Pomysły na tematy edukacji medialnej

Przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odbywają się spotkania zespołu ds. edukacji medialnej (były już ponoć dwa takie spotkania). Zostałem zaproszony na najbliższe spotkanie tego zespołu. Chętnie podzielę się później wrażeniami i zdam relację, ale ciekawy jestem głosów czytelników serwisu - jakie tematy warto uwzględnić przy okazji rozważań nad edukacją medialną w Polsce?

Jestem przekonany, że silnie reprezentowany będzie temat "ochrony praw własności intelektualnej", dlatego uważam, że warto wspomnieć również o dozwolonym użytku w zakresie korzystania z chronionych przez prawo autorskie utworów. Będzie - jak uważam - reprezentowany temat ochrony dzieci przed "szkodliwymi treściami". Warto zwrócić uwagę na edukacje w zakresie manipulowania treściami (ostatnio na ten temat interesujący artykuł opublikował prof. Wojciech Sadurski: Wiadomości z nogi wzięte; na temat manipulacji por. również: Marketing bezpośredni, szeptany, a może nieuczciwa konkurencja, czy Socjologowie po grzebaniu w śmieciach alarmują). Przypuszczam, że warto poruszyć temat "dyskryminacji przez technologię" (nie tylko w rozumieniu "wykluczenia cyfrowego", ale również w znaczeniu accessibility; por. np. Meta warstwy dla multimediów - co z tym zrobić?, albo Napisy w publicznej telewizji - inicjatywa w Parlamencie Europejskim). Również temat dostępu do informacji publicznej, by pokazywać obywatelom, iż mają oni konkretne prawa i mogą oczekiwać odpowiedzi, mają też prawa do sprostowania i odpowiedzi na "łamach" mediów (por. Sprostowania i media dla ludzi oraz Prawo do odpowiedzi online).

Prace Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związane są z przyszłą (ale nie odległą) potrzebą implementacji w Polsce przepisów Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej. W preambule tej dyrektywy czytamy:

(37) Umiejętność korzystania z mediów odnosi się do sprawności, wiedzy i osądu, które pozwalają konsumentom skutecznie i bezpiecznie używać mediów. Osoby cechujące się umiejętnością korzystania z mediów potrafią dokonywać świadomych wyborów, zdają sobie sprawę z charakteru treści i usług, a także są w stanie korzystać z całego zakresu możliwości stwarzanych przez nowe technologie komunikacyjne. Umieją lepiej chronić siebie i swoją rodzinę przed materiałami szkodliwymi lub obraźliwymi. Dlatego należy upowszechniać umiejętność korzystania z mediów we wszystkich grupach społecznych i uważnie obserwować rozwój tych umiejętności.

Również Komisja Europejska - co wydaje się oczywiste - uznała, że edukacja w sferze medialnej zasługuje na wsparcie (por. Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym).

Tak więc: sprawność, wiedza i osąd, konsumenci, używanie mediów, świadome wybory, korzystanie z całego zakresu możliwości stwarzanych przez nowe technologie (być może zatem kwestia technicznych standardów), również ochrona (w tym pewnie ochrona prywatności. W każdym razie proszę o sugestie dotyczące wartych poruszenia, uwzględnienia tematów.

Przeczytaj również w dziale media

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Istotnym problemem jest

Istotnym problemem jest świadomość zagrożeń dla prywatności u młodych użytkowników mediów. Stosunkowo niewielki procent użytkowników takiego Grona jest świadoma, na co takie Grono może sobie pozwolić wobec użytkownika. Podobnie z blipem, twitterem i innymi serwisami web2.0

Kwestia wykluczenia technologicznego to mniejszy problem edukacyjny. Owszem, brak świadomości istnienia problemu to też problem, ale KRRiTV powinna rozwiązać jakoś problem podwójnej płatności za oglądanie materiałów na itvp oraz wymóg posiadania odbiorników (przeglądarek, odtwarzaczy) Jedynej Słusznej Firmy.

Wolne oprogramowanie

W związku z tematem "ochrony praw własności intelektualnej" naturalnie jest wspomnieć o wolnym oprogramowaniu. Nie darmowym, lecz wolnym: ze swoim modelem rozwoju, społeczeństwem.

W związku z dostępnością informacji i wykluczeniem cyfrowym nie sposób ominąć problemy otwartości standardów, zgodności oprogramowania ze standardami, Vendor lock-in'u.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>