dobre praktyki

Rozporządzenie jest, deklaracji nie ma

Media ostrzegały, że rozporządzeń brak, że będą opóźnienia związane z systemem e-deklaracje... Opóźnienia są i pewnie będą, ale kolejny etap wdrażania systemu został odhaczony: w piątek po południu podpisano rozporządzenie określające techniczne wymogi, jakie muszą spełnić deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-9 przesyłane drogą elektroniczną.

Elektroniczna kopia elektronicznego oryginału faktury elektronicznej

Jeśli chodzi o faktury elektroniczne, to okazuje się, że urzędnicy zaczynają kwestionować dokumenty elektroniczne wystawione przez podatników. Kiedy mowa o fakturach elektronicznych, to trzeba brać pod uwagę nie tylko stosowne rozporządzenie, ale całość przepisów o fakturowaniu. Rodzi to poważne problemy, a przepisy jak były niedoskonałe, tak niedoskonałe są nadal. Jest natomiast postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Opolskiego Urzędu Skarbowego (sygn. PP/443-4-1-GK/06)...

Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji był wczoraj

Sprawa dotyczy dnia wczorajszego, bo już w 2002 roku dzień 28 września został ustanowiony Dniem Prawa do Informacji w trakcie spotkania organizacji pozarządowych w Sofii. Cel? Wsparcie ruchu na rzecz prawa do informacji na świecie. Promowaniem rozwoju prawa do informacji zajmuje się utworzona w trakcie spotkania w 2002 r. sieć Adwokatów Wolności Informacji (Freedom of Information Advocates - FOIA). Celem FOIA jest promocja przejrzystości w rządzeniu oraz prawa każdego do informacji.

Jest wyrok w sprawie przeciwko Allegro

Przeoczyłem informacje o wyroku, który - jak się okazuje - zapadł już w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Pozew w tej sprawie wytoczył Cezary Ossowski, znany również jako Cezcez, a zrobił to dlatego, gdyż uznał, że zawieszenie jego kont w serwisie aukcyjnym pozbawione było podstawy prawnej. Uznał również, że komentarze publikowane online przez pracowników Allegro naruszyły jego dobra osobiste. Sąd nakazał spółce m.in. przeproszenie powoda w swoim serwisie i zapłatę stosownej kwoty na wskazany cel społeczny. Wyrok nie jest prawomocny.

Głosowanie przez internet i wspierane elektronicznie, czyli jak "ukraść" głosy wyborców

[wydruk ze shakowanej maszyny Diebold] Trwa dyskusja dotycząca głosowania przez internet i za pomocą różnych narzędzi postawionych w lokalach wyborczych. Wielokrotnie pisałem w tym serwisie, że nie jesteśmy gotowi na postulowanie wykorzystania takich narzędzi w procesie wyborczym (por. Czy rzeczywiście młodzi chcą głosować przez internet? oraz linki umieszczone w przywołanym tekście). ISOC Polska przygotowuje właśnie stanowisko, w którym zwraca uwagę na zagrożenia związane z takim przeprowadzaniem wyborów. Kolejne argumenty przynosi opublikowany właśnie raport naukowców z Princeton. W tej notatce znalazł się również film video pokazujący sposób, w jaki ktoś, kto chciałby zmanipulować wynik wyborczy, może to zrobić. Są jeszcze inne filmy na temat wyborczych manipulacji. Dlaczego wybory mają tak wiele kosztować? Zamiast kosztownej kampanii wyborczej lepiej - być może - pozwolić kandydatom na finansowanie wyborczych hakerów. Wyjdzie taniej.

Ministerstwo Transportu ma nową stronę - dlaczego każdy resort ma mieć własną?

Pokutuje to, że jak trzeba zrobić koalicję albo coś się w niej dzieje niedobrego, to ministerstwa się łączą albo dzielą. A przecież każdy minister ma ambicję, by dysponować własną trybuną informującą o tym, co się w resorcie dzieje. W efekcie różni podwykonawcy mają od czasu do czasu coś do zrobienia (a że niektóre zamówienia publiczne są podprogowe, to nie trzeba przetargu organizować, a jak trzeba, to czynnikiem decydującym jest cena i czas, nie zaś jakość). Trochę odbiegłem od tematu. Przepraszam. Ministerstwo Transportu ma nową stronę internetową. Zresztą nie tylko to ministerstwo.

Problem z działaniem serwisu UZP

I jest też przykład jak infrastruktura oraz sposób działania serwisu internetowego może wiązać się z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Przedsiębiorcy skarżą się ponoć, że strona Urzędu Zamówień Publicznych działa niezbyt poprawnie, była nawet awaria połączona z utratą danych. Ustawa nakłada w niektórych przypadkach obowiązek publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania na portalu UZP. Pytanie, czy UZP w wyniku przetargu wyłoniło kiedyś przedsiębiorcę, który tę stronę (portal) dla UZP wykonał? Ciekawe, czy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia znalazły się wówczas jakieś postanowienia dotyczące poprawności kodu i np. jej dostępności (accessibility)?

Walne zgromadzenia i środki elektroniczne z dyrektywą w tle

Coś się zaczyna dziać w związku z dyrektywą o transparentności. Chodzi o elektroniczne środki, które mogłyby być wykorzystane w czasie walnego zgromadzenia udziałowców czy akcjonariuszy. Być może w celu realizacji postanowień dyrektywy należałoby zmienić przepisy naszego, polskiego kodeksu spółek handlowych. W niektórych miejscach mowa tam o głosowaniu w siedzibie spółki, w innych o tajności głosowania, lub o udziale pełnomocników…

ELS: w jedności, neutralności i kompatybilności siła

elektroniczna legitymacja studenckaZarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z czterema uczelniami na połączenie legitymacji studenckiej z biletem ZTM. Chodzi o Warszawę. Być może lepiej byłoby napisać, że to cztery uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Medyczna i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, podpisały z ZTM umowę? Elektroniczna legitymacja studencka stanie się zatem nośnikiem biletów i opłat parkingowych. To kolejna odsłona procesu standaryzacji kart, aplikacji i systemów. Potencjalnie "akademicki plastik" mógłby też stać się nośnikiem podpisu elektronicznego (por. O legitymacjach studenckich i poznańskim przetargu z jednej strony), jednak jest to nadal problem „nie do przeskoczenia”.

Ślady cyfrowe nie tylko przestępstw i kontradyktoryjność

Zaczyna się jakaś dyskusja dotycząca sposobów "uwiarygadniania internetowych zdarzeń" (por. Uwiarygodnić internetowe ślady, w tym tekście wyraziłem szereg wątpliwości dotyczących poświadczania przez notariuszy czy prawników treści przedstawionych im do obejrzenia stron internetowych). Na łamach Rzepy pojawił się kolejny głos w tej sprawie.