Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta*...

Sala Plenarna Sejmu z tamtych latJak zapewne część z Państwa wie - na stronie Sejmu dostępne są stenogramy z posiedzeń. Jak czytam na stronie: "Elektroniczna postać Sprawozdania Stenograficznego jest wiernym zapisem przebiegu posiedzenia. Tekst Sprawozdania jest dostępny nie później niż następnego dnia roboczego po posiedzeniu". Postanowiłem sprawdzić jak często na sali sejmowej padają różne słowa, niektóre zaś ze stenogramów znikają, chociaż jednocześnie ktoś odnotowuje okrzyki z sali i oklaski...

Wyszukiwarka udostępniona na parlamentarnej stronie raportuje, co następuje:

W V kadencji Sejmu

 • Do zapytania "( interne* )" pasuje 111 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( internecie )" pasują 23 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( internet )" pasuje 9 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( internetu )" pasuje 29 z 6319 dokumentów.
 • Jeśli chodzi o hasło "internetowi": Nie znaleziono pasujących dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicz* )" pasuje 96 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczna )" pasują 3 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczne )" pasuje 5 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznego )" pasują 24 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznemu )" pasują 2 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznych )" pasują 23 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer )" pasują 4 z 6319 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer* )" pasuje 38 z 6319 dokumentów.

Dla porównania:

W IV kadencji Sejmu

 • Do zapytania "( interne* )" pasują 852 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( internecie )" pasuje 180 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( internet )" pasuje 155 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( internetu )" pasuje 245 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( internetowi )" pasują 4 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicz* )" pasuje 669 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczna )" pasują 22 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczne )" pasuje 69 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznego )" pasują 164 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznemu )" pasują 3 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznych )" pasują 223 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer )" pasuje 51 z 53027 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer* )" pasują 544 z 53027 dokumentów.

W III kadencji Sejmu

 • Do zapytania "( interne* )" pasuje 381 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( internecie )" pasuje 80 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( internet )" pasują 104 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( internetu )" pasują 152 z 43678 dokumentów.
 • Tu również nie znaleziono pasujących dokumentów do hasła "internetowi"
 • Do zapytania "( elektronicz* )" pasuje 346 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczna )" pasuje 19 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczne )" pasuje 37 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznego )" pasują 102 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznemu )" pasują 2 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznych )" pasują 123 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer )" pasuje 41 z 43678 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer* )" pasuje 507 z 43678 dokumentów.

W II kadencji Sejmu

 • Do zapytania "( interne* )" pasuje 21 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( internecie )" pasuje 1 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( internet )" pasuje 5 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( internetu )" pasuje 13 z 37475 dokumentów.
 • Nie znaleziono pasujących dokumentów do hasła "internetowi"
 • Do zapytania "( elektronicz* )" pasuje 151 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczna )" pasuje 1 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektroniczne )" pasuje 19 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznego )" pasuje 39 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznemu )" pasuje 1 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznych )" pasuje 58 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer )" pasuje 71 z 37475 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer* )" pasuje 512 z 37475 dokumentów.

W I kadencji Sejmu

 • Nie znaleziono dokumentów pasujących do zapytania "( interne* )"
 • Do zapytania "( elektronicz* )" pasuje 49 z 15713 dokumentów.
 • Nie znaleziono dokumentów pasujących do zapytania "( elektroniczna )"
 • Do zapytania "( elektroniczne )" pasuje 9 z 15713 dokumentów.
 • Do zapytania "( elektronicznego )" pasuje 16 z 15713 dokumentów.
 • Nie zanaleziono dokumentów pasujących do zapytania "( elektronicznemu )"
 • Do zapytania "( elektronicznych )" pasuje 13 z 15713 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer )" pasuje 12 z 15713 dokumentów.
 • Do zapytania "( komputer* )" pasuje 128 z 15713 dokumentów.

Można by się pobawić w poszukanie takich haseł jak "cyfrowy", "intranet", "informatyka", "telekomunikacja", "teleinformatyka" czy "oprogramowanie" (z wariantami). Chyba będę musiał po skończeniu V kadencji Sejmu zrobić takie badanie, bo dziś kadencja wciąż trwa. No, ale pod wpływem impulsu wykonałem powyższe ćwiczenie. Co z niego wynika? Niewiele. Jednak pomyślałem, że administratorzy wyszukiwarki internetowego serwisu Sejmu mogliby publikować co jakiś czas najczęściej zadawane tej wyszukiwarce pytania (coś na wzór raportu Google). Mając do dyspozycji taką masę dokumentów i jakieś narzędzia analityczne można by sprawdzić, jakie słowa najczęściej w danej kadencji padały na plenarnej sali posiedzeń Sejmu (można by również sprawdzić kiedy jakieś słowo zostało użyte po raz pierwszy, np. kiedy po raz pierwszy na sali plenarnej padło popularne dziś słowo "becikowe" - 78 z 6319 dokumentów w V kadencji). Myślę, że dałoby to jakiś pogląd na społeczeństwo, którego reprezentanci w Sejmie zasiadają. Oczywiście trzeba by w takich analizach uwzględniać również słowa nieinformacyjne dla danego dokumentu, brać pod uwagę łączniki ("lub", "więc", "i", etc...), ale są już wypracowane algorytmy analizujące statystycznie takie bazy danych.

Tak mi przyszło do głowy, że można by również zrobić taką analizę statystyczną słów wykorzystywanych w ustawach i rozporządzeniach. Na pewno dałoby się takie narzędzie wykorzystać do lepszego stanowienia prawa (przepisy byłyby spójniejsze, a odpowiednio skonstruowane słowniki pokazywałyby zakresy znaczeniowe użytych w treści aktów normatywnych pojęć)... I pomyśleć, że statystyka publiczna miała wielki wpływ na popularyzację dzisiejszego pojęcia "społeczeństwo informacyjne"...

