Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji.

okładka Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacjiObok monografii dr Litwińskiego pragnę dziś wspomnieć o jeszcze jednej książce na temat ochrony danych osobowych, która ukazała się niedawno na rynku. Mam na myśli pracę zbiorową pod redakcją prof. Grażyny Szpor, zatytułowaną "Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji." Książka ta stanowi "pokłosie" zorganizowanej przez WPiA UKSW konferencji naukowej "Ochrona danych osobowych - skuteczność regulacji", która odbyła się w listopadzie 2008 roku w Oborach k. Konstancina.

Wydana przez Wydawnictwo Municipium, a powstała przy wsparciu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, książka zawiera artykuły takich autorów, jak prof. Zbigniew Kmieciak, prof. Grażyna Szpor, Andrzej Lewiński, prof. Czesław Martysz, dr Arwid Mednis, dr Marlena Sakowska-Baryła, dr Małgorzata Ganczar, dr Anna Młynarska-Sobaczewska, Agnieszka Gryszczyńska, dr Bogdan Fischer, mec. Xawery Konarski, dr Paweł Litwiński, Kamil Czaplicki, dr Paweł Fajgielski, dr Grzegorz Sibiga, Beata Konieczna, mec. Bartosz Marcinkowski.

To właśnie różnorodne poglądy wymienionych osób (reprezentujących naukę, praktykę, ale również administrację publiczną), stanowią o atrakcyjności tej pozycji. We wstępie do zbioru prof. Szpor napisała m.in:

...Ta wielość ról, która jest podstawą prawniczego oglądu funkcjonalnych, organizacyjnych, i środowiskowych uwarunkowań skuteczności regulacji, przyczynia się do zróżnicowania ocen i postulatów, prezentowanych w tej książce.

Na użyteczność takiego zbioru wskazuje m.in. to, że - mimo powszechnego przekonania o potrzebie zwiększenia skuteczności regulacji ochrony danych osobowych - uwzględnienie koncepcji zmian okazuje się procesem skomplikowanym i długotrwałym...

Jeśli zatem chcecie Państwo śledzić na bieżąco nurt badań i dyskusji nad ochroną danych osobowych - pozycja ta będzie dla Was interesującą lekturą.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>