accessibility

eAccessibility: wady unijnych stron

Opublikowano Raport Unii Europejskiej "eAccessibility of public sector services in the European Union". Raport dotyczy funkcjonalności i jakości publicznych serwisów WWW. Co z niego wynika? Prawie wszystkie przeanalizowane strony są zrobione źle!

USA: niepełnosprawni domagają się zmiany prawa

Organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne wezwały Kongres do nowelizacji amerykańskiego prawa telekomunikacyjnego, by zagwarantowało im dostęp do internetowych zasobów (w tym prezentujących produkty oraz oferujących usługi).

Europejska biblioteka internetowa - plany Komisji, walka gigantów o rynek

Projekt Google Print nieźle namieszał. Z jednej strony wydawnictwa podnoszą larum, bo digitalizacja książek na pewno złamie - według nich - prawa autorskie. Francja przerażona zalewem anglosaskiej kultury nawołuje do tworzenia własnych archiwów, a Yahoo! podniosło rękawice i stara się zrealizować analogiczny do Googlowego projekt. Do dyskusji włączyła się Komisja Europejska. Co z tego wszystkiego wyniknie? Być może zmiany prawa autorskiego na szczeblu europejskim? Na razie ogłoszono społeczne konsultacje.

Kolejny dokument Komisji dotyczący dostępności usług ICT

W Sieci pojawił się dokument datowany na 13 września, którego autorem jest Komisja Europejska. Chodzi o tzw. eAccessibility, czyli dostępność publicznych usług społeczeństwa informacyjnego bez dyskryminowania kogokolwiek ze względu na wiek czy niepełnosprawność (np. kłopoty ze wzrokiem). Dostępność ma dotyczyć nie tylko serwisów internetowych, ale również telefonii komórkowej czy nawet cyfrowej telewizji...

Nowe strony Parlamentu Europejskiego

logo Parlamentu EuropejskiegoParlament Europejski ma nowe strony i z tej okazji zorganizowano obrady "okrągłego stołu". Bardziej bym się cieszył, gdyby strony przeznaczone do informowania 457 milionów obywateli o tym, co dzieje się w UE, spełniały podstawowe standardy tworzenia stron www oraz europejskie zasady dostępności. Z drugiej strony - taki serwis jest sporym przedsięwzięciem, więc być może będzie coraz lepszy.

MSWiA i nowe, dostępne serwisy internetowe

Serwis internetowy dostępny pod domeną mswia.gov.pl (a więc serwis internetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) przechodzi test walidacji W3C, ale to nie koniec usprawnień. Uwzględniono też, w osobnej części serwisu, zalecenia WAI - AAA! Urząd Regulacji Energetyki również ma nowe strony.

Odpowiedzi na pytanie: czy tylko pod MSIE?

Na apel the U.S. Copyright Office (CRO), o którym niedawono pisałem odpowiedziała organizacja the Computer & Communications Industry Association (CCIA): jedna z najważniejszych stron urzędu powinna działać i być poprawnie dostępna pod wszystkimi popularnymi przeglądarkami internetowymi. W podobnym duchu wypowiedział się Tim Berners-Lee - szef W3C.

O dostępności

W serwisie egov.pl dostępny jest artykuł Czesława Ślusarczyka pt. "Dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych – problemy i trudności techniczne": "Najczęściej jednak sygnalizowanym problemem, zwróciło na niego uwagę 42,5% badanych, jest niedostępność lub słaba dostępność wielu stron internetowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Chodzi o to, że osoby niewidome i słabo widzące mają często poważne trudności podczas pracy w Internecie, a ściślej mówiąc w trakcie nawigacji po stronach WWW"

Co zobaczy obywatel?

Co zobaczy obywatel wchodząc na nową stronę prezydenta? To zależy jakiego używa programu do przeglądania stron www. Może również zależeć od tego, jaki ma monitor i jaką ma ustawioną rozdzielczość.

Niepełnosprawni - mało się robi

Brytyjska komisja zajmująca się prawami niepełnosprawnych - The Disability Rights Commission (DRC) - nie jest zadowolona z efektów swojego raportu sprzed roku: nie zwiększyła sie dostęność witryn. Teraz pracuje z British Standards Institution (BSI) by opracować bardziej jasne zasady tworzenia witryn, tak, by zwiększyła się również ich dostępność dla osób niepełnosprawnych (web accessibility). Dostęny jest kwietniowy raport DRC: Raport - PDF.