dobre praktyki

Cenzura w stylu Bollywood

atak w BombajuWładze w Indiach doprowadziły do zablokowania dostępu do wielu popularnych serwisów blogerskich, tłumacząc to względami bezpieczeństwa narodowego. Niedawno w Bombaju doszło do zamachów terrorystycznych. Resort telekomunikacji zdecydował o odcięciu materiałów publikowanych przez ekstremistów. Odcięto przy okazji w całości takie serwisy jak Geocities, Typepad oraz Blogspot. Blogerzy bardzo się zdenerwowali, operatorzy telekomunikacyjni są nieco skonfundowani, przedstawiciele rządu nie odbierają telefonów...

Tasują się karty globalnej wolności

amerykańskia globala wolnośćW USA toczy się dyskusja dotycząca różnych projektów ustawy zatytułowanej the Global On-line Freedom Act. Czy USA może jedną ustawą "narzucić" wolność słowa w "globalnej wiosce", chroniąc jednocześnie swój rodzimy biznes przed "moralnymi dylematami"? Debata jest tym głośniejsza, im częściej stawia się różnym przedsiębiorstwom zarzuty współpracy z reżimami łamiącymi prawa człowieka. Czy te reżimy będą się przejmować amerykańskimi regulacjami? Czy amerykański biznes przestraszy się krajowych sankcji?

Wsparcie dla otwartych standardów dokumentów elektronicznych

Trwają pracę nad upowszechnieniem otwartego formatu dokumentów. ODF jest już standardem ISO, działa organizacja lobbująca za tym formatem, parlament Danii wspiera ten format w rozwiązaniach e-government, teraz do grona wspierającego otwarty standard dołączyło Google.

Testowa strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelkskich pracuje nad nową witryną internetową naszego rodzimego ombudsmana. Na razie widać zamysł artystyczny na testowej wersji witryny. Jest tam również komunikat, że uwagi należy kierować do webmastera witryny.

Mówi się o dostępności i przyjaznej administracji

Komputer jest sprzętem pierwszej pomocy dla 62 proc. niesprawnych ruchowo, 50 proc. - słuchowo, 52 proc. - wzrokowo oraz 45 proc. niesprawnych intelektualnie - tak wynika z badań Research International Pentor. W Warszawie odbyła się konferencja pt. "Zwiększenie dostępności i użyteczności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych". Temat dostępności zaczyna być dyskutowany publicznie. Dobrze.

Net Neutrality czyli spór o społeczeństwo informacyjne

klawiatura z dolaramiNiedawno informowałem o głosowaniu w US House Judiciary Committee nad przyjęciem tam projektu ustawy Internet Freedom and Nondiscrimination Act of 2006. To dość ważna ustawa (projekt), a jeśli weźmie się pod uwagę, że globalny internet opiera się w dużej mierze o infrastrukturę amerykańską – może wywierać wpływ również na stosunki gospodarcze i społeczne w Polsce. O co chodzi w tym zamieszaniu dotyczącym neutralności Sieci? Toczy się kampania uświadamiająca internatów, a środki zaangażowane w tę kampanie są imponujące.

Elektroniczne głosowania w spółkach

Również do spółek kapitałowych wchodzą nowe technologie głosowań. Chociaż zasady elektronicznego głosowania nadal są mało bezpieczne (o czym pisałem nie raz przy okazji komentowania takich pomysłów, dotyczących wyborów powszechnych), to pokusa by usprawnić corporate governance jest duża. Z jednej strony może to być głosowanie przez pełnomocnika, który pozostaje w elektronicznym kontakcie ze swoim mocodawcą, z drugiej - eksperymentuje się z możliwością przeprowadzania zgromadzeń wspólników z wykorzystaniem elektronicznych sposobów komunikacji...

Ministrowie za dostępnością i przeciwko wykluczeniu cyfrowemu

zdjęcie linowego mostu Carrick-a-Rede BridgeNiedawno zakończyła się w Rydze (Łotwa) konferencja "ICT for an inclusive society". Uwieńczeniem konferencji było podpisanie Deklaracji Ministerialnej dotyczącej działań w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym. Podczas konferencji poruszano również zagadnienia eDostępności, problem wykluczenia ludzi starszych, ICT a różnorodność kulturowa, alfabetyzm cyfrowy, wyrównywanie luki geograficznej w zakresie wykorzystania ICT...

Internet w walce z korupcją

Ze strony Instytutu Spraw Publicznych można pobrać kolejny numer Analiz i Opinii, czyli krótkiego, kilkustronicowego opracowania dotyczącego "istotnych dla Polski tematów". Poniżej trzy takie propozycje, które dotyczą wykorzystania internetu do walki z korupcją.

Cezcez vs. Allegro cd.

Rozprawa miała odbyć się 25 maja, jednak została przesunięta na 5 czerwca. Sąd Okręgowy w Łodzi będzie wówczas zajmował się pozwem cywilnym przeciwko QXL Poland sp. z o.o. złożonym przez jednego z użytkowników serwisu aukcyjnego Allegro.