accessibility

ISO 26300

Open Document Format zatwierdzono jako standard ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) o numerze 26300. Czekamy na przestawienie polskich urzędów na otwarte standardy.

Kiedy neutralny Płatnik?

Jak mówi rzecznik ZUS, Przemysław Przybylski: "Od lipca 2007 roku płatnicy składek przy przesyłaniu do ZUS dokumentów będą mogli korzystać z oprogramowania dowolnych producentów, działającego w różnych systemach operacyjnych"...

Biała Księga Nowego BIP

screenshot serwisu BIPSpieszę donieść, że udostępniono już treść dokumentu nazwanego Białą Księgą Nowego BIP, poświęconego reformie teleinformatycznego systemu dostępu do informacji publicznej. Dokument ten zawiera ogólną analizę prawnego i faktycznego stanu BIP w Polsce i zawiera również pewne propozycje odnośnie strategii rozwoju biuletynu. Celem tych propozycji jest zwiększanie zakresu i jakości udostępnianej informacji publicznej oraz jej lepsze wykorzystanie przez wszystkich zainteresowanych.

Jeśli nauczyciel chce podnieść kwalifikacje...

Uczniowie korzystają z internetu, nauczyciele nie potrafią tego opanować (zamiast pogadać z uczniami w internecie - informują PAP i grożą wyrzucaniem ze szkoły). Jak te spory z uczniami mają być poprawnie rozwiązywane skoro nawet witryny na których można zapisać się na egzamin na eksperta są po prostu tragicznie zrobione? Pod serwisem ekspert.edu.pl widnieje dumna nota: "2005 © Studio Promocji AURUM". Gratuluję. Zastanawiam się też czy ktoś komuś zapłacił za promowanie niestandardowych narzędzi w polskiej edukacji, czy to tylko z niewiedzy wynika?

Standardy w egovernment - czy mogę mieć wrażenie manipulacji?

Toczy się bezpardonowa walka o "ogrodzenie" technologiczne wszystkiego co tylko możliwe, a jednym z najbardziej łakomych kąsków jest "rynek kontaktów obywateli z administracją". Obywatele muszą się kontaktować z administracja publiczną i niektórym dostawcom rozwiązań chodzi o to, by ta komunikacja następowała wyłącznie za pomocą ich produktów. Komisja Europejska wydała dokument COM(2006)45 final, a jedna z organizacji notatkę prasową...

Mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

Już wszyscy wiedzą, że mamy nowy skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co prawda Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył nową ustawę medialną do Trybunału Konstytucyjnego, no ale zdaje się, że coś drgnęło. Nie wiem jak to będzie, w każdym razie z okazji wyboru nowej Rady mam też własną deklarację. Chętnie zrobię Krajowej Radzie nową stronę internetową i w ramach realizacji postulatów "taniego państwa" nie wezmę za to pieniędzy. Zaraz się pojawią głosy, że psuje rynek, a to faktycznie można zrobić niewielkim nakładem pracy :)

Otwarte standardy i formaty

Obradujące w dniu 28 stycznia 2006 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ISOC Polska (Internet Society Poland) jednogłośnie podjęło uchwałę, w której zwróciło uwagę na konieczność wykorzystywania przez organy administracji publicznej otwartych formatów zapisu i przesyłania danych zarówno w kontaktach z obywatelami, jak i w wewnętrznych systemach administracji.

MSWiA o dostępności

MSWiA poinformowało na swoich stronach, że w listopadzie 2005 r. został opracowany raport Unii Europejskiej, dotyczący szeroko pojętej funkcjonalności i jakości publicznych serwisów WWW, że osoby niepełnosprawne stanowią około 15% ludności europejskiej i wiele z nich napotyka trudności przy korzystaniu z produktów i usług internetowych i telekomunikacyjnych, że 70% publicznych serwisów WWW w Unii Europejskiej nie trzyma się wyznaczonych przez W3C reguł...

Czy nowy portal GIODO będzie dobrze zrobiony?

eAccessibilityBędzie nowa "platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych" (system E-GIODO). W sumie - nie tak dawno - strona GIODO była zmieniana. Strona GIODO nie jest obecnie zgodna ze standardem. Niestety strona wykonawcy nowego portalu GIODO również jest pełna błędów. Czy w tej umowie o wykonanie systemu, którego wartość wynosi ponad milion złotych, zapisano, że strona ma być zrobiona dobrze?

Pusta debata

logo serwisu debatyJakiś czas temu cieszyłem się nawet, że uruchomiono witrynę debata.ukie.gov.pl. Po chwilowej fascynacji i ciepłych słowach muszę jednak wyrazić swoje rozczarowanie. Nie chodzi jedynie o to, że zmienił się "layout" strony. Chodzi o to, że ten serwis jest praktycznie martwy, no i niestety - dla mnie bezużyteczny.