Kiedy na sali plenarnej użyto słowa „spam” po raz pierwszy w kontekście niechcianej komunikacji elektronicznej (bo wcześniej padło w nazwie stowarzyszenia SPAM, czyli Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków)? Odpowiedź: 4 kadencja, 21 posiedzenie, 1 dzień (08.05.2002), w czasie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (druk nr 409). Poseł Jerzy Polaczek zapytał wówczas: "Czy wnioskodawca, którym jest rząd, przewiduje poprawkę do projektu omawianej dzisiaj ustawy, aby zapobiec tzw. spamingowi, czyli przesyłaniu i zaśmiecaniu po prostu skrzynek internetowych reklamami oraz wieloma innymi niepotrzebnymi ofertami? Myślę, że również to powinno znaleźć odzwierciedlenie w trakcie dalszych prac parlamentarnych". W odpowiedzi tego samego dnia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Krzysztof Heller stwierdził: "Jeżeli mówimy o ochronie konsumenta, odpowiem na pytanie dotyczące spamingu. Tak, art. 8 m.in. odnosi się do spamingu i ma zapobiec temu spamingowi, tak że wydaje nam się, że poprawka do ustawy w tej materii nie jest potrzebna, ponieważ w projekcie ustawy znajduje się odpowiednie uregulowanie".

Kolejny raz kwestia „spamu” wypłynęła na sali plenarnej dopiero dwa lata później, w czasie tej samej kadencji, ale 71 posiedzenia, 1 dnia (17.03.2004), w czasie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy Prawo telekomunikacyjne (druk nr 2637). Wówczas poseł Krzysztof Oksiuta powiedział m.in.: "Dlaczego nie likwiduje się tzw. sekstelefonów, dlaczego jest nadal dopuszczalne prawem to, żeby operatorzy czerpali z tego zyski? Stanowią one dzisiaj tajemnicę handlową, ale wiemy nieoficjalnie, że zyski operatorów to jest około 60% tej kwoty. A jakie są skutki społeczne? Skutki społeczne są takie, że wielokrotnie czytamy w gazetach, iż przychodzi rachunek w związku z tym, że dziecko czy inna osoba wydzwaniała wbrew właścicielowi telefonu, wbrew rodzicom itd., bo miała taką możliwość. Co z tego, że jest możliwość blokowania tego telefonu, skoro operatorzy zachęcają publicznie, wysyłając ten cały spam do domów, do korzystania z tego typu usług?" Na tym samym posiedzeniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Wojciech Hałka powiedział: "Odnośnie do uwag i zapytań dotyczących tzw. połączeń z opłatą podwyższoną, tzw. rozrywkowych telefonów, sekstelefonów, jak państwo to określali, a także zjawiska spamu, czyli niechcianej korespondencji elektronicznej, chcę powiedzieć, że jednak w tym projekcie są również zawarte zapisy, właśnie w części dotyczącej sposobów i zasad wykonywania usług telekomunikacyjnych, które regulują następujące kwestie: otóż w odniesieniu do telefonów i połączeń o podwyższonej opłacie, po pierwsze, jest jasno sformułowane uprawnienie abonenta do żądania blokady takich połączeń; po drugie, jest również pewna nowość, mianowicie obowiązek zgłaszania przez dostawców usług regulatorowi wykazu numerów, na których są świadczone usługi o podwyższonej opłacie, wraz z opisem tych usług, i ten wykaz łączny, zbiorczy regulator będzie publikować, również na swoich stronach internetowych. I trzecia regulacja, też zupełnie nowa, mianowicie obowiązek nałożony na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wykonujących połączenia o podwyższonej opłacie, by przed zestawieniem i realizowaniem takiego połączenia informowali użytkownika o cenie jednostkowej za to połączenie, cenie netto czy brutto, po to by miał on pełną świadomość, że właśnie w tym momencie rozpocznie mu się naliczanie po takiej cenie, a nie po innej, i żeby nie był zaskakiwany..." i dalej: "I odnośnie do spamu, czyli niechcianej korespondencji, w tym głównie korespondencji elektronicznej, bo już dzisiaj wszyscy na ogół mamy do czynienia z tym zjawiskiem, już są wprowadzone zapisy, że zakazuje się tzw. automatycznego przekazywania korespondencji elektronicznej, o ile nie została w wyraźny sposób wyrażona zgoda na przyjmowanie tego typu korespondencji. Bo niektórzy odbiorcy mogą być zainteresowani przyjmowaniem informacji marketingowej czy informacji związanej z rodzajami usług, z których korzysta dany użytkownik, np. usług świadczonych drogą elektroniczną. Niemniej wymagane jest w tym zakresie uzyskanie uprzednio zgody użytkownika."

W V kadencji "spam" jeszcze nie zagościł na sejmowej mównicy, ale kto wie? Może niebawem zagości i będzie bardzo popularnym słowem w statystykach...

...chociaż trzeba z tymi zapisami stenograficznymi uważać. W telewizji pokazali kiedyś moment, gdy Marszałek Sejmu do mikrofonu (w chwili słabości najwyraźniej) powiedział niecenzuralne słowo, potocznie określające nierządnicę. Przeszukałem zasoby Sejmu. Nie ma po tym fakcie śladu. Widać "wierność zapisu przebiegu posiedzenia" jest pojęciem, do którego nie trzeba podchodzić zbyt dosłownie...

(* Tytuł newsa jest cytatem: Ks. Wyjścia 4:13-16, Biblia Tysiąclecia...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>