Rozporządzenie jest, deklaracji nie ma

Media ostrzegały, że rozporządzeń brak, że będą opóźnienia związane z systemem e-deklaracje... Opóźnienia są i pewnie będą, ale kolejny etap wdrażania systemu został odhaczony: w piątek po południu podpisano rozporządzenie określające techniczne wymogi, jakie muszą spełnić deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-9 przesyłane drogą elektroniczną.

Życie Warszawy: "Piątek był ostatnią chwilą na przygotowanie przepisów konkretyzujących wprowadzenie kolejnych e-deklaracji podatkowych. Według planów, drugi etap systemu miał bowiem ruszyć właśnie 1 października. Resortowi finansów za wszelką cenę zależało na uniknięciu wpadki podobnej do tej, jaka zdarzyła mu się półtora miesiąca temu. Zapowiadany od początku 2005 r. system e-Poltax wystartował z pompą dopiero 16 sierpnia br. Zgodnie z zapowiedziami, od tego dnia drogą elektroniczną miało być możliwe składanie formularzy PIT-4 i PIT-8A. To deklaracje przeznaczone dla osób prawnych, m.in. przedsiębiorców".

Te rozporządzenia są istotne, gdyż właśnie podatki to dziedzina, w której współpracować będą ze sobą wszyscy uwikłani w proces standaryzacji dokumentu elektronicznego w Polsce. Podatki są taką sferą, której nie da się (to znaczy: w warunkach polskich wszystko się da, ale po co?) pozostawić niewidzialnej ręce rynku. Tu konieczna jest kontrola i narzucenie struktury dokumentu niejako od góry. Stąd właśnie konieczność ustalenia "struktury logicznej dokumentu, sekwencji kodu XML..."

Mamy jednak do czynienia z pewną "wolną amerykanką legislacyjną", bo jeśli wiadomo, że 1 października ludzie mają składać dokumenty elektroniczne za pomocą systemów telekomunikacyjnych, jeśli tworzy się prawne ramy tych deklaracji 29 września, to przecież oczywiste jest to, że 1 października żaden system nie będzie przygotowany na wykorzystanie ustalonych rozporządzeniem zasad opisu dokumentu. I nawet nie chodzi o to, że 1 października to niedziela...

Repozytorium dokumentów systemu e-poltax

Repozytorium dokumentów systemu e-poltax. Na razie deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9 tam nie znajdziemy. No i ten javasctript. Na co on komu?

Poza podpisanym w piątek rozporządzeniem istnieją również wcześniej przyjęte ramy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2006 r. nr 168 poz. 1196) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z dnia 20 września 2006 r. nr 168 poz. 1197).

Nowe rozporządzenia pewnie pojawią się w dziale Akty prawne na stronie Ministerstwa Finansów, jednak jak do tej pory nic nowego tam nie ma.

Można jednak powiedzieć, że w rozporządzeniu dopuszczono stosowanie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego specyfikacji technicznej ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic Electronic Signature - XAdES-BES) wydanej przez European Telecommunications Standards Institute. A to krok w dobrą stronę.

Warto jeszcze zauważyć, że 20.września Ministerstwo Finansów poinformowało na stronie poświęconej e-Deklaracjom, że postępowanie na "Wykonanie badania opinii doradców podatkowych, przedsiębiorców i pracowników administracji skarbowej na potrzeby realizacji projektu e-Deklaracje" zostało zakończone. Wybrano ofertę firmy Pentor Research International S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41. Umowa została zawarta w dniu 19 września br...

Przeczytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>