Internet i prawo w praktyce

autor:

Xawery Konarski

wydawca:

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

ISBN:

83-917140-1-2

od wydawcy:

Książka zawiera omówienie zagadnień prawnych związanych z realizacją różnego rodzaju projektów internetowych. Istotną część książki stanowi analiza najważniejszych elementów rynku elektronicznego: poszczególnych modeli handlu elektronicznego (sklepy i pasaże internetowe, aukcje on-line, platformy biznesowe, elektroniczne giełdy towarowe), bezpieczeństwa transakcji internetowych (systemy szyfrowania, formy czynności prawnych w Internecie, stosowanie podpisów elektronicznych), systemu płatności on-line (korzystania z elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych i pieniędzy elektronicznych oraz systemu mikropłatności), prezentacja on-line towarów i usług (sposoby zawierania umów w Internecie, ochrona konsumenta, zawieranie umów z kontrahentami zagranicznymi). Rozdział drugi poświęcony jest problematyce prawnej przetwarzania danych osobowych w Internecie, a także wykorzystywania określonych informacji uzyskiwanych przy okazji świadczenia usług telekomunikacyjnych i informacyjnych. Rozdział trzeci - dotyczący marketingu internetowego - zawiera część ogólną poświęconą ocenie prawnej Internetu jako medium reklamowego, a także cześć szczegółową, w ramach której omawiana jest dopuszczalność prowadzenia reklamy internetowej w stosunku do niektórych towarów i usług.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>