Interpelacja w sprawie studiów przez internet

Interpelacja nr 5479 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wymogów dotyczących prowadzenia studiów przez Internet

Interpelacja:
"Szanowny Panie Ministrze! Jak donosi prasa, rektorzy uczelni twierdzą, że resort nauki chce zakazać prowadzenia studiów przez internet, właśnie teraz, gdy cały świat stawia na taką formę edukacji. Tylko 70% zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych będzie mogło odbywać się przez internet. Taki wymóg przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Oznacza to, że studenci, którzy wybrali studia przez internet, 30% zajęć będą musieli odbyć w uczelni. Tymczasem na studia on-line decydują się osoby, które nie mogą studiować dziennie, wieczorowo lub zaocznie. Na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym uczy się ponad 1100 osób, z tego 180 mieszka w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, a także Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Australii. Zwiększenie obowiązkowej liczby zajęć na uczelni uderzy najbardziej właśnie w studentów zagranicznych. Będzie to dla nich nie tylko duże utrudnienie logistyczne, ale także finansowe. Granica 70% jest zbyt niska. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego zaproponowała 85%.

Wobec powyższego pytam Pana Ministra:

1. Czy prawdą jest, że rektorzy uczelni twierdzą, że resort nauki chce zakazać prowadzenia studiów przez internet?

2. Czy prawdą jest, że tylko 70% zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych będzie mogło odbywać się przez internet?

3. Czy prawdą jest, że taki wymóg przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość?

Poseł Anna Sobecka
Toruń, dnia 11 lutego 2006 r.
"

Odpowiedź: Stefan Jurga - sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęła dnia 15-12-2006 ogłoszona dnia 11-01-2007 na posiedzeniu 32 (zał.2).
Odpowiedź powinna być dostępna z czasem w serwisie internetowym Sejmu

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>