Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Okładka książki Bartosza Targańskiego pt. Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznegoDrugą z pozycji, którą chciałem dziś przybliżyć, jest monografia dr Bartosza Targańskiego, zatytułowana "Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego". To mniej "hermetyczna" praca, niż przywołana wcześniej praca dr Tomasza Romana Smusa o pieniądzu elektronicznym. Obie - jak to już zasygnalizowałem we wcześniejszej notatce - wpisują się w dyskurs na temat modeli biznesowych i potencjalnych konfliktów wynikających z rozwoju globalnej sieci.

Inaczej, niż w przypadku dr Smusa, dr Targański jest doktorem nauk ekonomicznych. Jest jednak również magistrem prawa, co daje ciekawą mieszankę spostrzeżeń obserwatora analizującego pewne zjawiska nie tylko z perspektywy prawnika, ale również z perspektywy ekonomisty. To właśnie styk prawa i ekonomii odgrywa coraz większa rolę w dyskusji o prawie autorskim (por. Czy dziś jest pełnia? Akademicy i badacze za liberalizacją własności intelektualnej, czy Podobno amerykańskie przedsiębiorstwa wykorzystujące fair use rozwijają się szybciej...). Monografia dr Targańskiego nie jest poświęcona prawu autorskiemu, a "platformom handlu elektronicznego", do których mogłoby pasować stwierdzenie, że "w wirtualnej wiosce może być tylko jeden kowal" (kto to właściwie powiedział?), i dla mnie istotne jest spostrzeżenie, którym autor rozpoczyna podsumowanie monografii ("Wnioski"):

Naruszenie konkurencji występujące w działalności platform handlu elektronicznego nie mają jakościowo nowego charakteru i mogą być oceniane przez pryzmat dotychczasowego dorobku prawa ochrony konkurencji.

Otóż właśnie. Intuicyjnie to stwierdzenie jest oczywiste, ale aby móc je wygłosić z pełną odpowiedzialnością należało wcześniej przeprowadzić pewne badania i analizy. I takie badania autor w tej pracy przedstawił w kolejnych rozdziałach pracy: 1. Konkurencja jako kategoria ekonomiczna i przedmiot ochrony prawnej, 2. Charakterystyka konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, 3. Siła rynkowa i ryzyko jej nadużywania w działalności platform handlu elektronicznego, 4. Ryzyko zawarcia porozumień ograniczających konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego, 5. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję w działalności platform handlu elektronicznego...

Wydawca, a jest nim w tym przypadku Wolters Kluwer Polska, umieścił na okładce książki następującą notę:

(...)
Problematyka podjęta w książce wpisuje się w nurt rozważań na temat zdolności systemów prawnych do regulacji zjawisk gospodarczych, które ze względu na gwałtowny rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych uzyskały międzynarodowy lub globalny wymiar. Na kanwie działalności platform handlu elektronicznego Autor ukazuje, iż skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej jest utrudnione ze względu na zróżnicowane podejście systemów prawa ochrony konkurencji w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych do tych samych praktyk oraz przeszkody utrudniające efektywną współpracę organów ochrony konkurencji.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>