dobre praktyki

Uzupełnienie zapisów jest zmianą regulaminu - twierdzi UKE

Jest zamieszanie związane z nowym/uzupełnionym regulaminem PTC. Wraz ze zmianą regulaminu każdy użytkownik (abonent) może wypowiedzieć umowę bez ponoszenia konsekwencji - takie jest stanowisko Anny Streżyńskiej, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dlaczego to takie interesujące? Ano dlatego, że w regulaminie nie zmieniono np. stawek, a dopisano jeden akapit. PTK twierdzi, że wprowadzone uzupełnienie nie jest zmianą warunków umowy zawartej między operatorem a abonentem. I tu jest spór: czy uzupełnienie regulaminu jest jego zmianą, która jest podstawą do rozwiązania przez nich umowy... np. bez płacenia kary za aparat telefoniczny zakupiony po promocyjnej cenie...

Po co nam Krajowe Ramy Interoperacyjności?

Agendy rządowe muszą współpracować ze sobą. Agendy rządowe powinny również współpracować z samorządem terytorialnym i innymi podmiotami. Powinny być dostępne dla obywateli. Jednym z koniecznych elementów bezproblemowej i wzajemnej komunikacji elektronicznej jest stworzenie „ram współdziałania”. Na fali paneurpejskiej dyskusji, a także dyskusji ogólnoświatowej - w różnych państwach tworzone są „ramy interoperacyjności”. W Polsce mają powstać Krajowe Ramy Interoperacyjności (i to już w kwietniu). Jaki powinien być kształt takiego dokumentu? Czy jest on w ogóle potrzebny? A jeśli tak, to jaką powinien mieć rangę i jakie zaprojektować mechanizmy egzekwowania postulatów znajdujących się w przyjmowanych „ramach”? Jest sporo pytań. Odpowiedź na nie jest o tyle ważna, że toczy się rozgrywka dotycząca standaryzacji protokołów komunikacyjnych, formatów danych, etc. Wciąż niekompatybilność danego rozwiązania stanowi element walki marketingowej (wiem, że zbyt często o tym piszę), a organizacja państwowa jest często istotnym klientem, wpływa też na kształtowanie popytu na określone usługi i produkty (też informatyczne) – stąd warto zabiegać o to, by takie, a nie inne rozwiązania w administracji publicznej były stosowane.

Jaka karta ELS?

przerobiony wzór ELSOdnosi się wrażenie, że jak dotąd, na stronach VaGla.pl prezentowano (oraz komentowano) jeden punkt widzenia problemu zakupu 1 miliona Elektronicznych Kart Studenta (ELS). Szereg artykułów i komentarzy ukazywało problem z punktu widzenia rozżalonych pomysłodawców rozwiązania. Istnieje również inny punkt widzenia, reprezentowany przez ludzi, profesjonalnie zajmujących się na co dzień kartami elektronicznymi w Polsce. Niniejszy artykuł jest próbą pokazania drugiej, technologicznej strony problemu przetargu ELS oraz sensowności jego realizowania w założeniach stworzonych przez Politechnikę Poznańską (PP).

Krótko o poetach i gmail.pl

W ramach notowania ciekawostek - pozew związany z domeną gmail.pl trafił do Sądu Polubownego. Nie wiem do którego, pewnie do Sądu Polubownego ds Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Z jednej strony stanęła spółka Google Inc., z drugiej Grupa Młodych Artystów i Literatów. Nie wiadomo jak się sprawa rozwinie, na razie w Sieci jest sporo komentarzy i domysłów.

Doradztwo pracowników Google i kampanie reklamowe "zachęcające do piractwa"

Google znów w serwisach newsowych, tym razem w związku z zarzutami, iż pomagało w rozwoju serwisów "wspierających piractwo". Chodzi o to, że Brandon Drury i Luke Sample uruchomili dwa serwisy: EasyDownloadCenter.com oraz TheDownloadPlace.com. Obaj zostali pozwani przez studia z Hollywood. Teraz okazało się, że pracownicy spółki Google mogli odgrywać kluczową rolę w budowaniu strategii reklamowej dwóch serwisów, oferując przedsiębiorcom wsparcie w formie kredytu na reklamę oraz doradztwa związanego z kampanią reklamową... Trzeba też odnotować, że serwis MySpace wdraża coś na kształt "odwrotnego" DRM.

DRM, niekompatybilność i konsumenci - wzbiera fala protestu

zdjęcie starego radiaWalka modeli biznesowych związanych z DRM nadal trwa. Z jednej strony we Francji ukarano Sony za nieuczciwe praktyki rynkowe (działania na szkodę konsumentów), z drugiej szef spółki Apple, Steve Jobs, twierdzi, że "czas na wolną muzykę". Wszystko rozbija się o niekompatybilność odtwarzaczy i stosowanych przez dystrybutorów algorytmów zabezpieczenia treści. W Europie rozlewa się fala protestów przeciwko praktykom rynkowym dystrybutorów muzyki. Uczestniczą w niej już rzecznicy praw konsumentów z Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii. Aktywnie wspierają akcje organizacje prokonsumenckie z Francji, Niemiec i Holandii.

ForumPomorze.pl po 9 miesiącach

Jak niektórzy pamiętają - w kwietniu 2006 roku pojawił się serwis internetowy ForumPomorze.pl. Pojawieniu się serwisu towarzyszyły kontrowersje związane z kwotą przyznanego dofinansowania oraz ze sposobem realizacji (darmowe oprogramowanie forumowe phpBB; por. 75 tys. euro. na darmowe Pomorze).

Abonent ma być po prostu poinformowany o cenie połączenia z prs

Nie może zabraknąć w tym serwisie stanowiska Prezesa UKE w sprawie wyjaśnienia sposobu, w jaki dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powinni wypełniać obowiązek wynikający z art. 64 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego. Chodzi o informowanie o cenie połączeń z numerami o podwyższonej płatności (czyli z premium rate services).

Kolejne ugody w sprawie rootkita Sony

logo Sony BMGMamy więcej informacji na temat kolejnych ugód Sony BMG w sprawach tzw. rootkita. Najpierw doszło do zawarcia ugody z władzami stanów California oraz Texas oraz z obywatelami tych stanów, a ostatnio z 39 innymi stanami. Z pierwszych ugód z Texasem i stanem California wynika, że Sony BMG ma zapłacić 1.5 miliona dolarów; z tych ostatnich ugód wynika, że Sony BMG ma zapłacić ponad 4 miliony dolarów (4,25) na rzecz 39 stanów. W zeszłym roku doszło do zawarcia ugód w sprawach rozpoczętych pozwami zbiorowymi, którymi "opiekowała się" Electronic Frontier Foundation.

Złote blachy - czy wszystko jest w porządku?

Niniejszy tekst nie ma na celu popierania naruszeń prawa autorskiego. Zastanawiam się natomiast, czy wszystko jest w porządku w sytuacji, gdy grupa interesu nagradza "umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego". Koalicja antypiracka "uhonorowała" przedstawicieli wybranych jednostek policji nagrodą „Złotej Blachy 2006”. Czy przyjmowanie takich nagród jest etyczne?