Kolejne pytanie dotyczące BIP i Sejmu

Skoro zgodnie z przytoczonymi przepisami konstytucyjnymi Sejm nie jest związany zasadami dotyczącymi funkcjonowania i kształtu Biuletynu Informacji Publicznej przewidzianymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, dodatkowo wobec postanowień art. 2 Konstytucji, iż Rzeczypospolita Polska jest państwem prawnym, oraz brzmienia art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zwróciłem się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej zamieszczenia "odesłania" do strony sejmowej na stronie głównej urzędowego publikatora teleinformatycznego.

Treść wysłanego pytania:

16 grudnia 2003

W zwiazku z dotychczasowa korespondencja (BLS -II/151/22090/2003) zwracam sie z uprzejmym pytaniem:

Skoro zgodnie z przytoczonymi przepisami konstytucyjnymi Sejm nie jest zwiazany zasadami dotyczacymi funkcjonowania i ksztaltu Biuletynu Informacji Publicznej i na podstawie cytowanego przez Kancelarie Sejmu w poprzedniej odpowiedzi postanowienia NSA z dnia 28 sierpnia 2002 sygn., akt II S.A. 1760/02 - w stosunku do Sejmu nie obowiazuje tryb udostepniania informacji ustalony w ustawie (i rozporzadzeniu), biorac rowniez pod uwage iz do chwili obecnej regulaminy Sejmu i Senatu, ktore zgodnie z art. 61 ust. 4 Konstytucji okreslaja tryb udzielania informacji publicznej nie zostaly uzupelnione o przepisy odnoszace sie do tego trybu i to, ze wobec postanowien art. 2 Konstytucji Rzeczypospolita Polska jest panstwem prawnym, oraz brzmienia art. 7 Konstytucji, zgodnie z ktorym organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa, zwracam sie z prosba o wskazanie podstawy prawnej zamieszczenia odeslanie do strony sejmowej na stronie glownej urzedowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej?

Jesli Sejm i Senat - na podstawie cytowanego wyzej przepisu art. 61 ust. 4 wylaczone sa z kregu podmiotow, ktore przewidziane sa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o dostepie do informacji publicznej, zatem minister wlasciwy ds. administracji publicznej nie powinien uwzglednic w wykazie podmiotow znajdujacym sie na stronie glownej BIP zarowno Sejmu jak i Senatu (art. 9 ust. 1), co - jak sadze - powinno byc przedmiotem pytania skierowanego do wlasciwego ministra. O ile jednak nie istnieje inna podstawa prawna, ktora jest istota mojego pytania - zarowno Sejm jak i Senat nie powinny przekazywac w trybie art. 9 ust 3. informacji do zamieszczenia na wskazanej stronie glownej BIP, w tym odeslania, o ktorym mowa w otrzymanej przeze mnie odpowiedzi przygotowanej przez Kancelarie Sejmu w dniu 11 grudnia 2003 roku.

Z wyrazami szacunku

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>