książki

Książka z konkursu na glosy orzeczeń dot. prawa do informacji

Ukazała się książka z konkursu na glosę, w którym "nadesłane prace konkursowe, czyli glosy wybranych przez uczestniczki i uczestników orzeczeń dotyczących prawa do informacji publicznej, oceniała 6-osobowa komisja konkursowa w składzie: Michał Bernaczyk, Marek Domagała, Aleksandra Monarcha-Matlak, Anna Streżyńska, Piotr VaGla Waglowski oraz Mirosław Wróblewski".

Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw - publikujemy wyniki monitoringu

Fragment jednego z wykresów prezentujących wyniki badaniaDziś w Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja, w trakcie której prezentowaliśmy wyniki monitoringu rządowego procesu legislacyjnego. Przebadaliśmy wszystkie 110 projektów ustaw rozpoczynających swój bieg w 2012 roku i spisaliśmy swoje spostrzeżenia. Książka pojawiła się w wersji papierowej w ograniczonym nakładzie, ale jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w wersji elektronicznej. Udostępniona jest na licencji CC BY-SA 3.0 PL, zatem można ją wykorzystywać do woli z podaniem autorów. Autorami badania i książki są: Grażyna Kopińska, Grzegorz Makowski, Piotr Waglowski i Marcin Michał Wiszowaty. Publikujemy wynik naszej pracy na wolnej licencji, by służył społeczności. Dzisiejsza konferencja zgromadziła wielu uczestników. Zapisało się do udziału 180 osób i niektórzy musieli siedzieć na parapetach. Tymczasem zachęcam do lektury, wnikliwej analizy tego, co przygotowaliśmy i do druzgocącej krytyki naszej pracy. Krytyka pozwala robić lepiej.

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Okładka książki Bartosza Targańskiego pt. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznegoDrugą z pozycji, którą chciałem dziś przybliżyć, jest monografia dr Bartosza Targańskiego, zatytułowana "Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego". To mniej "hermetyczna" praca, niż przywołana wcześniej praca dr Tomasza Romana Smusa o pieniądzu elektronicznym. Obie - jak to już zasygnalizowałem we wcześniejszej notatce - wpisują się w dyskurs na temat modeli biznesowych i potencjalnych konfliktów wynikających z rozwoju globalnej sieci.

Spełnienie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego

Okładka książki Tomasza Romana Smusa pt. Spełnienie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznegoPonieważ obserwujemy coraz bardziej gorącą dyskusję, dotycząca konfliktu modeli biznesowych w błyskawicznie rozwijającym się na naszych oczach społeczeństwie informacyjnym, przyszedł czas na przybliżenie czytelnikom dwóch pozycji, które ostatnio pojawiły się na mojej półce z książkami. W niniejszej notatce przybliżę monografię autorstwa dr Tomasza Romana Smusa, zatytułowaną "Spełnienie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego".

Dostęp kontrolowany - nowy kształt prawa i władzy w cyberprzestrzeni

Okładka: Access ControlledW kwietniu 2010 roku, nakładem wydawnictwa MIT Press, ukazała się książka Ronald J. Deibert, John G. Palfrey, Rafal Rohozinski, Jonathan Zittrai, "Access Controlled. The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace". To kolejna publikacja w serii "Information Revolution and Global Politics". Autor rozdziału "Europe Overview" dostrzegł artykuł, który popełniliśmy jakiś czas temu z Tomkiem Rychlickim w Computer and Telecommunications Law Review: Polish Courts Say Websites Should Be Registered As Press.

Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji.

okładka Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacjiObok monografii dr Litwińskiego pragnę dziś wspomnieć o jeszcze jednej książce na temat ochrony danych osobowych, która ukazała się niedawno na rynku. Mam na myśli pracę zbiorową pod redakcją prof. Grażyny Szpor, zatytułowaną "Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji." Książka ta stanowi "pokłosie" zorganizowanej przez WPiA UKSW konferencji naukowej "Ochrona danych osobowych - skuteczność regulacji", która odbyła się w listopadzie 2008 roku w Oborach k. Konstancina.

Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Okładka monografii Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnymNa rynku księgarskim ukazała się monografia autorstwa dr Pawła Litwińskiego, zatytułowana "Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym". Autor monografii znany jest czytelnikom niniejszego serwisu m.in. z komentarzy, które tu zostawia, chociaż nie tylko dlatego - jest przecież także autorem innych publikacji omawianych w tym serwisie, a także uznanym ekspertem zajmującym się prawem telekomunikacyjnym, prawem do prywatności i bezpieczeństwem informacji. Proponowana dziś monografia jest w istocie drukowanym wydaniem rozprawy doktorskiej dr Litwińskiego, którą obronił (z wyróżnieniem!) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zeszłym roku. Z nieukrywaną przyjemnością zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej publikacji.

Lessons from the Identity Trail

okładka ksiązkiWarto zachęcić czytelników do zapoznania się z niedawno opublikowaną pozycją, zatytułowaną "Lessons from the Identity Trail", a traktującej o anonimowości, prywatności oraz identyfikacji uczestników "społeczeństwa usieciowionego" (tak brzmi też podtytuł tej książki: "Anonymity, Privacy and Identity in a Networked Society"). Książka jest obszerna (592 stron) i jest to praca zbiorowa, którą redagowali: Ian Kerr, Carole Lucock oraz Valerie Steeves. Jedną z ciekawostek jest to, że o ile książkę można kupić online, to jej treść (a przynajmniej część rozdziałów) udostępniona została również w Sieci, na jednej z licencji CC.

e-Administracja. Prawne aspekty informatyzacji administracji

e-Administracja. Prawne aspekty informatyzacji administracji - okładkaPozostając w sferze przeglądu półek z książkami - na rynku ukazała się właśnie nowa pozycja związana z informatyzacją, a zatytułowana "e-Administracja. Prawne aspekty informatyzacji administracji". To praca zbiorowa pod redakcją dr Dariusza Szostka, w której rozdziały zamieścili również dr Dariusz Adamski, dr Paweł Litwiński, prof. Czesław Martysz, dr Zbigniew Okoń, dr Grzegorz Sibiga, prof. Ryszard Szostak, dr Marek Świerczyński. Autorów serdecznie pozdrawiam (dlaczego tym razem nie dostałem autografów?). Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Presscom (por. Papierowy felietonista) i - jak twierdzi wydawca: książka ta stanowi pierwsze kompleksowe omówienie zagadnienia informatyzacji administracji w Polsce. Oczywiście wcześniej pojawił się komentarz do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne autorstwa prof. Czesława Martysza, prof. Grażyny Szpor i dr inż. Kajetana Wojsyka, ale nie będziemy się kłócić o to, która z tych pozycji jest bardziej kompleksowa i w jakiej dziedzinie, dobrze?

Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu

Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu - okładkaNakładem Oficyny Wydawniczej SGH ukazała się właśnie nowa książka prof. Włodzimierza Szpringera, zatytułowana "Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu". Jak napisał mi autor w mailu: książka jest efektem stażu na Uniwersytecie w Getyndze u prof. Gerarda Spindlera. To kolejna pozycja na temat wirtualizacji przedsiębiorstw (por. Przedsiębiorstwo wirtualne autorstwa p. Ireny Hejduk oraz Wiesława Grudzewskiego). Tematyka "modeli biznesowych" oraz "wirtualizacji przedsiębiorstw" jest aktualna, a dla mnie ciekawa chociażby wobec ostatniej mojej "prośby o wiedzę" na temat modeli "wyceny" praw na dobrach niematerialnych w czasie.