Kierunki implementacji dyrektywy medialnej w Polsce

Dyrektor Jarosław Czuba z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolska będzie musiała implementować Dyrektywę 2007/65/WE. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gospodarzem dyskusji na temat tego, co w polskich przepisach powinno być zmienione i w jaki sposób to zrobić. Dziś publikuję nagranie z krótkiej wypowiedzi p. Jarosława Czuby, Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w czasie Debaty „Nowe media a prawo” wskazał kilka obszarów przyszłych działań implementacyjnych.

Wiemy, że p. Jarosław Czuba nie jest zwolennikiem "nadmiernej regulacji". Cytowany jest na stronie MSWiA, w relacji z dyskusji pt. Dzień Dyskusyjny Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego: "Musimy tworzyć prawo jak najbardziej uniwersalne, bo dzisiaj mówimy o nowych mediach, jutro powiemy o „supernowych”". Tego akurat zdania nie udało mi się nagrać, chociaż mogę potwierdzić, że padło z ust przedstawiciela ministerstwa w trakcie debaty. Zachęcam do wysłuchania wystąpienia, w którym hasło przedstawiono "elementy zmian legislacyjnych", związane z implementowanie dyrektywy z dnia 11 grudnia 2007 r.

Dyskusja na temat kształtu implementacji przed nami, a w niej: dostosowanie definicji - co wynika z postępu technicznego (webcasting, simulcasting, services on demond), dostoswanie regulacji w zakresie jurysdykcji, a w ramach tego tematu dostosowanie trybu postępowania w odniesieniu do przyjmowanych środków przeciwko dostawcy usługi medialnej korzystającego z prawa delokalizacji, regulacje dotyczące reklamy, prawo do wykorzystania z krótkich relacji z wydarzeń budzących duże zainteresowanie społeczne (to może być ciekawy wątek dyskusji - w jaki sposób uwolnić możliwość wykorzystania takich relacji wobec naturalnej tendencji do wprowadzania raczej monopoli (wyłączności) na tego typu materiały).

Tymczasem zachęcam Państwa również do odwiedzenia serwisu www.audiodeskrypcja.pl, którego autorzy zastanawiają się jak przkonać Sejm, by w Ustawie o radiofonii i telewizji znalazły się przepisy regulujące w przejrzysty sposób dostępność usług audiowizualnych dla osób niewidomych i głuchych, określając warunki stosowania audiodeskrypcji, napisów, a także procent udziału programów z audiodeskrypcją i napisami (por. również Meta warstwy dla multimediów - co z tym zrobić? oraz Napisy w publicznej telewizji - inicjatywa w Parlamencie Europejskim). To zaproszenie znalazło się wcześniej przy prezentacji nagrania wystąpienia dr Karola Jakubowicza (por. O kurczeniu się swobody komunikacji medialnej w internecie), jednak - jak pomyślałem - tu będzie bardziej adekwatne, gdyż p. Jarosław Czuba wspomina w swoim wystąpieniu o konieczności dostosowania polskiej ustawy do trendu dostosowywania mediów dla potrzeb osób niepełnosprawnych (chociaż dyrektor Czuba uznał, że ten temat "nie będzie aż tak bardzo dyskusyjny", czyli - jak zrozumiałem - nie będzie stwarzał zbyt wielu kontrowersji, jednak uważam, że ten temat - wobec konieczności dokonania inwestycji w dostosowywanie przekazów dla potrzeba dostępności (por. accessibility) - może wywoływać kontrowersje, zwłaszcza wśród przedsiębiorców starających się minimalizować koszty).


Wystąpienie p. Jarosława Czuby, Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na obejrzenie tego wystąpienia należy przeznaczyć 6 minut

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>