O pracach nad zmianami w ochronie danych osobowych u progu nowej kadencji GIODO

Dla tych, którzy zapomnieli o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, który - jeszcze w 2007 roku - przedstawił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że 20 maja sejmowa podkomisja nadzwyczajna, do której projekt trafił dwa lata temu, postanowiła przyjąć swoje sprawozdanie. Oczywiście z posiedzeń podkomisji nie ma stenogramów, więc dyskusję na temat ochrony danych osobowych można wydobyć jedynie z Biblioteki Sejmowej.

Kiedy 22 października 2008 roku przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Wojciech Wilk, stwierdził: "Przypomnę, iż odbyło się pierwsze czytanie. Odbyło się także wysłuchanie publiczne. W związku z tym, na dzisiejszym posiedzeniu chcielibyśmy powołać podkomisję, która zajęłaby się szczegółową analizą tego projektu i przedstawiła sprawozdanie na forum Komisji. Projekt jest dosyć obszerny, tym samym wydaje się, iż powołanie podkomisji jest jak najbardziej uzasadnione", pewnie nie przypuszczał, że podkomisja będzie pracowała tak długo.

Dla przypomnienia podlinkuję stosowną stronę sejmową, na której można śledzić (jak coś nowego się tam pojawi) ujawnione przez Sejm prace nad ustawą: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych. Zachęcam zwłaszcza do przejrzenia biuletynu z publicznego wysłuchania w sprawie tej ustawy (PDF, lipiec 2008). Ostatnie oficjalne informacje na temat prac nad projektem, można znaleźć na stronie pt.: Rozpatrywanie na posiedzeniach komisji i podkomisji.

W minionym tygodniu miały pojawić się u Marszałka Sejmu pierwsze kandydatury na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nowej kadencji (por. Monitoring kandydatów na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Niebawem upłynie kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Trzy niezależne od siebie, ale nieoficjalne źródła są zgodne, że kandydować będzie dr Wojciech Rafał Wiewiórowski (obecnie Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA, który od pewnego czasu pracuje m.in. nad nowelizacją ww. ustawy). Część źródeł, także nieoficjalnych, stwierdza, że również obecny GIODO, Michał Serzycki, będzie chciał ubiegać się o reelekcję. Nie mogę podlinkować materiałów oficjalnych, ponieważ Państwo Polskie jeszcze obywatelom ich nie udostępniło (stąd zabawa w "Pudelka").

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Trzymam kciuki za dra Wiewiórowskiego!

Jeden z niewielu speców od informatyki prawniczej i informatyki w administracji w tym kraju. Człowiek o wielkiej wiedzy (pomimo młodego wieku), umiejętności przekazania jej studentom (do których miałem przyjemność się zaliczać niedawno) w interesującej formie, a przy tym niezwykle normalny i pomocny. Na pewno dobra kandydatura!

A ja jestem przeciwny, bo co

kravietz's picture

A ja jestem przeciwny, bo co prawda na doświadczeniu dra Wiewiórowskiego zyska GIODO ale za to straci MSWiA - a to ostatnie wydaje mi się ważniejsze z punktu widzenia ogólnego postępu cywilizacyjnego polskiej administracji.

--
Paweł Krawczyk
IPSec.pl - Podpis elektroniczny i bezpieczeństwo IT

Polemizowalem z p doktorem w

Polemizowalem z p doktorem w sprawie ustawy informatyzacji, ale uwazam ze jest to doskonała kandydatura. Pan doktor to nie tylko świetny prawnik naprawdę dobrze rozumiejacy ICT ale i doskonaly organizator starannie dobierający wspólpracowników. To nie tylko moja opinia, że Departament Informatyzacji pod jego ręką chodzi jak naoliwiony zegarek. Tacy kompletni menedzerowie zdarzają sie w administracji rzadko.

Dlatego rzeczywiscie rodzi sie pytanie kto bedzie nastepca bo w administracji zapanowala "ustwowa" moda na konkursy. Jego zastepce widzialem raz i w sumie prezentowal sie b. sensownie, ale czy bedzie w stanie wygrac ze starymi wyjadaczami z Branzy nie wiem.

To już oficjalne

Druk sejmowy 3155 z 16 czerwca 2010 r. przedstawia dwie kandydatury na stanowiska GIODO: prof. Dariusz Górecki, prawnik, były senator PiS, oraz dr Wojciech Wiewiórowski, prawnik, wykładowca akademicki, dyrektor departamentu informatyzacji MSWiA.

Głosowanie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

ł.
--
http://7thguard.net

Jest i źródło

VaGla's picture

Lista kandydatów na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Druk nr 3155.

Poniżej treść tego druku:

