Interpelacja w sprawie e-Poltax

Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax. Interpelację złożył poseł Andrzej Halicki, podobnie jak tą, którą opublikowałem przed chwilą w serwisie: Interpelacja w sprawie wyboru oprogramowania. W tej interpelacji nieco o standardach, accessibility i kodach źródłowych aplikacji. Swoją drogą - ciekawe, że treść odpowiedzi jeszcze nie jest dostępna w internecie dla wszystkich zainteresowanych, chociaż jest hmm.. znana (to kolejny przykład dowodzący tez znajdujących się w tekście Mechanizm macierzy demokratycznej na przykładzie sporu o standardy dokumentów).

"Szanowna Pani Minister! W związku z trwającymi pracami nad uruchomieniem serwisu dostępnego dla podatników przez sieć Internet pod adresem https://e-poltax.mf.gov.pl/, chciałbym otrzymać odpowiedź na nurtujący mnie i zgłaszających się do mnie obywateli problem związany z dostępem do tego serwisu. Za podstawę do niniejszej interpelacji przyjmuję pryncypia leżące u podstaw organizacji państwa i jego struktur.

Państwo jest podmiotem w relacjach z dostawcami usług i produktów dla potrzeb jego działań i funkcjonowania obywateli, dlatego ma wręcz nie tylko prawo, ale obowiązek wymuszenia stosowania standardów technicznych, które muszą spełniać usługi i produkty finansowane ze środków publicznych. Dlatego tak ważne jest oparcie systemów informatycznych państwa na otwartej specyfikacji, do której winni dostosować się producenci bez względu na ich wielkość, pozycję na rynku i popularność ich produktów.

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (Dz.U. 64 poz. 565 z późniejszymi poprawkami) nadrzędnym zadaniem systemów informatycznych administracji jest zapewnienie neutralności i otwartości technologicznej, co wynika już z przepisów art. 1 tej ustawy: ˝dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów teleinformatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych˝. Także art. 13 ust. 2 pkt 1 odnosi się do tego zagadnienia poprzez stwierdzenie: ˝system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotami niebędącymi organami administracji rządowej [...] spełniał wymóg traktowania rozwiązań informatycznych˝.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 października 2005 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1766) standardowym formatem tekstowym do zapisu danych w formie elektronicznej jest język XML w wersji ogłoszonej przez organizację standaryzacyjną W3C, zaś do zdefiniowania struktury tych dokumentów stosuje się schemat XSD zatwierdzony także przez W3C.

W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dlaczego w serwisie e-Poltax udostępniono sfinansowaną ze środków pochodzących od wszystkich podatników aplikację działającą wyłącznie na platformie systemu komputerowego Microsoft Windows?

2. Dlaczego nie przygotowano aplikacji pozwalającej na przeglądanie i edytowanie zeznań podatkowych w wersji pozwalającej na jej uruchomienie na dowolnym systemie operacyjnym, to jest jako aplikacji działającej w środowisku Java bądź w takim formacie, który pozwalałby na jej uruchomienie pod kontrolą dowolnej przeglądarki internetowej zgodnej z branżowym standardem W3C?

3. Czy przyjęta do obsługi dokumentów wersja XML (eXtensible Markup Language) jest zgodna z branżowym standardem W3C oraz schematem XSD?

4. Czy zostały udostępnione kody źródłowe oprogramowania zamówionego w ramach projektu e-Poltax? A tym samym czy zostanie opublikowana specyfikacja kodów źródłowych aplikacji, dokumentów i format protokołu komunikacyjnego, co pozwoli niezależnym producentom oprogramowania na oferowanie podatnikom oprogramowania umożliwiającego tworzenie, edytowanie i składanie formularzy podatkowych on-line?

Poseł Andrzej Halicki

Warszawa, dnia 5 czerwca 2007 r. "

Treść interpelacji opublikowano na stronie Sejmu RP. Odpowiedzi udzielił Marian Banaś, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, odpowiedź nosi datę 2 lipca, jednak jeszcze nie jest opublikowana (z czasem powinna być również opublikowana w serwisie Sejmu). Podobne dokumenty zbieram w dziale interpelacje niniejszego serwisu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Demokracja w działaniu

Swoją drogą - ciekawe, że treść odpowiedzi jeszcze nie jest dostępna w internecie dla wszystkich zainteresowanych, chociaż jest hmm.. znana (to kolejny przykład dowodzący tez znajdujących się w tekście Mechanizm macierzy demokratycznej na przykładzie sporu o standardy dokumentów).

Co gorsza, treść odpowiedzi na interpelację była dostępna dla "wybranych" nim sama treść interpelacji pojawiła się w serwisie sejmowym. Bardzo brakuje mi w PL stron Sejmu zawierających taki ogrom informacji, jak choćby strony Parlamentu Europejskiego...

ł.
--
http://7thguard.net

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>