interpelacje

Interpelacja w sprawie informatyzacji administracji publicznej

Interpelacja nr 5349 do prezesa Rady Ministrów w sprawie informatyzacji administracji publicznej wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów

Interpelacja w sprawie neutralności technologicznej

Interpelacja nr 5042 do prezesa Rady Ministrów w sprawie otwartych standardów - fundamentu e-administracji.

Zapytanie w sprawie opłat za bankowość internetową

Zapytanie nr 1716 do ministra finansów w sprawie pobierania przez banki opłat z tytułu świadczenia usług bankowych przez Internet wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra.

Interpelacja w sprawie reklamy leków

Interpelacja nr 4328 do ministra zdrowia w sprawie reklamy leków wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra.

Interpelacja w sprawie dostępności sieci Internet

Interpelacja nr 4201 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia dostępności sieci Internet wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów.

Interpelacja w sprawie DAD - Polski Rejestr Internetowy

Interpelacja nr 4257 do ministra sprawiedliwości w sprawie działalności na terenie Polski firmy DAD - Polski Rejestr Internetowy, zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy od polskich firm poprzez skłanianie ich podstępem do podpisania skrajnie niekorzystnych umów wraz z odpowiedzią zastępcy prokuratora generalnego - z upoważnienia ministra.

Interpelacja w sprawie programu Beniamin

Interpelacja nr 4057 do ministra edukacji narodowej w sprawie potrzeby modyfikacji programu Beniamin wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra

Interpelacja w sprawie pop-up windows

Interpelacja nr 4669 do ministra transportu w sprawie nieuczciwej reklamy w Internecie wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 4669 w sprawie nieuczciwej reklamy w Internecie.

Interpelacja w sprawie strony dla Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Interpelacja nr 3806 do ministra środowiska w sprawie utworzenia przez Ministerstwo Środowiska specjalnej strony internetowej wraz z bazą danych dla ˝Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych˝ wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra.

Zapytanie w sprawie przeglądu Media Zagraniczne o Polsce

Zapytanie nr 1472 do ministra spraw zagranicznych w sprawie uniemożliwienia internautom dostępu do podstrony MSZ wraz z odpowiedzią sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia ministra.