Przygotowania do ateńskiej konferencji the Internet Governance Forum

[logo IGF] Podczas zorganizowanej w Wielkiej Brytaniii konferencji poprzedzającej the Internet Governance Forum (IGF - wielostronnej konferencji organizowanej przy ONZ), Nitin Desai, pochodzący z Indii przyszły przewodniczący obrad forum, ostrzegł, że internetowi może grozić rozpad na różne części i może się to dokonać nawet w ciągu najbliższych pięciu lat. Powołanie IGF zapowiedziano w czasie zeszłorocznego szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (por. Światowe zarządzanie internetem - pozamiatane przed szczytem oraz Amerykanie nie oddadzą kontroli nad internetem). Nadal trwa ferment, a internet jest fenomenem, który w czasie globalizacji wymyka się kontroli i planowaniu. Do IGF zostało jeszcze kilka dni. Forum rozpocznie się 30 października w Atenach.

Inauguracyjne spotkanie ONZ'towskiego Forum Zarządzania Internetem (the Internet Governance Forum (IGF)) odbędzie się w Atenach (Grecja) w dniach 30 października - 2 listopada. Tematem przewodnim forum będzie “Internet Governance for Development”. Szczegóły organizacyjne tego spotkania dostępne są na specjalnie w tym celu przygotowanej witrynie internetowej igfgreece2006.gr. Istnieje również blog organizacyjny oraz serwis społecznościowy (oparty na Drupalu - podobnie jak niniejszy serwis). W Forum weźmie udział ponad tysiąc uczestników z całego świata, reprezentujących zarówno rządy poszczególnych krajów, władze organizacji międzynarodowych, jak również przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, świat nauki czy społeczności internetowe.

W materiałach przedforumowych inicjatywę IGF "sprzedaje się" jako unikalną okazję wymiany spostrzeżeń, doświadczeń oraz dobrych praktyk, a wszystko po to, by lepiej zrozumieć sposób, w jaki internet i jego potencjał może być wykorzystany dla ogólnospołecznych korzyści i dla korzyści każdego człowieka. Doświadczenie Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego podpowiada mi jednak, że tego typu fora nie wnoszą zbyt wiele do rozwoju internetu. Utwierdzają mnie w tym przekonaniu również doniesienia dotyczące np. wstąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu, co podobno miało być uzależnione od zlikwidowania rosyjskiego serwisu Allofmp3.com (por. Światowa Organizacja Handlu, USA i MP3).

Na co dzień każdy z elementów tworzących Sieć rozwijany jest przez bardzo różne środowiska, organy regulacyjne, standaryzacyjne, biznes, lobbing i praktykę sądową. Na rozwój internetu mają wpływ zarówno pozwy w sprawie serwisów p2p, jak też takie incydenty jak ten, dotyczący amerykańskiego procesu w sprawie brytyjeskiego Spamhaus. Interesy poszczególnych graczy są naprawdę różne. Widać to na przykładzie największej europejskiej batalii, tak wszyło, że dotyczyła patentów na oprogramowanie. Widać te podziały również przy okazji sporów o retencję danych telekomunikacyjnych...

Cokolwiek by jednak nie powiedzieć o inicjatywie IGF trzeba wspomnieć, że pierwsze, inaugurujące Forum będzie poświęcone otwartości Sieci, jej bezpieczeństwa, podziałom i różnorodności. Przypuszczam, że wiele będzie tam na temat Net Neutrality (a ta dyskusja przyszła już do Polski, por. Debata na temat wymiany ruchu IP - dyskusja o rynku i neutralności Sieci). Przypuszczam, że w tematykę zaproponowaną dla greckiej konferencji wpisuje się również dyskusja na temat DRM, spamu i generalnie - grodzenia kultury (por. Ograniczanie i kontrola dostępu oraz kanałów dystrybucji). Wiadomo, że najbardziej popularnym językiem w Sieci jest język angielski, znane są też praktyki władz chińskich, które de facto grodzą już Sieć (por. Nowa, lepsza wyszukiwarka Google). Spotyka się to z reakcją innych (por. Tasują się karty globalnej wolności). Narastają napięcia, konflikty i nieporozumienia, coraz częściej widać celowe dążenie do konfrontacji (jak na przykład w przypadku, w którym USA ogłasza, że nie będzie poddawała rygorom prawa międzynarodowego swoich obywateli - por. Traktat ONZ: prawa niepełnosprawnych w tym dostępność do informacji oraz Współpraca międzynarodowa).

