interpelacje

Interpelacja w sprawie wyboru oprogramowania

Interpelacja nr 8421 skierowana przez posła Andrzeja Halickiego do prezesa Rady Ministrów w sprawie wyboru oprogramowania komputerowego w przetargach. W tekście o "neutralności technologicznej państwa" oraz o przetargu na oprogramowanie dla ZUS (por. Podobają mi się brunetki, ale również dziewczyny mające cechy równoważne)

Interpelacja w sprawie RFID i zabezpieczeń paszportów biometrycznych

W serwisie Sejmu dostępna jest "Interpelacja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa paszportów z wbudowanym chipem RFIP (Radio Freguency Identyfication)". Pomijając fakt, że składającemu interpelację posłowi Markowi Biernackiemu najpewniej chodziło o Radio Frequency Identification i RFID (a tylko ktoś tworząc nawigacyjną stronę interpelacji był uprzejmy dokonać korekt w tytule) - czekamy na odpowiedź ministra.

Interpelacja w sprawie powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji

Interpelacja nr 6085 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie powołania Centrum Otwartych Rozwiązań dla e-Administracji i wykorzystania w administracji publicznej otwartych rozwiązań informatycznych złożona przez posła Marka Biernackiego oraz odpowiedź, której udzielił Jarosław Brysiewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowela podpisu elektronicznego coraz bliżej

Przed chwilą w jednym z komentarzy przywołałem odpowiedź z Ministerstwa Finansów w sprawie stanowiska senatora dotyczącego faktur elektronicznych. Warto tę odpowiedź porównać z udostępnioną odpowiedzią pochodzącą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowisko tego samego senatora, który pytał o bariery wprowadzania podpisu elektronicznego w Polsce (por. Senator do premiera o formacie XAdES i podpisie elektronicznym).

Interpelacja w sprawie studiów przez internet

Interpelacja nr 5479 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wymogów dotyczących prowadzenia studiów przez Internet

Interpelacja sprawie działania ˝Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego˝

Interpelacja nr 5673 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie działania ˝Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego˝ w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

Odpowiedź na interpelację w sprawie neutralności technologicznej

Na serwerze Sejmu ukazała się odpowiedź na Interpelację nr 5042 do prezesa Rady Ministrów w sprawie otwartych standardów - fundamentu e-administracji. Odpowiedzi z upoważnienia prezesa Rady Ministrów udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Bliźniuk.

Oświadczenie senatora w sprawie faktur elektronicznych

Senator Zbigniew Rau złożył oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej. Oświadczenie dotyczy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej i ich podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Senator zadaje też pytanie: czy w ocenie resortu istnieją podstawy do podjęcia właściwej inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym i rozporządzenia wykonawczego? Oświadczenie złożone podczas 23. posiedzenia Senatu RP, 14. grudnia 2006 r.

Senator do premiera o formacie XAdES i podpisie elektronicznym

Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Raua, skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna. Chodzi o kwalifikowany podpis elektroniczny i jego bariery w Polsce, a konkretnie o postulat zmiany rozporządzenia i dopuszczenie jedynie formatu XAdES jako wiążącego. Oświadczenie skierowane w trakcie 22. posiedzenia Senatu, 22 listopada 2006 r.

Interpelacja w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej

Interpelacja nr 5314 do prezesa Rady Ministrów w sprawie opóźnień w informatyzacji administracji publicznej wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów.