Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Okładka monografii Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnymNa rynku księgarskim ukazała się monografia autorstwa dr Pawła Litwińskiego, zatytułowana "Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym". Autor monografii znany jest czytelnikom niniejszego serwisu m.in. z komentarzy, które tu zostawia, chociaż nie tylko dlatego - jest przecież także autorem innych publikacji omawianych w tym serwisie, a także uznanym ekspertem zajmującym się prawem telekomunikacyjnym, prawem do prywatności i bezpieczeństwem informacji. Proponowana dziś monografia jest w istocie drukowanym wydaniem rozprawy doktorskiej dr Litwińskiego, którą obronił (z wyróżnieniem!) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w zeszłym roku. Z nieukrywaną przyjemnością zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej publikacji.

Prawnicy muszą być w swojej dziedzinie maksymalnie profesjonalni, muszą znać dokładnie spory doktrynalne, orzecznictwo, muszą brać udział w publicznej debacie, a codzienna praktyka kancelaryjna jest dodatkowym atutem. Te wszystkie przymioty są udziałem dr Litwińskiego. Ja jednak miałem okazję poznać Pawła również jako człowieka obdarzonego poczuciem humoru, m.in. dzięki temu wspólnie mogliśmy przeprowadzić pewien performance w czasie konferencji "Future of Internet Security. Bezpieczeństwo i retencja danych" (por. Krakowianki są piękne i retencja danych). Być może nie jest to dobry pomysł, by odsłaniać "ludzką twarz" prawników, chociaż wierzę, że dr Litwiński mi wybaczy.

Wydawca monografii, Oficyna Wolters Kluwer Polska, tak rekomenduje "swoje nowe dziecko":

W niniejszej publikacji dokonano szczegółowej analizy zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Praca podzielona została na rozdziały, w których omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych do podmiotów prowadzących postępowanie administracyjne, status tychże podmiotów z punktu widzenia zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy opiera się na analizie typowych czynności przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia przepisów regulujących ogólne postępowanie administracyjne. Za względu na postępującą informatyzację urzędów administracji publicznej, a także rozwój środków komunikacji elektronicznej, osobny rozdział pracy poświęcony został zasadom ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

A ja wiem, że chociaż coraz więcej jest książek na temat ochrony danych osobowych, tę pozycję warto mieć w swoim podręcznym zbiorze.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>