Interpelacja w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej

Poseł Tomasz Mamiński wystosował do ministrwa kultury interpelację w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej, odpowiedział Waldemar Dąbrowski - minister kultury wpłynęła dnia 23-02-2004, ogłoszona dnia 04-03-2004 na posiedzeniu 69

Interpelacja nr 6394 do ministra kultury w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej

" Polska Biblioteka Internetowa niewątpliwie stanie się ważną instytucją edukacyjną, kulturową, poznawczą. Na razie jej zasoby to kilkaset tytułów, pośród których dominują encyklopedie, poradniki, podręczniki. Specjaliści z Biblioteki Narodowej zapowiadają kilkutysięczną listę internetowej biblioteki. Problemem są oczywiście prawa autorskie, które muszą być przestrzegane.

Rozwój Polskiej Biblioteki Internetowej jest faktem pozytywnym, ale miejmy świadomość, że odbywa się to na poziomie mikroskopijnym w stosunku do potrzeb. Warto także mieć świadomość, że tego typu kontakt z literaturą może mieć ważne znaczenie w działalności uczelni seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zwracam się więc z pytaniem, co Ministerstwo Kultury (we współpracy z resortem edukacji) zamierza przedsięwziąć, by perspektywy Polskiej Biblioteki Internetowej zbliżyć do powszechnego zainteresowania tą formą elektronicznej literatury, już nie wspominając o szerokiej dostępności prestiżowych zagranicznych bibliotek internetowych?

Poseł Tomasz Mamiński

Warszawa, dnia 8 stycznia 2004 r."

Odpowiedź ministra kultury na interpelację nr 6394 w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej

" Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją Pana Posła Tomasza Mamińskiego z dnia 3 lutego 2004 r. (pismo nr SPS-0202-6394/04), dotyczącą perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W pełni podzielam opinię Pana Posła, że inicjatywa stworzenia Polskiej Biblioteki Internetowej jest ważnym wydarzeniem edukacyjnym, kulturowym i poznawczym. Obecnie trwają prace nad powołaniem Fundacji Polskiej Biblioteki Internetowej oraz sformułowaniem jej statutu. Instytucją, która z ramienia Ministra Kultury wspiera te działania, jest Biblioteka Narodowa w Warszawie. Cały program pozostaje jednak w gestii Ministra Nauki i Informatyzacji, który w ubiegłym roku znalazł na jego realizację w swoim budżecie ponad trzy miliony złotych. Z uwagi na fakt, iż głównym ośrodkiem realizacyjnym jest Książnica Kopernikańska w Toruniu - zamierzenie realizowane jest w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W chwili obecnej PBI może pochwalić się już około dziesięcioma tysiącami utworów i dzieł z zakresu literatury pięknej, filozofii i nauki, szeroko dostępnymi w sieci internetowej pod adresem www.pbi.edu.pl.

Polska Biblioteka Internetowa jest obecnie w fazie tworzenia. Żadne pionierskie przedsięwzięcie nie może obyć się bez pewnych potknięć, wymagających korekt i ulepszeń. Dlatego ze skwapliwością przekazaliśmy cenne sugestie Pana Posła osobom zaangażowanym w tworzenie PBI. Aby zoptymalizować proces pozyskiwania kolejnych pozycji oraz zapewnić ich właściwy z metodologicznego punktu widzenia dobór, wkrótce powołana zostanie Rada Programowa PBI. Naszą wolą jest, aby - w ścisłej współpracy Ministra Nauki i Informatyzacji z Ministrem Kultury - weszli do niej najwybitniejsi przedstawiciele świata polskiej nauki i kultury. Dokooptowanie do tego zespołu przedstawicieli Ministerstwa Edukacji jest uzasadnione i będzie przez nas postulowane, choć podkreślam raz jeszcze, że gospodarzem projektu jest MNiI.

Według posiadanych przez nas informacji zamiarem Zarządu PBI w najbliższym czasie jest stworzenie wokół tego przedsięwzięcia pozytywnej atmosfery społecznej i podjęcie akcji promocyjnej. Ma ona rozwijać się głównie w instytucjach kultury, tj. poprzez sieć 8 tysięcy bibliotek publicznych oraz domów kultury. Szersza promocja - uwzględniająca środki masowego przekazu - jest na tyle kosztowna, że będzie możliwa po uzyskaniu dodatkowych funduszy na ten cel.

Zapewniam Pana Posła, że tak ambitne zamierzenie, jakim niewątpliwie jest Polska Biblioteka Internetowa, pozostaje w polu zainteresowania Ministra Kultury. Przedsięwzięcie to służyć będzie szerszej dostępności polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego wśród naszych obywateli jak również promocji kultury polskiej poza granicami naszego kraju. Internetowy charakter Biblioteki przyczyni się także do budowania społeczeństwa informatycznego w Polsce. Mając nadzieję na nieustające, życzliwe zainteresowanie Pana Posła tym śmiałym i cennym projektem, pozostaję z wyrazami szacunku.

Minister

Waldemar Dąbrowski

Warszawa, dnia 19 lutego 2004 r.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>