BIP Sejmu - odpowiedź

Otrzymałem odpowiedź (PDF) na swoje pytanie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej Sejmu RP. W odpowiedzi Wicedyrektora Biura Listów i Skarg Kancelarii Sejmu RP czytam...

W odpowiedzi na Pana list z dnia 25 listopada 2003 r., w sprawie "Biuletynu Informacji Publicznej Sejmu RP", wyjaśniam. Sejm nie posiada strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów rozporządzenia w sprawie BIP. Kwestia obowiązywania wyżej wymienionej ustawy wobec Sejmu i jego organów była przedmiotem analiz i opinii prawnych, a także orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na gruncie treści art. 61 ust. 4 Konstytucji stanowiącego, że tryb udzielania informacji publicznej "określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy" ukształtował się jednolity pogląd, iż "w stosunku do Sejmu nie obowiązuje tryb udostępniania informacji ustalony w ustawie ..." (postanowienie NSA z dnia 28 sierpnia 2002 r. sygn. akt II S.A. 1760/02, niepublikowane). W tym stanie rzeczy w zasadzie nie budzi wątpliwości, że Sejm nie jest związany zasadami dotyczącymi funkcjonowania i kształtu Biuletynu Informacji Publicznej (Takie, prawie jednolite stanowisko, zostało zaprezentowane w pięciu opiniach opublikowanych w Przeglądzie Sejmowym 2003 nr 1 (54) str. 57-75)".

No to wiemy już dlaczego Sejm i Senat stron podmiotowych BIP nie mają. Pytanie dlaczego nie ma ich Prezydent?

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Moje pytania z05.12.2006.

Na stronach Internetowych do dnia dzisiejszego niema informacji
Kto został wybrany w wyborach, a te skończyły się już tydzień
temu. W związku z tym pytam dlaczego tak się dzieje, czyżby
opracowanie takiej informacji dla BIP wymagało aż tyle czasu,
czy może ten czas jest potrzebny, by zrobić jakieś przekręty.
Zła informacja lub jej brak to czas na dezinformację, czy oto
chodzi nowej władzy?

Senat ma

Szanowny Panie,

Senat RP ma jak najbardziej swoją stronę BIP, a to że ona wygląda jak wygląda to nie miejsce i czas na szczegóły. Proszę czekać, wszystko się niedługo wyjaśni.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>