accessibility

Głos za uznaniem neutralności technologicznej za priorytet

Od 2 września 2006 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006 (sic!), jednocześnie wiadomo, że to tylko preludium, swoista wprawka uzasadniona wcześniejszymi perturbacjami wyborczymi. Prawdziwe znaczenie może mieć Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Jeśli tak w rzeczywistości będzie - postuluję nadanie sensu informatyzacji państwa przez wyartykułowanie generalnej zasady neutralności technologicznej państwa we wszystkich przejawach jego (państwa) informatyzacji.

Podania w formie dokumentu elektronicznego i inne podania

Dokument elektroniczny definiowany jest m.in. przez określenie jego struktury. Na mocy KPA podania można składać pocztą elektroniczną, ale nie oznacza to, że każde takie podanie musi być składane „w formie dokumentu elektronicznego”, ergo istnieją takie podania, które można złożyć pocztą elektroniczną, ale nie trzeba podpisywać ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Co więcej – istnieją takie podania składane pocztą elektroniczną, które administracja powinna przyjąć, chociażby były opatrzone takim podpisem. Rozporządzenia dotyczącego struktury pism nadal nie ma, a dopiero przez zastosowanie tej struktury kreuje się "formę dokumentu elektronicznego". Nowela ustawy o podpisie elektronicznym odsuwa w czasie jedynie "umożliwienie" wnoszenie podań w takiej formie. Nie został odroczony obowiązek umożliwienia wnoszenia wszelkich podań pocztą elektroniczną, w szczególności takich podań, które podpisane są bezpiecznym podpisem elektronicznym. On istnieje nawet teraz.

Odpowiedź w sprawie dostępności Magicznego Krakowa

Jak wspomniałem w notatce Gadająca niedostępność Krakowa - wysłałem swój komentarz dotyczący "gadających przeglądarek" do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Bogdana Dąsala. Dziś otrzymałem odpowiedź, którą poniżej cytuję:

Gadająca niedostępność Krakowa

Logo Magiczny KrakowEhhh... Tym razem "Magiczny Kraków" został "wzbogacony" o "gadającą przeglądarkę" pod pretekstem pomocy osobom słabo widzącym i niewidomym. A nie mogliście Państwo zrobić strony po prostu dobrze?

Testowa strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelkskich pracuje nad nową witryną internetową naszego rodzimego ombudsmana. Na razie widać zamysł artystyczny na testowej wersji witryny. Jest tam również komunikat, że uwagi należy kierować do webmastera witryny.

Mówi się o dostępności i przyjaznej administracji

Komputer jest sprzętem pierwszej pomocy dla 62 proc. niesprawnych ruchowo, 50 proc. - słuchowo, 52 proc. - wzrokowo oraz 45 proc. niesprawnych intelektualnie - tak wynika z badań Research International Pentor. W Warszawie odbyła się konferencja pt. "Zwiększenie dostępności i użyteczności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych". Temat dostępności zaczyna być dyskutowany publicznie. Dobrze.

Promocja dostępności

www w alfabecie BrailleaWarto promować dostępność internetowych zasobów. Dostępność zasobów może też być dobrym pomysłem na promocję podmiotów dbających o nią. Być może kiedyś będzie z tym lepiej i temat nie będzie wzbudzał emocji, teraz jednak warto odnotować pojawienie się filmu pokazującego, w jaki sposób niewidomi i osoby z szeroko pojętą dysfunkcją wzroku mogą i starają się korzystać z internetu. My zaś możemy tworzyć tak internetowe zasoby, by im w tym pomóc.

Ministrowie za dostępnością i przeciwko wykluczeniu cyfrowemu

zdjęcie linowego mostu Carrick-a-Rede BridgeNiedawno zakończyła się w Rydze (Łotwa) konferencja "ICT for an inclusive society". Uwieńczeniem konferencji było podpisanie Deklaracji Ministerialnej dotyczącej działań w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym. Podczas konferencji poruszano również zagadnienia eDostępności, problem wykluczenia ludzi starszych, ICT a różnorodność kulturowa, alfabetyzm cyfrowy, wyrównywanie luki geograficznej w zakresie wykorzystania ICT...

Za darmo, ale to nie ma nic wspólnego z dostępnością!

Jak to się dzieje, że aż tyle instytucji publicznych daje się wkręcić w takie "usługi"? Gadające strony nie mają nic wspólnego ze standardem i dostępnością stron. Promowany jest w ten sposób jakieś kosmiczne, binarne rozwiązanie zamiast zasad dostępności WAI!

Uwagi do serwisu prezydent.pl

Z racji tego, iż dziś w telewizji TVN ogłoszono, iż zespół przygotowujący strony znajdujące się pod domeną prezydent.pl oczekuje komentarzy do nowej witryny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiadam na apel, przedstawiając poniżej swoje uwagi. To się już staje taką tradycją niniejszego serwisu, że przedstawiam w nim uwagi do kolejnych serwisów Prezydenta RP. Po prostu zależy mi na tym, by serwis Głowy mojego państwa był przyjazny obywatelom, a nade wszystko, by nie miał błędów.