artykuły

Opodatkowanie programów przesyłanych Internetem

Nowy artykuł autorstwa Marcina Hołówki pt.: "Opodatkowanie programów przesyłanych Internetem" jest już dostępny w serwisie. Zapraszam do lektury.

Przestępstwa elektroniczne

Prezentuję artykuł autorstwa Macieja Klisia oraz Tomasza Martiszka, zatytułowany "Przestępstwa elektroniczne".

Przestępczość w Internecie

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - w serwisie dostępny jest artykuł autorstwa Macieja Klisia pt."Przestępczość w Internecie. Zagadnienia podstawowe". W imieniu autora zapraszam do lektury.

Transakcje internetowe: rozważania podatkowe

Problem zawierania umów sprzedaży na odległość, a w szczególności ich aspektów podatkowych nie jest problemem ostatnich lat. Już w ostatniej dekadzie XIX wieku stawiano pytania dotyczące zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu telegrafu. Pod koniec XX wieku powyższe pytania są wciąż aktualne i znalezienie prawidłowych odpowiedzi na nie ma niebagatelne znaczenie: ostatnie prognozy przewidują, że obroty sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Internetu mogą osiągnąć nawet do 1,3 biliona dolarów amerykańskich w okresie 2000 - 2003.

Uzależnienie od Internetu - wstępny szkic problematyki prawnej

Opracowanie jest jedynie próbą zwrócenia uwagi na problematykę uzależnienia od Internetu w kontekście prawnym, w żadnym wypadku nie wyczerpuje zagadnienia:

Internet i Netykieta a dobra osobiste człowieka

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowaniu o swoim życiu osobistym. Jednocześnie - każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 47 oraz art. 54.1).

Ochrona dóbr osobistych a prawo prasowe

Nowa sytuacja prawna, wprowadzona ustawą z dnia 23 sierpnia 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny