prywatność

Poruszenie związane ze zmianą regulaminu nk.pl

Zmiany w regulaminie serwisu nk.pl (już nie Nasza-klasa) nie są jakoś szczególnie odległe od komentowanych już w tym serwisie problemów regulaminowych w serwisie Blip.pl, czy Facebook. Odnotuję jednak temat, który porusza w tych dniach czytelników, odsyłając do materiałów źródłowych i do komentarzy szanownych kolegów.

Nagrania społecznego przesłuchania kandydata na GIODO

dr WiewiórowskiZgodnie z zapowiedzią z tekstu Spotkanie z kandydatem na GIODO, dr. Wojciechem Wiewiórowskim - spotkanie się odbyło. Spotkanie było nagrywane i w Sieci dostępne jest już nagranie z jego przebiegu. Jak wspominałem w tekstach związanych z wyborami GIODO - kadencja ministra Serzyckiego jako Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych upływa 12 lipca. W związku z tym o urząd ubiega się dwóch kandydatów - dr Wiewiórowski, który wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Fundację Panoptykon, kandyduje również prof. dr hab. Dariusz Górecki, który odmówił udziału w takim spotkaniu, chociaż organizatorzy społecznego monitoringu kandydatów takie zaproszenie do kandydata wystosowali.

Spotkanie z kandydatem na GIODO, dr. Wojciechem Wiewiórowskim

2010-06-23 18:00
2010-06-23 20:00
Etc/GMT+2

Ponieważ w piątek dojdzie prawdopodobnie do wyboru nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a trzy organizacje społeczne uruchomiły już jakiś czas temu Monitoring kandydatów, to warto zaprosić czytelników na spotkanie, które odbędzie się w środę, 23 czerwca, w sali konferencyjnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Spotkanie realizuje ideę "przesłuchania obywatelskiego" kandydatów na ważne, wybieralne stanowiska państwowe.

Rezolucja w sprawie "zarządzania internetem" - cenzura, domeny, prywatność i prawo do zapomnienia...

15 czerwca Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania (2009/2229(INI)). Parlament uznał, że "Internet jest globalnym publicznym dobrem, i że w związku z tym należy nim zarządzać we wspólnym interesie, że "ma zasadnicze znaczenie dla praktycznej realizacji wolności słowa, różnorodności kulturowej, pluralizmu środków przekazu, demokratycznego obywatelstwa, a także dla edukacji i dostępu do informacji, i tym samym stanowi jedno z głównych narzędzi propagowania wartości demokratycznych na świecie", itp. Przygotowując rezolucję eurodeputowani dostrzegli, że Komisja zaniepokoiła się "mało reprezentatywną strukturą Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i Numerów (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN)" i "wyraziła obawę co do znikomej kontroli sprawowanej przez wspólnotę międzynarodową, w tym UE, nad funkcjonowaniem ICANN". Rezolucja, to kolejny głos w dyskusji na temat globalnej kontroli nad globalną siecią. Parlament uznał, że "szkodliwe" treści powinny być raczej usuwane, niż blokowane, uznał, że trzeba uregulować rynek domenowy, europejską infrastrukturę klucza publicznego, że trzeba lepiej chronić prywatność użytkowników, pochylił się nad problemem "prawa do zapomnienia"...

Spełnienie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego

Okładka książki Tomasza Romana Smusa pt. Spełnienie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznegoPonieważ obserwujemy coraz bardziej gorącą dyskusję, dotycząca konfliktu modeli biznesowych w błyskawicznie rozwijającym się na naszych oczach społeczeństwie informacyjnym, przyszedł czas na przybliżenie czytelnikom dwóch pozycji, które ostatnio pojawiły się na mojej półce z książkami. W niniejszej notatce przybliżę monografię autorstwa dr Tomasza Romana Smusa, zatytułowaną "Spełnienie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego".

O pracach nad zmianami w ochronie danych osobowych u progu nowej kadencji GIODO

Dla tych, którzy zapomnieli o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, który - jeszcze w 2007 roku - przedstawił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że 20 maja sejmowa podkomisja nadzwyczajna, do której projekt trafił dwa lata temu, postanowiła przyjąć swoje sprawozdanie. Oczywiście z posiedzeń podkomisji nie ma stenogramów, więc dyskusję na temat ochrony danych osobowych można wydobyć jedynie z Biblioteki Sejmowej.

Administracja Prezydenta USA, Facebook i inne "serwisy społecznościowe"

Właśnie dostrzegłem interesującą klauzulę na facebookowej stronie (page) Białego Domu. Czytam w opisie tej strony, że "This is the White House page on Facebook. Comments posted on and messages received through White House pages are subject to the Presidential Records Act and may be archived". Jest to więc informacja, że to, co czytelnik widzi, to strona Białego Domu w serwisie Facebook, a komentarze i inne informacje, które tam są publikowane (i za pośrednictwem tej strony dostępne), są poddane regulacji amerykańskiej ustawy the Presidential Records Act i mogą być zarchiwizowane. To interesujące z paru względów. Jednym z nich jest oczywiście fakt, że w serwisie "społecznościowym" ktoś przywołuje ustawę....

CBA będzie zbierać wrażliwe dane osobowe bez sądu?

Kolejne doniesienie ze świata organizacji społecznych, które komentują proces legislacyjny. Oto Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych wypowiedziała się na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o CBA. Organizacje tworzące koalicję, a więc: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Komunikacji Społecznej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów, dostrzegły, że kolejna wersja projektu ustawy różni się od wcześniej konsultowanej, a tej kolejnej wersji nikt już nie konsultował (to ten sam mechanizm, który stał się przedmiotem notatek publikowanych w dziale Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych niniejszego serwisu). Zdaniem koalicjantów - niekonsultowana wersja ustawy, przyjęta jednak już przez Komitet Stały Rady Ministrów, stanowi regres w stosunku do pierwszej wersji. Dlaczego?

Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu karnego: pomówienie, grooming, nagość i totalitarny system

Dziś, po sześciu miesiącach od jej ogłoszenia, wchodzi w życie opublikowana w Dzienniku Ustaw z 7 grudnia 2009 (nr 206 poz. 1589) ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Dodano nowe przepisy dotyczące propagowania faszyzmu, nienawiści na różnych tłach oraz totalitarnego systemu państwa, wprowadzono karalność "propagacji lub pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim", wprowadzono również przepisy reglamentujące m.in. utrwalanie "wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej" oraz rozpowszechnianie takiego wizerunku. Proponowanie za pośrednictwem internetu seksu, gdy propozycja taka skierowana jest do małoletniego (grooming), jest teraz zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Zmieniają się przepisy dotyczące pomówienia, również za pomocą środków masowego komunikowania.

Monitoring kandydatów na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W tekście Niebawem upłynie kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych napisałem, że to dobry czas, by - wzorem inicjatyw związanych z wyborem na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - pojawiła się również inicjatywa monitoringu kandydatów na Generalnego Inspektora. Otóż i pojawiła się taka inicjatywa. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Fundacja Panoptykon rozpoczynają monitoring wyboru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.