Interpelacja w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism

Interpelacja nr 2040 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo prasowe, którą 13 marca 2008 r. złożył Poseł Andrzej Halicki.

" We wrześniu ub.r. na łamach prasy trwała debata na ten temat wywołana decyzją Sądu Najwyższego (z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt IV KK 174/07), dotyczącą publikacji na portalu ˝Szycie po przemysku˝. Sąd uznał, że jeśli informacje na stronie są aktualizowane częściej niż raz na rok, to witryna powinna zostać zarejestrowana w sądzie. Wprawdzie orzeczenie to dotyczyło jednego konkretnego przypadku i zgodnie z polskim prawem nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, ale na mocy autorytetu Sądu Najwyższego może stanowić wskazówkę w orzecznictwie sądów niższej instancji.

Polskie Prawo prasowe pochodzi z 1984 r., w związku z czym ustawa ta nie reguluje funkcjonowania serwisów informacyjnych oraz witryn w Internecie. Jednak art. 7 ust. 1 ustawy Prawo prasowe mówi, że prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania (...) upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Wedle tych zapisów definicji dziennika lub czasopisma może odpowiadać wiele stron internetowych, których autorzy często nie zdają sobie sprawy, że są wydawcami - czasopisma, jeżeli aktualizują swój serwis rzadziej niż raz w tygodniu, lub dziennika - jeżeli nowe informacje wprowadzają częściej niż raz na tydzień, i powinni swój serwis zarejestrować. Opinie prawników w tej sprawie są podzielone. Z jednej strony Sąd Najwyższy dostrzega, iż Internet jest środkiem przekazu podobnie jak zadrukowany papier, z drugiej strony między gazetą a Internetem jest zasadnicza różnica, bo przekaz dokonywany jest jedynie za pomocą obrazu, a według ustawy w ten sposób przekazywane informacje nie są dziennikiem lub czasopismem.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii konieczności lub jej braku rejestracji stron WWW jako dzienników lub czasopism, tym bardziej że w ostatnim czasie sprawa ta została przez redaktora Programu III Polskiego Radia zgłoszona posłowi Januszowi Palikotowi, przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej ˝Przyjazne Państwo˝. Proszę też o odpowiedź na pytanie: Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje nowelizację Prawa prasowego, tak by uwzględniało zmiany technologiczne obecnych czasów?

Z poważaniem

Poseł Andrzej Halicki

Warszawa, dnia 13 marca 2008 r."

Treść interpelacji na stronie Sejmu, opis

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Odpowiedź na interpelację w sprawie rejestracji "prasy"

VaGla's picture

Na stronie Sejmu RP pojawiła się Odpowiedź ministra kultury i dziedzictwa narodowego na interpelację nr 2040 w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo prasowe (nominalnie odpowiedź "ogłoszono" 24 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu nr 14):

"Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Andrzeja Halickiego z dnia 26 marca br. w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych, jako dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo prasowe (sygn. SPS-023-2040/08), uprzejmie przekazuję stosowne informacje.

W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy witryna internetowa może zostać uznana za dziennik lub czasopismo. Należy zauważyć, że przedstawiona kwestia była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. (sygn. IV KK 174/07) stwierdzone zostało, iż ˝jest rzeczą bezsporną, że dzienniki i czasopisma przez to, że ukazują się w formie przekazu internetowego, nie tracą znamion tytułu prasowego, i to zarówno wówczas, gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w systemie online, jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, ale ukazuje się tylko periodycznie, spełniając wymogi, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo prasowe˝. Tak więc zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego obowiązkowi rejestracji podlegają witryny internetowe, które można uznać za dziennik (tj. ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu) lub czasopismo (tj. druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku). Witryny internetowe, które nie są objęte ww. definicjami nie podlegają więc obowiązkowi rejestracji.

Należy podkreślić, że orzeczenie Sądu Najwyższego jest wiążące jedynie w przedmiotowej sprawie, jednakże wszelkie orzeczenia Sądu Najwyższego mają wpływ na pracę sądów niższych instancji. Ponadto coraz większa część doktryny Prawa prasowego przychyla się do przedstawionego wyżej poglądu i zalicza internetowe serwisy informacyjne do prasy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt ustawy Prawo prasowe. Uznanie tego poglądu powoduje, iż osoby tworzące i redagujące informacje zamieszczane w portalu mogą być uznane za dziennikarzy, a więc objęte są szczególnym reżimem prawnym, regulowanym przez ustawę Prawo prasowe. Należy jednak zauważyć, iż minister kultury i dziedzictwa narodowego nie posiada uprawnienia do wydawania interpretacji obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie są prowadzone prace legislacyjne związane z nowelizacją ustawy Prawo prasowe.

Mam nadzieję, że Pan Marszałek uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.

Z poważaniem

Minister

Bogdan Zdrojewski

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2008 r. "
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Tak więc zgodnie z

Tak więc zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego obowiązkowi rejestracji podlegają witryny internetowe, które można uznać za dziennik [...] lub czasopismo [..]. Witryny internetowe, które nie są objęte ww. definicjami nie podlegają więc obowiązkowi rejestracji.

Idem per idem. Studenci za takie wypowiedzi oblewają egzaminy.

Internauci pogrążeni w stanie niepewności z niecierpliwością czekają na nowelizację.

Raczej oczekiwałbym skargi kasacyjnej RPO

VaGla's picture

Nie wiem, czy "nowelizacja" jest właściwą drogą rozwiania wątpliwości. Raczej oczekiwałbym, że Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator Generalny złoży kasację od wyroku Wyrok z uzasadnieniem (sygn. akt. VI Ka 409/07). I ktoś rozsądny będzie argumentował przed Sądem Najwyższym.

Kasacja w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Kto ma ochotę poinformować formalnie Rzecznika o sprawie?

Na marginesie - w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - o ile wiem - trwają prace nad przygotowaniem skargi konstytucyjnej związanej z prawem prasowym i karą przewidzianą za brak rejestracji dziennika lub czasopisma.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Link porządkowy do interpelacji z V kadencji...

VaGla's picture

Link porządkowy: Ja to mogłem przeoczyć? Rejestracja "stron WWW" w interpelacji z V kadencji - tu odpowiedź ministra nie została opublikowana w serwisie Sejmu do tej pory, chociaż interpelację złożono w zeszłej kadencji.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>