artykuły

Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych

Artykuł opublikowany: P. Waglowski, Spam a prawo - próba wskazania kierunków badawczych, Prawo i ekonomia w telekomunikacji nr 4/2003 str. 61.

Spam i nieuczciwa konkurencja

W związku ze swoim wystąpieniem na konferencji 3rd International Interdisciplinary Conference on Electronic Commerce "ECOM-03", która odbędzie się w dniu 16 października 2003 roku w Gdańsku, przygotowałem artykuł zatytułowany "Spam w formie niezamówionej informacji handlowej jako delikt nieuczciwej konkurencji" (PDF). Zapraszam do lektury i do zgłaszania uwag krytycznych.

Adres elektroniczny

P. Waglowski, Adres elektroniczny [w] J. Kisielnicki, J. K. Grabara, J. S. Nowak (red.) Informatyka w gospodarce globalnej - problemy i metody. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2003, str. 469

Informacja handlowa

P. Waglowski, Informacja handlowa w komunikacji elektronicznej, Prawo i ekonomia w Telekomunikacji nr 3/2003 (lipiec- wrzesień). str. 26

Rejestracja nazwy domeny internetowej

Zapraszam Państwa do lektury artykułu autorstwa Leszka Widmańskiego: "...Gdy mowa jest o rejestracji nazwy domeny należy mieć na uwadze, dla uniknięcia niejasności, dwa istotne znaczenia tego terminu faktyczne i prawne..."

Prywatność w internecie

Zapraszam do lektury artykułu autorstwa Pawła Kępińskiego zatytułowanego "Prawo do prywatności jako internetowe dobro osobiste". "...Ogromna liczba użytkowników, łatwość zebrania informacji oraz nieświadomość wielu surfujących po globalnej sieci powoduje, że doskonałym polem do uzyskania niezbędnych danych, często bez zgody, a nawet wiedzy osób których dotyczą, jest internet..."

Biuletyn Informacji Publicznej. Wymagania w stosunku do instytucji korzystających ze środków publicznych

Postulat dostępności obywatela do inforamcji na temat działania administracji publicznej powinien być uznany za jedno z podstawowych praw politycznych obywatela. Internet i informatyka, a także tak zwane społeczeństwo informacyjne wyprzedzają jednak możliwości prawodawców.

2002, coś drgnęło w Polsce

Podsumowanie wydarzeń związanych z internetem, obserwowanych przez pryzmat prawa.

Utwory w internecie a własność twórcy

Zapraszam do lektury interesującego artykułu autorstwa Michała Wałachowskiego, zatytułowanego "Utwory w internecie a własność twórcy".

Czy istnieje prawo internetowe?

P. Waglowski, Czy istnieje prawo internetowe? [w] J.K. Grabara, J.S. Nowak (red.) Systemy Informatyczne - zastosowania i wdrożenia 2003 (TOM III, część 2). Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa-Szczyrk 2003, str. 419