Przyjęto ustawę czyszczącą terminologię informatyczną

Ukoronowaniem serii legislacyjnej powinno być przyjęcie ustawy, a ustawą tą jest ustawa z 4 września o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (o tej ustawie pisałem wcześniej m.in. w tekstach Czyścimy terminologię dot. informatyzacji oraz Czyszczenie terminologii w podkomisji, a więc niedostępne). Niedawno, tj. 5 września, ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Cóż tu można jeszcze dodać? Dla porządku link do strony sejmowej, na której znajduje się opis przebiegu legislacyjnego nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej. W przypadku tej ustawy mamy już tekst przyjętej przez Sejm ustawy. Co już we wcześniejszych notatkach było sygnalizowane celem ustawy było wprowadzenie do różnych ustaw pjęć: "informatyczny nośnik danych", "dokument elektroniczny", "system teleinformatyczny" oraz "środki komunikacji elektronicznej" wymienionych w art. 3 pkt 1- 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

Oczywiście różnie te pojęcia można wprowadzać do ustaw i w tym przypadku były uwagi Senatu, w każdym razie ustawa "czyszcząca" została przyjęta. W poszukiwaniu szczegółów zapraszam do lektury podlinkowanych wyżej materiałów.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Przeoczenie?

Wydaje mi się, że art. 28 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, która oczekuje na podpisanie, ogłoszenie lub wejście w życie, powinien znowelizować również art. 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zastępując wyrazy „sieci teleinformatycznych” na „systemów teleinformatycznych”, tj. zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zw. z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Tak się jednak nie stało.

Przeoczenie czy mam w tym szukać jakiegoś ratio legis?

terminologia podpisana 11 września

VaGla's picture

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej została podpisana przez Prezydenta RP dnia 11 września 2008 r.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>