Interpelacja w sprawie programu Beniamin

Interpelacja nr 4057 do ministra edukacji narodowej w sprawie potrzeby modyfikacji programu Beniamin wraz z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra

Interpelacja:

"Szanowny Panie Ministrze! Jak twierdzą eksperci branży informatycznej, nowa wersja polecanego przez MEN programu ma domyślnie włączoną blokadę grup dyskusyjnych i forów internetowych. Równocześnie niestety Beniamin nadal umożliwia wchodzenie na strony neonazistów.

Ponadto program blokuje wejście na listy dyskusyjne, jak niusy.onet.pl, oraz największe internetowe forum działające przy portalu gazeta.pl. To nie jedyne wady programu, gdyż jednocześnie Beniamin umożliwia wejście na serwisy internetowe, na których znajdują się również treści pornograficzne.

Niestety autorzy systemu filtrującego w dalszym ciągu umożliwiają dostęp do treści ksenofobicznych i nazistowskich.

W związku z tym uprzejmie zapytuję Pana Ministra: Czy ministerstwo zamierza zmodyfikować program Beniamin, aby wyeliminować ww. błędy?

Z poważaniem
Poseł Waldemar Szadny
Warszawa, dnia 18 lipca 2006 r.
"

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra:

"Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do interpelacji Pana Posła Waldemara Szadnego (nr SPS-023-4057/06) w sprawie potrzeby modyfikacji programu ˝Beniamin˝, uprzejmie wyjaśniam.

Minister Edukacji Narodowej 19 czerwca 2006 r. zwrócił się do właścicieli programów komputerowych z apelem o bezpłatne udostępnienie dzieciom, młodzieży i ich rodzicom programów zabezpieczających komputery przed dostępem do szkodliwych treści dostępnych przez sieć Internet. Do chwili obecnej zgłosił się jeden podmiot, który udostępnił program komputerowy pod nazwą ˝Beniamin˝. W związku z tym szkoły oraz wszystkie osoby fizyczne uzyskały możliwość bezpłatnego pobrania programu i zainstalowania go w komputerach do celów niekomercyjnych. Na stronach internetowych Ministerstwa został zamieszczony link do tego programu umożliwiający jego pobranie oraz instalację przez zainteresowanych.

Informuję, że żaden z obecnie istniejących na rynku programów nie gwarantuje 100-procentowej skuteczności blokowania treści niepożądanych. Zdaję sobie sprawę z tego, że również program ˝Beniamin˝ posiada pewne ograniczenia przy zainstalowaniu go z ustawieniami domyślnymi.

Szanowny Panie Marszałku! Dziękując za przekazanie uwag na temat wyżej wymienionego programu przez Pana Posła Waldemara Szadnego, informuję, że spostrzeżenia te zostały przesłane 9 sierpnia br. do autora oprogramowania. Z uzyskanej odpowiedzi oraz przeprowadzonych testów wynika, że program posiada możliwość elastycznego konfigurowania przez osobę instalująca tak, aby dopasować go do indywidualnych potrzeb. Możliwości konfiguracji zostały opisane w instrukcji, którą można pobrać ze strony producenta. Program zawiera opcję czasowej dezaktywacji oraz ˝białej księgi˝ umożliwiającą dopisanie stron, które mają być dostępne dla użytkownika.

W przypadku niewystarczającego blokowania stron z treściami niepożądanymi, które w szybkim tempie pojawiają się w Internecie, można skorzystać z opcji zablokowania dostępu do poszczególnych stron, dopisując ich adresy lub słowa kluczowe do tzw. czarnej księgi (jedna z opcji programu). Przyjęte przez autora oprogramowania domyślne ustawienia programu zostały przystosowane do zabezpieczenia dostępu dla dzieci.

Ponadto uprzejmie informuję, że autor zakłada regularne aktualizowanie aplikacji, co pół roku.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz stanu
Stanisław Sławiński
Warszawa, dnia 11 sierpnia 2006 r.
"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>