O "domenach narodowych" w poselskich założeniach do ustawy

Myślę, że trzeba odnotować ogłoszone w styczniu "Założenia ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych". Jest to projekt, który animuje poseł Kazimierz M. Ujazdowski (PiS). Zwracam na to uwagę, ponieważ to jakby dalszy ciąg historii, którą opisałem w tym serwisie w szeregu tekstów, m.in. O domeny polska.pl i poland.pl starało się MSZ, czy Dzierżawa polska.pl i poland.pl. Nie mam pojęcia, czy posłom opozycji udałoby się przeforsować w Sejmie swoje propozycje legislacyjne, pewnie nie. Ale skoro założenia się pojawiły, to odnotuję. Dyskusja o domenach w Polsce nadal trwa, a to jeden z elementów tej dyskusji.

Na stronie posła Ujazdowskiego można znaleźć m.in. tekst Sprawa przekazania Agorze praw do korzystania z domen polska.pl i poland.pl musi zostać oficjalnie wyjaśniona. Poseł złożył w tej sprawie Zapytanie poselskie (PDF) do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Prof. Barbary Kudryckiej (za pośrednictwem Marszałka Sejmu RP).

Powstały również Założenia ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (PDF), w których czytam:

Domenami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są następujące domeny internetowe:

- Domena składająca się z nazwy własnej „Rzeczpospolita Polska” i rozszerzenia .pl oraz domeny składające się z odpowiedników nazwy własnej „Rzeczpospolita Polska” w językach urzędowych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne i rozszerzenia .pl.

- Domena składająca się z nazwy własnej „Polska” i rozszerzenia .pl oraz domeny składające się z odpowiedników nazwy własnej „Polska” w tłumaczeniu w językach urzędowych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne i rozszerzenia .pl.

Rejestracji domen narodowych Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać tylko Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na swoją rzecz.

Domeny narodowe zarejestrowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na jego rzecz mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Prezydenta lub przez wskazane przez niego organy administracji publicznej. Domen tych nie można udostępniać innym podmiotom.

Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia domen narodowych oraz różne warianty pisowni i transkrypcji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi w drodze rozporządzenia wykaz nazw własnych „Rzeczpospolita Polska” oraz „Polska” w językach urzędowych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, które jako nazwa domeny w rozszerzeniu .pl stanowić będą domeny narodowe Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja domen narodowych Rzeczypospolitej Polskiej dokonana przed wejściem w życie niniejszej ustawy wygasa z upływem okresu rejestracji, nie później jednak niż po 6 miesiącach od wejścia w życie niniejszej ustawy.

W przypadku wygaśnięcia rejestracji domeny narodowej przed upływem okresu rejestracji na mocy przepisów niniejszej ustawy, opłata rejestracyjna za niewykorzystany okres podlega zwrotowi przez podmiot rejestracji domeny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Nie jestem przekonany do koncepcji, by Prezydent RP był dobrym "rejestratorem" jakichkolwiek domen internetowych, nie jestem również przekonany do koncepcji, że ustawa miałaby regulować jedynie dwie spośród możliwych domen nawiązujących do nazwy kraju. Wiem też, że założenia sformułowane w sposób, jak powyżej, mogą przynosić szereg problemów praktycznych (ponieważ wiele podmiotów posługuje się nazwami, w których "polska" jest ich elementem istotnym. I nie chodzi jedynie o np. Polska The Times, ale również o oddziały przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych).

Nie zmienia to faktu, że w wielu krajach istnieją przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które wprost odnoszą się do problematyki domen internetowych. Przykłady to Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) czyli 15 U.S.C. § 1125(d) - w USA. W Hiszpani art. 27.13 tamtejszego prawa telekomunikacyjnego, w Finlandii: ustawa 228/2003 ze zmianami ustawą 397/2009, w Południowej Afryce: B8-2002, South African Electronic Communications and Transactions Bill, 2002), w Irlandii art. 31 Electronic Commerce Act 2000... I tak dalej.

To są jednak rozwiązania bardziej kompleksowe w stosunku do proponowanych w wyżej przywołanych założeniach w sposób kazuistyczny.

Dyskusja jest istotna. Sam formułowałem pewne ostrożne postulaty dotyczące domen gov.pl (por. Przejmujemy państwo: początek społecznej inwentaryzacji). W każdym razie odnotowałem inicjatywę poselską, rozumiejąc ją właśnie jako pewien głos w dyskusji.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

kolejne poprawki niedoróbki?

Jeżeli maja to być tego typu poprawki wspierające kulawą ustawę , to ja dziękuję uprzejmie posłowi Ujazdowskiemu. Zabawa w dodatki, szczypanki i falbanki dobra przy sukni ślubnej nie ustawie. Nie może być tak, że jak coś ktoś gdzieś wynajdzie cząstkowo to się to dopisze, na hura i na fali a potem się dopiero zacznie myśleć. Przywołane akty innych państw warte są nawet skopiowania, zamiast wymyślania na nowo koła, choć to bardziej wymyślanie jednej szprychy. Pytanie na koniec kto zapłaci obecnym właścicielom domen? pytanie retoryczne, ale lepiej je postawić zanim wpadnie nacjonalizacja w aureoli prawa.

Nacjonalizacja ?

Zawracam uwagę, iż obecny właściciel domen polska.pl i poland.pl, siłą rzeczy, dzierżawi je jedynie na czas określony (chyba że także w tym zakresie został potraktowany w sposób ekstraordynaryjny).
Po okresie dzierżawy domeny mogły by przejść do dyspozycji państwa polskiego, bez kombinacji z ich "nacjonalizacją".

RP tak, Polska - nie

Używanie przez rząd nazwy "Polska" to uzurpacja. Polska nie jest państwem, Polska jest krajem, który nie jest tożsamy z terytorium o ustalonych przez Stalina granicach, zarządzanym przez organizację zwącą się Rzecząpospolitą Polską.

Encyklopedia PWN widocznie się myli

W takim razie koniecznie trzeba poprawić encyklopedię PWN, bo najwyraźniej jest w niej błąd:

Polska, państwo w środkowej Europie, nad Morzem Bałtyckim
Nazwy: Rzeczpospolita Polska

Źródło: encyklopedia PWN, hasło Polska.

Naród a kraj

Chyba powinno być domeny krajowe a nie domeny narodowe. Narodowość to chyba jednak coś zupełnie innego. Już myślałem, że przeczytam o domenie ślązacy.pl, białorusini.pl, itd :-)

"polska.pl" brzmi jak

"polska.pl" brzmi jak "Polska w Polsce" albo "państwo w państwie"... przecież dla domen rządowych jest .gov.pl

Pytanie do autora: dlaczego

Pytanie do autora: dlaczego uważa przedstawione założenia za kazuistyczne? Moim zdaniem pomysł jest całkiem dobry. Roszerzyłbym go jeszcze o domeny com.pl, gov.pl, edu.pl, org.pl itp.
Zagrożenie dla domen, w których słowo Polska używane jest w zestawieniu z innymi wyrazami nie istnieje, bowiem w założeniach mowa jest wyraźnie tylko o nazwach Polska i Rzeczpospolita Polska.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>