Ja to mogłem przeoczyć? Rejestracja "stron WWW" w interpelacji z V kadencji

Sejm RP zimąPoczątkowo postanowiłem wrzucić to do "komentarza" pod ostatnią interpelacją w sprawie "rejestracji dzienników i czasopism" (por. Interpelacja w sprawie konieczności rejestracji witryn internetowych jako dzienników lub czasopism), ale z racji tego, że poseł powołał się na serwis VaGla.pl Prawo i Internet (oraz wskazał inne serwisy internetowe, które opisały sprawę) oraz ze względu na wcześniejszy tekst: VaGla.pl w raportach, opracowaniach i odpowiedziach na interpelacje, postanowiłem, że jednak ten temat zasługuje na oddzielny, specjalny wpis... Interpelacja z zeszłej kadencji jest (mowa tam nawet o "blogosferze"), ale odpowiedź nie została udostępniona publicznie...

Tak więc okazało się (co przeoczyłem), że w poprzedniej kadencji (V kadencji Sejmu RP) została złożona Interpelacja nr 9527 do ministra sprawiedliwości w sprawie niejasności w interpretacji orzeczenia Sądu Najwyższego nakazującego rejestrację stron WWW jako czasopism (por. również Postanowienie Sądu Najwyższego - sygn. akt IV KK 174/07 (rejestracja dzienników i czasopism)), jednak, chociaż na stronie opisu interpelacji istnieje informacja, że odpowiedzi udzielił p. Kazimierz Michał Ujazdowski - minister kultury i dziedzictwa narodowego, a odpowiedź wpłynęła 15 października 2007 (już po skróceniu kadencji), to jednak treść tej odpowiedzi nie jest dostępna...

Interpelacja (w której pytający powołuje się m.in. na serwis VaGla.pl):

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich dniach przetoczyła się fala informacji, dyskusji i interpretacji decyzji Sądu Najwyższego nakazującej obowiązkową rejestrację stron WWW jako czasopism. Na portalach internetowych pojawiło się też masę protestów, m.in. w Pardon.pl, salon24.pl, niejasności interpretacji omawia vagla.pl (prawo w Internecie), olbrzymie luki w prawie prasowym i niezrozumienie Internetu przez prawodawcę wykazuje mediacafe.blogspot.com i wielu, wielu innych. Wiele komentarzy twierdzi, że decyzja ta jest zbliżona do cenzury lub tożsama z nią. Inne, że rejestracji mają też podlegać blogi czyli internetowe pamiętniki, które często prowadzą dziesięcioletnie dzieci, młodzież, studenci, emeryci, renciści etc.

Sam posiadam swoją stronę osobistą www.waldemarnowakowski.com, na której zapoznaję wyborców i uczestników z moimi poglądami na sytuację polityczną, publikuję teksty moich interpelacji i wystąpień sejmowych. Jak bym nie patrzył na moją stronę internetową, nie ma ona najmniejszego związku z czasopismami drukowanymi ani wersjami on-line jakichkolwiek czasopism. Internet jest po prostu innym medium.

Mam zatem pytanie do szanownego pana ministra: Czy taka decyzja została wydana? A jeśli tak, jakie jest jej uzasadnienie? Gdyż jako członkowi sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej wydaje mi się absurdalne, aby w erze Internetu i potrzebie rozwoju sieci internetowej w Polsce - co wynika również z europejskiej strategii ˝iSpołeczeństwa˝ - nakładać na sieć konieczność rejestracji. Grozi to upadkiem polskiej blogsfery. Przecież codziennie wiele milionów osób wchodzi na polskie strony internetowe - prowadzone często darmo, zwłaszcza blogi - w poszukiwaniu informacji zawodowych, zatrudnienia, porad prawnych, społecznych, naukowych, ekonomicznych oraz dotyczących wszelkich sfer życia człowieka i społeczeństw. Blogów w Polsce jest około 2 miliony, kilka milionów stron internetowy. W razie gdyby Sąd Najwyższy wydał taką decyzję, polska blogosfera przeniesie się na serwery zagraniczne!

Jak też szanowny pan minister wyobraża sobie realizację rejestracji wielu milionów tych rzekomych ˝czasopism˝ i obowiązek wysyłania każdego ich numeru do Biblioteki Narodowej?

Pozostaję z poważaniem

Poseł Waldemar Nowakowski

Włocławek, dnia 3 września 2007 r.

Odwiedź dział interpelacje oraz dział prasa niniejszego serwisu, a w tym ostatnim przeczytaj również m.in.:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Cóż, niestety nie ma

Cóż, niestety nie ma odpowiedzi w bazie, ale w trybie dostępu do informacji publicznej skierowałem wniosek do Szefa Kancelarii Sejmu o jej udostępnienie ;) Jak będzie informacja zwrotna, opublikuję :)

Cóż, niestety nie dowiemy

Cóż, niestety nie dowiemy się:

"Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana wniosek z dnia 4 września 2015 roku o udostępnienie informacji publicznej, Biuro Komunikacji Społecznej uprzejmie wyjaśnia, że odpowiedź na interpelację z V kadencji Sejmu nr 9527 w sprawie niejasności w interpretacji orzeczenia Sądu Najwyższego nakazującego rejestrację stron WWW jako czasopism nie wpłynęła do Kancelarii Sejmu. Nie dysponujemy zatem jej treścią.

Z poważaniem
/-/ Sylwia Gołaszewska
naczelnik wydziału"

Może któryś z naszych posłów ponownie zaangażuje się w ten wątek?

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>