artykuły

Pracownik też człowiek i ma prawo do prywatności

Zaczyna się kolejny dzień pracy. Rutynowe spotkanie zespołu, przydział zadań, sprawdzenie, jak idzie realizacja wytyczonych wcześniej celów. Ciekawe, co przez całe dnie robi ten facet, który siedzi teraz tak cicho i udaje zasłuchanego? Może już czas na zainstalowanie jednego z tych programów do kontrolowania komputerów pracowników?

Linking, framing, meta-tagi (perspektywa konkurencji)

Prezentuję artykuł nadesłany do publikacji w serwisie VaGla.pl Prawo i Internet przez prof. dr hab. Włodzimierza Szpringera: "W gospodarce opartej na wiedzy na nowo należy przemyśleć problemy ochrony prywatności i nieuczciwej konkurencji – w kontekście linkingu, framingu, meta-tagów, a także spammingu oraz cybersquattingu.. Istnieje niewątpliwie sprzeczność między globalnym charakterem Internetu a regulacjami krajowymi, które nierzadko znacznie różnią się między sobą. Trudności sprawia stosowanie zasady siedziby i teorii skutku, a więc ustalenia właściwości władz krajowych w konkretnej sprawie".

2004, beton stygnie

Podsumowanie wydarzeń związanych z internetem, obserwowanych przez pryzmat prawa.

Pytać każdy może … (retorycznie)

"Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że organ administracyjny, zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, ma prawo odesłać wnioskującego o taką informację do enigmatycznego w tym przypadku pojęcia "Internet". Sąd uznał ponadto, że taki tryb załatwienia sprawy jest udzieleniem informacji publicznej"

Nowa (elektroniczna) legitymacja studencka. Opinia polemiczna

"W poniedziałek 12.07.2004 odbyło się w MENiS spotkanie informacyjne dotyczące planowanego wydania przez Ministerstwo rozporządzenia o wprowadzeniu nowego wzoru legitymacji studenckiej. Nowy dokument ma być kartą elektroniczną o ustalonym przez MENiS wzorze..."

Jak powstawały patenty

W serwisie VaGla.pl Prawo i Internet prezentuję nadesłany przez Damiana Karwala artykuł zatytułowany "Towards International Patent System" (PDF, j. ang.).

Tuzin twardzieli. Afera "dyskowa": spojrzenie odrębne

"...finałem afery może być obarczenie odpowiedzialnością za niewłaściwy nadzór nad informatycznymi nośnikami szeregowego ministerialnego "szaraczka", któremu faktycznie udowodni się informatyczny analfabetyzm"

Łatwiej nie będzie. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

"...Gdy w 1998 roku w rodzimym obrocie prawnym zagościła ustawa o ochronie danych osobowych znaczna część ekspertów zgodnym chórem podnosiła kwestię niedoskonałego przejęcia przez nasz parlament istoty tych przepisów z prawodawstwa zachodnioeuropejskiego..."

Spam polityczny

W zeszłym roku minął termin, w którym państwa tworzące Unię Europejską miały zaimplementować na grunt swojego ustawodawstwa przepisy dyrektywy 2002/58/EC, mówiącej m.in. o ochronie prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej. Spam, a więc przesyłanie niezamówionych komunikatów drogą elektroniczną jest wciąż rosnącym problemem w ogólnoświatowym Internecie. W USA problem spamu o charakterze komercyjnym uregulowano łącznie z niezamawianymi przesyłkami zawierającymi treści o charakterze ofensywnym seksualnie. Niezamówione komunikaty przesyłane drogą elektroniczną nie muszą zawierać treści jedynie handlowych. W szczególności spam może przybrać postać niezamówionej i niechcianej korespondencji o charakterze politycznym, przesłanej drogą elektroniczną do jednej lub wielu osób, w sposób wielokrotny lub jednostkowy (incydentalny). Bez względu na treść, jaką zawiera: spam stanowi inwazję w sferę życia prywatnego człowieka.

2003, jazda bez trzymanki?

Podsumowanie wydarzeń związanych z internetem, obserwowanych przez pryzmat prawa.