O kontroli społecznej nad działaniem służb specjalnych

"Działania służb specjalnych powinny podlegać społecznej kontroli, a ilość prowadzonych kontroli operacyjnych powinna być znana"

- Irena Kamińska, sędzia NSA, w ustnym uzasadnieniu wyroku, w którym NSA uznał racje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, o czym można przeczytać w artykule Gazety Wyborczej, zatytułowanym NSA: CBA powinno ujawniać liczbę stosowanych podsłuchów. Fundacja domagała się udostępnienia informacji publicznej na temat liczby i zakresu stosowania kontroli operacyjnej. Na stronach Helsińskiej Fundacji nie widzę jeszcze informacji o dzisiejszym wyroku. W serwisie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych pewnie niebawem będzie sam wyrok. Muszę tylko zgadnąć jaka jest sygnatura, gdyż materiał Gazety go nie podaje.

O podobnej sprawie z udziałem Fundacji, ale w sporze o udostępnienie informacji publicznej przez ABW, pisałem w tekście Obywatele v. służby: coś się rusza? Działania Fundacji przynoszą efekt i Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło pochylić się nad pomysłem nowelizacje stosownych przepisów (por. Informacje na temat stosowania kontroli operacyjnej powinny być udostępniane społeczeństwu).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Temat w najbliższym czasie

Temat w najbliższym czasie chyba zyska na ważności...

http://www.schneier.com/blog/archives/2010/09/wiretapping_the.html
http://www.wired.com/threatlevel/2010/09/fbi-backdoors/

Było wiele dywagacji, również w tym serwisie, że do tego dojdzie.

Sygnatura I OSK 1149/10

VaGla's picture

Nie ma jeszcze uzasadnienia, ale w serwisie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych można już znaleźć Wyrok z 1 października 2010, sygn. I OSK 1149/10:

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Irena Kamińska (spr.) Sędziowie: sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz sędzia del. WSA Jolanta Rudnicka Protokolant Krzysztof Tomaszewski po rozpoznaniu w dniu 1 października 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Wa 1350/09 w sprawie ze skargi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 8 czerwca 2009 r. nr 6782/09 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. 2. zasądza od Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na rzecz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Nowotechnologiczne Wielkie Oko (i Ucho)

O bezkarności tzw. Służb pisze od kilku dni prasa wyborcza.

tommy
_____ http://www.put.poznan.pl/~tomasz.kokowski

Polecam

Polecam artykuł:

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/76370,zagadkowa-kariera-szefa-tajnych-sluzb.html

A w kontekście przejrzystości procesu stanowienia prawa ten fragment:

"Bazujemy na informatorach i próbujemy zebrać dowody. Chcemy założyć podsłuchy, ale okazuje się, że budynki operatorów są tak profesjonalnie zabezpieczone, że nie mamy takiej możliwości technicznej! Rozpaczliwie szukamy pomysłu, jak ich pokonać. Wpadamy na pomysł noweli prawa telekomunikacyjnego i po cichu próbujemy przeforsować to w Sejmie. Ideałem jest rozwiązanie amerykańskie, gdzie służby mogą się podpinać do systemu bez wiedzy operatorów. Nam wystarczy, by wszystkie połączenia były rejestrowane na jednym serwerze, do których dostęp mają też służby. Nowela jednak ostatecznie nie przechodzi."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>