Lista kandydatów na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

1. Dariusz Górecki, prof. zw. dr hab. - ur. 21 stycznia 1946 r. w Poznaniu w rodzinie Zygmunta Góreckiego i Wandy z domu Gintowt. W roku 1969 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). W roku 1974 zdał egzamin sędziowski, a w 1976 r. – radcowski. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy pt. ”Kształtowanie się państwowości polskiej w latach pierwszej wojny światowej” (1979). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych nadała mu w roku 1992 Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.
”Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku”. Obie wymienione rozprawy zostały nagrodzone przez Rektora UŁ oraz doczekały się wydań książkowych. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w 2003 r. Jego książka profesorska nosi tytuł: „Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939-1990”.
Dariusz Górecki na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 1971 r. – początkowo jako asystent a od 1973 r. jako starszy asystent; po uzyskanym doktoracie – od 1979 r. zajmował stanowisko adiunkta. Profesorem nadzwyczajnym został w 1993 r. a od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego oraz Zakładem Polskiego Prawa Konstytucyjnego. Ponadto w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego, Nauk Administracyjnych i Społecznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 pozycji, w tym 4 monografie, 5 skryptów (współautor), 7 podręczników (współautor), wiele artykułów oraz opracowanych haseł encyklopedycznych. Kilkanaście pozycji ukazało się poza granicami kraju (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Litwie). Zainteresowania naukowe prof. Góreckiego koncentrują się na 3 nurtach: a) zagadnieniach ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej (m.in. problem kształtowania się na Wileńszczyźnie państwowości polskiej po I wojnie światowej), b) komparatystyce prawno-konstytucyjnej (m.in. porównanie ustrojów współczesnych Litwy i Ukrainy, działania litewskiego sądownictwa konstytucyjnego i ukraińskiego prawa parlamentarnego), c) współczesnym prawie konstytucyjnym (m.in. zagadnienia praw obywatelskich, samorządu terytorialnego i działania naczelnych organów państwowych). Dariusz Górecki był odpowiedzialny za opiniowanie programów badawczych z ramienia Grant Agency of the Czech Republic w stosunku do zespołów badawczych Uniwersytetu Karola w Pradze, a także był ekspertem Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 1993-1997. Pod jego kierunkiem powstało 6 prac doktorskich oraz około 100 prac magisterskich. W latach 1993-1996 był członkiem Senatu UŁ. Na tym Uniwersytecie pełnił także wiele innych funkcji. Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego), członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1994 r. łączył pracę naukową z działalnością obywatelską w organach samorządu terytorialnego – przez trzy kadencje wybierany był do Rady Miejskiej w Łodzi, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komisji. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, władz krajowych Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Wiceprezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego oraz członek Stowarzyszenia Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W latach 2005-2007 sprawował mandat senatora RP. Był przewodniczącym Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej i członkiem Klubu Parlamentarnego „Prawa i Sprawiedliwości”. Jest odznaczony Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego (1993), Złotym Krzyżem Zasługi (1993), medalem w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2004), medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005).

Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”.

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Krzysztof Maciejewski.

2. Wojciech Rafał Wiewiórowski – urodził się 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tam też uzyskał w 2000 r. stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ”Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. W latach studenckich był sekretarzem Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, w którym pełnił funkcję wiceprezesa ds. działalności naukowej (1992-94), sekretarza generalnego zarządu krajowego (1994-95) oraz dyrektora ds. komputeryzacji w Zarządzie Międzynarodowym (1995-97). W latach 2000-2001 był prezesem stowarzyszenia alumnów ELSA (ELSA Lawyers’ Society). Jest również absolwentem Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanej w Polsce przez Uniwersytet w Cambridge, Szkoły Letniej Prawa Międzynarodowego organizowanej przez Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński oraz Singapore Co-operation Programme. eGovernment – Journey Towards Public Sector Excellance. Jest finalistą Central and Eastern European Moot Court Competition organizowanego przez Uniwersytet w Cambridge w 1998 r. W latach 1996-2004 współpracował z wydawnictwami prawniczymi i był współautorem systemów informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu prawa. Wykładał także prawo europejskie i konstytucyjne w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji oraz na Politechnice Gdańskiej. Obecnie jest adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej na macierzystym Wydziale na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej. Jest autorem prac z tego zakresu oraz podręcznika „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i dla administracji publicznej”. Wygłosił kilkadziesiąt wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa nowych technologii i zarządzania informacją. W latach 2006-2008 pełnił funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w MSWiA, a z racji jego sprawowania został również sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności. Od stycznia 2010 r. reprezentuje Polskę w Komitecie ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA). W latach 2006-2008 sprawował również funkcję współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpisany jest na listę mediatorów Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych. Jest członkiem rady programowej czasopism „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce” oraz „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Marek Wójcik.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

W środę powołamy GIODO?

VaGla's picture

Właśnie sobie patrzę na PLANOWANY PORZĄDEK DZIENNY 69. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniach 23, 24 i 25 czerwca 2010 r. (środa-piątek) i tu napisano, że Porządek dzienny może być uzupełniony o: "Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (druki nr )".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Ad vocem - w dn.1.03.2011 zlikwidowano w Dep.Informatyzacji MSW

Cytując przedmówców:

"To nie tylko moja opinia, że Departament Informatyzacji pod jego ręką chodzi jak naoliwiony zegarek. Tacy kompletni menedzerowie zdarzają sie w administracji rzadko.
Dlatego rzeczywiscie rodzi sie pytanie kto bedzie nastepca bo w administracji zapanowala "ustawowa" moda na konkursy. Jego zastepce widzialem raz i w sumie prezentowal sie b. sensownie, ale czy bedzie w stanie wygrac ze starymi wyjadaczami z Branzy nie wiem."

Konkurs nie został rozstrzygnięty - a departament zlikwidowany w nieco ponad pół roku od zaprzysiężenia dra Wiewiórowskiego na GIODO - zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 8 z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Informatyzacji przestał funkcjonować a jego działania przejął Departament Społeczeństwa Informacyjnego (nomen omen - ten który wydzielił się z Departamentu Informatyzacji w dniu bodajże 1 sierpnia 2008 r..... :)
Uzasadnienie było króciutkie:
www.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19325/Projekt_zarzadzenia__Prezesa_Rady_Ministrow_z_dnia_2011_r_zmieniajace_zarzadzeni.html?search=397546

Historia zatoczyła koło....Jednak mechanizm bez tego motoru jakim był Dyr. WIewiórowski nie był w stanie funkcjonować na tak wysokich obrotach dalej....Szkoda.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>