interpelacje

Tajne kancelarie u operatorów portali

Poseł Grzegorz Dolniak złożył interpelację skierowaną do prezesa Rady Ministrów w sprawie nakazu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego utworzenia tajnych kancelarii przez operatorów portali internetowych oraz umożliwienia stałego inwigilowania prywatnej korespondencji elektronicznej. Odpowiedział Andrzej Barcikowski - sekretarz stanu, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
wpłynęła dnia 23-09-2003 ogłoszona dnia 02-10-2003 na posiedzeniu 58.

VAT na oprogramowanie

Prawo i Gospodarka: Kolejna interpelacja posła Józefa Gruszki z PSL w sprawie kontroli skarbowych firm produkujących i sprzedających oprogramowanie czeka na odpowiedź ministra finansów. Chodzi o program kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku VAT przez tych przedsiębiorców, którzy w latach 1998 - 2000 prowadzili sprzedaż licencji i oprogramowania komputerowego.

Sprzedaż oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach

Poseł Maria Gajecka-Bożek zadała ministrowi finansów pytanie w sprawie sprzedaży oprogramowania komputerowego na CD-ROM-ach. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 18-09-2001 na posiedzeniu 119.

W sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie

Poseł Jan Wyrowiński zadał ministrowi finansów zapytanie w sprawie podatku VAT na licencje na oprogramowanie. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 06-09-2001 na posiedzeniu 118 (zał.2)

Opodatkowanie darmowego oprogramowania komputerowego

Poseł Tadeusz Syryjczyk zadał ministrowi finansów zapytanie w sprawie opodatkowania darmowego oprogramowania komputerowego. Odpowiedział Jan Rudowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 15-03-2001 na posiedzeniu 104 (zał.2)

Interpelacja w sprawie praktyk monopolistycznych w naukowej i akademickiej sieci komputerowej

Na stronach Sejmu opublikowano odpowiedź na interpelację w sprawie praktyk monopolistycznych w naukowej i akademickiej sieci komputerowej.