artykuły

12 lat istnienia podpisu elektronicznego - komentarz z odniesieniem do prawa europejskiego i amerykańskiego

Zachęcam Państwa do lektury artykułu, który nadesłała w celu publikacji w niniejszym serwisie p. Magdalena Marucha-Jaworska. Artykuł został przygotowany na międzynarodową konferencję 7th European Forum on Electronic Signature, Global Trends, Experience and Expectations, Międzyzdroje 2007.

Poszukiwanie efektywności administracji publicznej

"Uważam, że jest czas najwyższy, aby właściwy dla spraw informatyzacji minister zajął stanowisko, w którym wyrazi wolę utrzymania (...) zobowiązań w mocy lub ogłosi stosowne przesunięcia terminowe. Dziś są jeszcze szanse, aby do planu zakupów na rok 2008 wprowadzić stosowne pozycje i starać się o wspomaganie finansowe z działania: „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego 2007-2013”" - zachęcam do lektury artykułu nadesłanego przez p. Krzysztofa Krasińskiego, który odnosi się do nieuchronnie nadchodzącej daty 1 maja 2008 roku, tj. do daty, od której m.in.: "organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru", ale przecież to nie jedyny ważny obowiązek związany z elektronicznym obiegiem dokumentów...

O nadużyciu semantycznym czyli telefonii internetowej

Zachęcam do lektury nadesłanego do publikacji w niniejszym serwisie artykułu autorstwa dr Macieja Łopacińskiego, pt. "O nadużyciu semantycznym czyli telefonii internetowej". Autor jest doktorem nauk technicznych, zajmuje się zagadnieniami organizacji i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorstwa oraz zagadnieniami z pogranicza prawa i technologii. W serwisie, w dziale artykuły, opublikowałem wcześniej inny tekst tego autora: Poczta elektroniczna w prawie telekomunikacyjnym.

Odpowiedzialność internet service providerów za naruszenie praw autorskich

Michał CzerniawskiZachęcam do lektury artykułu nadesłanego przez p. Michała Czerniawskiego, zatytułowanego "Odpowiedzialność internet service providerów za naruszenie praw autorskich". Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystą programu Erasmus. Artykuł powstał pod koniec roku 2006 jako element zaliczenia seminarium, niebawem ukaże się również drukiem w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Odwiedź także dział artykuły niniejszego serwisu.

Poczta elektroniczna w prawie telekomunikacyjnym

Jak wiadomo - czeka nas "duża nowelizacja" prawa telekomunikacyjnego (por. Prawo telekomunikacyjne - zaczyna się. Znowu.. Z tej okazji publikuję nadesłany przez dr Macieja Łopacińskiego artykuł, w którym zabiera on głos w sporze o pocztę elektroniczną w definicji usługi telekomunikacyjnej. Zachęcam do lektury i (merytorycznych) głosów polemicznych.

Jaka karta ELS?

przerobiony wzór ELSOdnosi się wrażenie, że jak dotąd, na stronach VaGla.pl prezentowano (oraz komentowano) jeden punkt widzenia problemu zakupu 1 miliona Elektronicznych Kart Studenta (ELS). Szereg artykułów i komentarzy ukazywało problem z punktu widzenia rozżalonych pomysłodawców rozwiązania. Istnieje również inny punkt widzenia, reprezentowany przez ludzi, profesjonalnie zajmujących się na co dzień kartami elektronicznymi w Polsce. Niniejszy artykuł jest próbą pokazania drugiej, technologicznej strony problemu przetargu ELS oraz sensowności jego realizowania w założeniach stworzonych przez Politechnikę Poznańską (PP).

Rozmiękczanie plastiku czyli komu bije ELS

Trudno polemizować z tekstem, w którym autor wybiórczo przywołuje fakty i przez to zamierzenie mija się z prawdą ("Twardy plastik do zgryzienia", Rzeczpospolita, 31 sierpnia 2006 roku, por. O legitymacjach studenckich i poznańskim przetargu z jednej strony). Cel takiego działania nie pozostawia wątpliwości, bo chodzi tu o zwrócenie uwagi opinii publicznej na domniemane przestępcze działanie Politechniki Poznańskiej w sprawie ważnej dla wszystkich uczelni wyższych i studentów w Polsce.

Kontratypy bezprawności a działania w internecie

Zachęcam do lektury nadesłanego przez Wojciecha Bagińskiego opracowania dotyczącego kontratypów bezprawności na tle naruszeń praw podmiotu, który swoim działaniem powoduje zagrożenie lub łamie porządek prawny w Internecie. Opracowanie to przygotowane zostało jako praca seminaryjna na seminarium magisterskie prof. dr hab. Marka Safjana, odbywające się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zarys problematyki prawnej przetłumaczonych list dialogowych, pobranych z wyspecjalizowanych serwisów internetowych

Zachęcam do lektury artykułu nadesłanego przez p. Huberta Szymańskiego, zatytułowanego "Zarys problematyki prawnej przetłumaczonych list dialogowych, pobranych z wyspecjalizowanych serwisów internetowych". Autor artykułu ukończył studia stacjonarne na kierunku – prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Sprzeczności III Rzeczpospolitej

Poniżej prezentuję nadesłany do serwisu artykuł autorstwa Piotra Piętaka, pełniącego do niedawna funkcję koordynatora grupy roboczej Prawa i Sprawiedliwości ds. informatyzacji administracji publicznej i reformy nauczania informatyki, obecnie pełniącego funkcję doradcy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oddaję głos autorowi artykułu: