Interpelacja sprawie działania ˝Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego˝

Interpelacja nr 5673 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie działania ˝Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego˝ w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej

Interpelacja:
"Szanowna Pani Minister! Brak dostępu do Internetu na terenach wiejskich, a w szczególności możliwości podłączenia stałych łączy internetowych na terenach wiejskich ma wpływ na rozwarstwienie społeczne i staje się przyczyną marginalizacji mieszkańców wsi. Osoby zamieszkałe na wsi, pozbawione dostępu do Internetu, nie mogą konkurować na rynkach pracy z mieszkańcami miast. Problem bezrobocia mieszkańców obszarów wiejskich jest powszechnie znany. Mała gęstość zaludnienia, rozproszenie, jak również coraz częściej brak komunikacji, związany z jednej strony z brakiem opłacalności, z drugiej z powodu coraz gorszych dróg, eliminują obszary wiejskie z kręgu obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie. Szansą może być Internet, który pozwala na znalezienie pracy, jak również na jej wykonywanie na odległość (np. projektowanie stron internetowych), co może stać się ważną alternatywą na terenach trudno dostępnych. Brak dostępu do Internetu zamyka tę drogę rozwoju, która może być najtańszym sposobem walki z wieloma problemami obszarów wiejskich.

Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej oraz działanie ˝Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego˝ dają możliwość łatwego dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Obecnie opracowywany projekt oraz działanie o wartości 300 mln euro są wielką szansą na zminimalizowanie problemu Internetu na terenach wiejskich. Pozwoli ono na promocję gospodarstw oraz dokształcenie i rozwój mieszkańców wsi. W dobie komputerów oraz wysoko rozwiniętej technologii Internet powinien być standardem, a nie luksusem. Jednak aby mogło tak być, zapewne trzeba będzie spełnić określone kryteria i wymagania stawiane przy rozpatrywaniu wniosków.

W związku z tym moja interpelacja dotyczy następujących kwestii:

1. Czy Ministerstwo zamierza przeznaczyć środki finansowe na promocję oraz kampanię informacyjną skierowaną do rolników w celu zapoznania ich z ww. działaniem?

2. Czy Ministerstwo zamierza uwzględnić kryterium nie ilości osób podłączonych do Internetu, a obszar pokryty zasięgiem działania Internetu na terenach wiejskich?

3. Czy będą mogły być realizowane projekty mniejsze, dotyczące gmin lub miejscowości wiejskich, ponieważ projektowane działanie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pozwalające na realizację niewielkich projektów dostępu do Internetu zostało wykreślone.

Z wyrazami szacunku i poważaniem
Poseł Mieczysław Aszkiełowicz
Olsztyn, dnia 30 listopada 2006 r.
"

Janusz Mikuła - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wpłynęła dnia 03-01-2007 ogłoszona dnia 11-01-2007 na posiedzeniu 32 (zał.2).

Odpowiedź z czasem powinna znaleźć się na stronach Sejmu

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>