artykuły

Utwór muzyczny w Internecie (MP3) - wybrane zagadnienia.

"...Internet traktowany jest jako nowe pole eksploatacji utworów (zarówno tradycyjnych jak i nowych np. produktów multimedialnych). Publikowanie w sieci umożliwia dotarcie do potencjalnie nieograniczonej liczby użytkowników..."

Zawieranie umów z konsumentem na odległość

"...Ochrona ekonomicznych interesów konsumenta jest jednym z elementów szerokiego programu Wspólnoty Europejskiej dotyczącego polityki ochrony i informowania konsumentów, posiadającego swe potwierdzenie w Uchwałach Rady Europy oraz w przyjętych planach działania Komisji Europejskiej...."

Linki - możliwości i odpowiedzialność

"...W pewnych sytuacjach odnośnik może być potraktowany jako zachowanie niezgodne z prawem. Są to wyjątki od zasady swobody odsyłania w sieci i w zależności od przypadku mogą być kwalifikowane jako przejawy nieuczciwej konkurencji lub naruszenia praw autorskich...."

Zawieranie umowy w drodze elektronicznej, w trybie ofertowym, według kodeksu cywilnego

Prezentuję opracowanie autorstwa Pawła Turka pt.:"Zawieranie umowy w drodze elektronicznej, w trybie ofertowym, według kodeksu cywilnego".

Dowody cyfrowe w postępowaniu karnym - wybrane zagadnienia. Możliwość identyfikacji użytkownika komputera

Wykorzystywanie Internetu jako miejsca popełniania przestępstwa, jest szczególnie niebezpieczne, ze względu na bardzo wysoką liczbę potencjalnych ofiar oraz trudności w wykrywaniu sprawców przestępstw. Metody odnajdowania sprawców ulegają coraz większej specyfikacji. W organach ścigania wielu państw, tworzy się specjalne wydziały odpowiedzialne tylko za zwalczanie przestępstw komputerowych.

Społeczeństwo informacyjne oczami prawnika

Zapraszam do lektury artykułu autorstwa Dariusza Adamskiego pt. "Polska - w kierunku Europy Innowacyjności i Wiedzy, czy Społeczeństwa Szumu Informacyjnego?"

Proces o wyłudzenia za pośrednictwem numerów cudzych kart kredytowych

Dnia 30 marca 2001 odbyła się rozprawa główna przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, w procesie przeciwko Łukaszowi W., Przemysławowi K., Krzysztofowi S., Marcinowi S. Mirosławowi P. oraz Mariuszowi W. Poniżej prezentuje nieco ustaleń prokuratury (na podstawie aktu oskarżenia przedstawionego przez Prokuraturę Rejonową z Biskupcu) - wraz ze swoimi komentarzami. Podczas lektury akt sprawy największe wrażenie zrobiła na mnie oryginalna pisownia słowa internet, którą postanowiłem zachować w niniejszym tekście.

Spam - niechciana reklama

O zaletach Internetu dla szeroko pojętego biznesu można napisać bardzo wiele. Najczęściej uwagę zwraca się na możliwość taniej i swobodnej komunikacji, sprawdzenia oferty konkurencji , dostępu do baz danych z całego świata i szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów za pomocą sieci.

Niektóre prawne aspekty spamu

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji ale jednocześnie władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego... (art. 54 ust. 1, 76 i 47 Konstytucji RP).

Kryptografia, prywatność, prawo

"Prywatność uważana jest za jedno z podstawowych praw człowieka." Zapraszam do lektury artykułu autorstwa Krzysztofa Gienasa pt. "Kryptografia, prywatność, prawo".