Każdy może sobie zarejestrować .eu

your european identityDziś pani Komisarz ds Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Viviane Reding ogłosiła, że nie ma już ograniczeń w rejstrowaniu domen w domenie pierwszego poziomu ".eu". Od godziny 11:00 może zgłosić się do rejestracji każdy (byle miał siedzibę na terenie Unii), na zasadzie: kto pierwszy ten lepszy.

Wcześniej takie ograniczenia istniały. W pierwszym okresie rejestracyjnym do rejestracji domeny mogli zgłaszać jedynie dysponenci praw do znaków towarowych, organizacje publiczne, dysponenci innych praw (czy to praw autorskich czy też oznaczeń indywidualizujących, czy wreszcie też nawet zgłoszonych, ale jeszcze nie korzystających z ochrony znaków towarowych). W tym pierwszym okresie wnioski rejestracyjne zgłosiło 320,000 podmiotów.

W dniu 9 maja (Dzień Unii Europejskiej) wszystkie instytucje europejskie "przepną się" en masse na nazwy domenowe w domenie ".eu" (co dotyczy również oficjalnych adresów poczty elektronicznej - co zrozumiałe). Nie ma się jednak co martwić - dotychczasowe adresy będą działały nadal, przynajmniej przez rok.

Lista akredytowanych rejestratorów domen w TLD ".eu" (jest kilku z Polski). Komisarz Reding spodziewała się, że w momencie umożliwienia rejestracji nazw domenowych w europejskiej domenie nastąpi zmasowany szturm na rejestratorów. W odróżnieniu od wniosków składanych w fazie wstępnej, będą one rejestrowane automatycznie i bez dalszych formalności w przeciągu kilku godzin po ich wpłynięciu. No i nie wiem czy faktycznie szturm nastąpił?

Notatka prasowa z komunikatem Komisji Europejskiej dostępna jest na jej stronie (również w języku polskim). Zwracam uwagę na interesujące polskie słownictwo: "jeśli dwa podmioty złożą wniosek o zarejestrowanie takiej samej nazwy domeny, Rejestr dokona rejestracji wniosku, który wpłynął jako pierwszy", albo "adresy poczty elektronicznej wszystkich pracujących w nich urzędników otrzymają końcówkę „.eu” w dniu 9 maja".

Z notatki warto pełniej odnotować kontekst całego tego zamieszania z domenami:

W dniu 7 grudnia 2005 r. EURid, organizacja o charakterze niezarobkowym, wyznaczona przez Komisję Europejską w drodze przetargu publicznego do administrowania rejestracją nazw domen, rozpoczęła przyjmowanie wniosków o ich rejestrację. Początkowo o rejestrację nazw zakończonych na „.eu” mogli ubiegać się wyłącznie właściciele zarejestrowanych znaków towarowych oraz instytucje publiczne (od 7 grudnia 2005 r. do 7 lutego 2006 r.). Następnie przyjmowano również wnioski od podmiotów, którym prawa pierwszeństwa przysługują na innej podstawie, np. firmy lub nazwy handlowej (od 7 lutego do 7 kwietnia 2006 r.). W ostatniej fazie, rozpoczynającej się dziś o godzinie 11:00, swoją nazwę domeny zakończoną na „.eu” będzie mógł zarejestrować każdy podmiot mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków o rejestrację nazwy domeny „.eu” oraz pozostałe informacje administracyjne można znaleźć na stronie internetowej EURid.

Strony internetowe Komisji poświęcone tej problematyce. Informacje na podobne tematy zbieram w dziale "domeny" niniejszego serwisu.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Niby można, ale...

Jeden z oficjalnych rejestratorów umieścil sobie taką oto informację na swojej stronie

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż faza publiczna rejestracji domen eu została przesunięta. Przewidywanym terminem jest dzień dzisiejszy w godzinach wieczornych, jednakże faza może przedłużyć się nawet do poniedziałku 10 kwietnia do godzinnych porannych. Złożenie wniosku wcześniej nie daje żadnych gwarancji rejestracji domeny, dlatego w trosce o naszych klientów Az.pl nie będzie uczestniczyło w fazie składania wniosków zanim faza publiczna nie zostanie otwarta. W momencie kiedy rozpocznie się możliwość zwykłej rejestracji na stronie otrzymają Państwo informację z widniejącym rozszerzeim .eu. W Panelu Partnerskim pojawi się napis ". EU LIVE" i wówczas poprzez wybranie "Rej. domen zagranicznych" w rozwijanej liście rozszerzeń jako pierwsza pojawi się domena .eu, którą będzie można zarejestrować w ten sam sposób jak np. domenę globalną typu .com Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w tej kwestii

http://www.az.pl/info.html

Ktoś miał pecha... Znaczy klienci mieli pecha... Ale taka rola klientów :-(

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>