interpelacje

Interpelacja w sprawie bibliotek cyfrowych w Polsce wraz z odpowiedzią

Interpelacja nr 986 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce, którą 4 lutego 2008 r. Poseł Waldy Dzikowski wraz z odpowiedzią, której udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta - z upoważnienia ministra.

Interpelacja w sprawie handlu alkoholem online

Interpelacja nr 1347 w sprawie prowadzenia handlu artykułami alkoholowymi przez Internet, którą do ministra zdrowia złożył 12 lutego 2008 r. Poseł Grzegorz Karpiński.

Interpelacja w sprawie dostosowania stron rządu dla osób niewidomych

Interpelacja nr 1629 do prezesa Rady Ministrów w sprawie przystosowania stron internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz podległych prezesowi Rady Ministrów ministerstw do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, którą złożył 26 lutego 2008 r. Poseł Jan Filip Libicki.

Interpelacja w sprawie aptek internetowych

Interpelacja nr 1808 do ministra zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne dopuszczającej działalność aptek internetowych, którą 29 stycznia 2008 r. złożyła Poseł Lidia Staroń.

Interpelacja w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism

Interpelacja nr 2040 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo prasowe, którą 13 marca 2008 r. złożył Poseł Andrzej Halicki.

Interpelacja w sprawie "wolnych podręczników"

Interpelacja nr 676 do ministra edukacji narodowej w sprawie programu stworzenia systemu dostępu do podręczników o wolnym kodzie źródłowym, którą 16 stycznia 2008 r. złożył poseł Krzysztof Tyszkiewicz (odpowiedź już została dostarczona składającemu interpelacje, ale jeszcze nie ma jej na stronie Sejmu).

Interpelacja w sprawie procesu standaryzacji formatów dokumentów

Interpelacja nr 673 do prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia prac nad opiniowaniem OOXML z Komitetu Technicznego nr 182 do Komitetu Technicznego nr 170 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, którą 10 stycznia 2008 r. złożył poseł Krzysztof Tyszkiewicz (odpowiedź już została dostarczona składającemu interpelacje, ale jeszcze nie ma jej na stronie Sejmu).

Interpelacja w sprawie spamu

Interpelacja nr 8391 do ministra transportu w sprawie natarczywych niezamówionych ofert handlowych przesyłanych pocztą elektroniczną wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Eugeniusza Wróbla.

Interpelacja w sprawie szkodliwych działań UKE przeciwko TP

Interpelacja nr 8012 do ministra transportu w sprawie szkodliwych działań i decyzji podejmowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej względem Telekomunikacji Polskiej SA wraz z odpowiedzią, której udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Eugeniusz Wróbel.

Interpelacja w sprawie e-Poltax

Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax. Interpelację złożył poseł Andrzej Halicki, podobnie jak tą, którą opublikowałem przed chwilą w serwisie: Interpelacja w sprawie wyboru oprogramowania. W tej interpelacji nieco o standardach, accessibility i kodach źródłowych aplikacji. Swoją drogą - ciekawe, że treść odpowiedzi jeszcze nie jest dostępna w internecie dla wszystkich zainteresowanych, chociaż jest hmm.. znana (to kolejny przykład dowodzący tez znajdujących się w tekście Mechanizm macierzy demokratycznej na przykładzie sporu o standardy dokumentów).