interpelacje

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykorzystania w administracji systemu telefonii internetowej Skype

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 1676 w sprawie wykorzystania w administracji systemu telefonii internetowej Skype

Kontrolowanie i zamykania stron internetowych propagujących faszyzm

Interpelacja nr 1767 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kontrolowania i zamykania stron internetowych propagujących faszyzm.

Interpelacja w sprawie usunięcia pornografii z miejsc publicznych

Interpelacja nr 547 do ministra sprawiedliwości w sprawie skutecznej regulacji prawnej dotyczącej usunięcia z miejsc publicznych materiałów i wydawnictw o treści pornograficznej wraz z odpowiedzią zastępcy prokuratora generalnego - z upoważnienia ministra.

Stosowanie systemu Linux w informatyzacji instytucji państwowych

Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 438 w sprawie stosowania systemu Linux w informatyzacji instytucji państwowych

Lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stronach ministerstwa

Interpelacja nr 252 do ministra edukacji i nauki w sprawie ochrony danych osobowych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Odpowiedź na interpelacje w sprawie wolnego oprogramowania

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8865 w sprawie stosowania otwartych standardów informatycznych i wolnego oprogramowania w polskiej administracji publicznej

Odpowiedź na interpelację - domeny przejmowane dla celów pornograficznych

Odpowiedź ministra nauki i informatyzacji na interpelację nr 7882 w sprawie przejmowania niektórych domen w celu rozpowszechniania treści pornograficznych za pośrednictwem Internetu (4 kadencja Sejmu)

Interpelacja w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej

Poseł Tomasz Mamiński wystosował do ministrwa kultury interpelację w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej, odpowiedział Waldemar Dąbrowski - minister kultury wpłynęła dnia 23-02-2004, ogłoszona dnia 04-03-2004 na posiedzeniu 69

Interpelacja w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce

Poseł Maria Zbyrowska skierowała do ministra sprawiedliwości interpelację w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce, odpowiedział Karol Napierski - prokurator krajowy, zastępca prokuratora generalnego
wpłynęła dnia 13-02-2004, ogłoszona dnia 19-02-2004 na posiedzeniu 68.

Interpelacja w sprawie spamu

Dopiero teraz się zorientowałem, że miała miejsce interpelacja poselska w sprawie spamu