Proponowana agenda Forum dostępna jest na jego stronie. Podczas ośmiu głównych sesji mają być dyskutowane główne tematy, a są nimi:

  • Otwartość - czyli wolność słowa, przepływ informacji, wiedzy i idei (Openness - Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge)
  • Bezpieczeństwo - stworzenie warunków poufności kontaktów, czy zaufania do współpracujących ze sobą stron, w tym między konsumentami i przedsiebiorcami oferującymi towary i usługi w Sieci (Security - Creating trust and confidence through collaboration)
  • Różnorodność - czyli promocja wielojęzykowych i lokalnych zasobów Sieci (Diversity - Promoting multilingualism and local content)
  • Dostęp - tu chodzi o relacje międzyoperatorskie, a więc m.in. sygnalizowaną wyżej dyskusję o net neutrality, o koszty tworzenia i utrzymania infrastruktury, etc. (Access - Internet Connectivity: Policy and Cost)

Podczas spotkań i konferencji poprzedzających IGF poruszanych jest wiele tematów. Czy rozwijać nowe protokoły komunikacyjne, czy też zablokować rozwój istniejących i skoncentrować się na uszczelnianiu luk i błędów, które powodować mogą liczne niebezpieczeństwa w tym wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego? O tym, że sieć może się podzielić na podsieci - jedne bardziej bezpieczne, inne mniej - pisałem w tekście Rozważania o anonimowości i o przesyłaniu niezamówionych informacji. Pisałem tam m.in: "Zdaje sobie sprawę, że powszechnej identyfikacji jednostek-nadawców wprowadzić się nie da. Oczywiście stopniowo będzie się ją wymuszało (np. w warstwie sprzętowo programistycznej, przez wprowadzenie podpisu elektronicznego już na etapie inicjowania komunikatu - np. mechanizm wbudowany w serwer pocztowy), jednak pojawi się drugi obieg informacji (tworzony przez infrastrukturę rozwijaną przez podmioty niepoddające się wymogom stawianym przez poszczególne systemy prawa)". Oczywiście tekst poruszał jeden z elementów dyskusji, ale - jak się wydaje - identyfikacja uczestników Globalnej Wioski i kontrola nad przesyłaniem niechcianej (nieporządanej przez kogoś, np. przez władze) informacji (ale również rozumianej jako niekontrolowaną wymianę danych chronionych prawami własności intelektualnej) jest jednym z ważniejszych problemów. Innym problemem jest to, że kontrolę nad globalnym internetem coraz częściej przysługują globalne korporacje, w tym te medialne. Stąd postawiono już jakiś czas temu pytanie Czy 9. marca 2014 roku powstanie EPIC? (por. również Prywatna firma i polityka zagraniczna).

Gazeta.pl za agencją IAR o zasygnalizowanej wyżej konferencji poprzedzającej IGF: "Nitin Desai powiedział, że rozpad internetu może nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat. Już dziś istnieje bowiem wiele sporów dotyczących regulacji sieci, przyznawania domen czy relacji między biznesem a rządami. Szef Forum podkreśla, że niedługo będzie więcej witryn w języku chińskim niż angielskim, a mimo to użytkownicy chińskich stron nadal muszą adresy internetowe wpisywać w alfabecie łacińskim. Jeśli będą chcieli to zmienić, mogą stworzyć własny odrębny Internet. Inni uczestnicy konferencji sugerują jednocześnie, że koncerny medialne mają coraz większy wpływ na globalną sieć - gdy zaczną na przykład faworyzować jednych klientów, a ignorować innych, równość dostępu do Internetu, a przez to jego niezależność, będzie zagrożona".

O tych wypowiedziach piszą również inne źródła:

Legitymację dla obrad Forum dał paragraf 72 agendy Światowego Szczytu Społeczeństwa Inforamcyjnego w Tunisie (The World Summit on the Information Society):

72. We ask the UN Secretary-General, in an open and inclusive process, to convene, by the second quarter of 2006, a meeting of the new forum for multi-stakeholder policy dialogue—called the Internet Governance Forum (IGF). The mandate of the Forum is to:

1. Discuss public policy issues related to key elements of Internet governance in order to foster the sustainability, robustness, security, stability and development of the Internet;

2. Facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting international public policies regarding the Internet and discuss issues that do not fall within the scope of any existing body;

3. Interface with appropriate inter-governmental organizations and other institutions on matters under their purview;

4. Facilitate the exchange of information and best practices, and in this regard make full use of the expertise of the academic, scientific and technical communities;

5. Advise all stakeholders in proposing ways and means to accelerate the availability and affordability of the Internet in the developing world;

6. Strengthen and enhance the engagement of stakeholders in existing and/or future Internet governance mechanisms, particularly those from developing countries;

7. Identify emerging issues, bring them to the attention of the relevant bodies and the general public, and, where appropriate, make recommendations;

8. Contribute to capacity building for Internet governance in developing countries, drawing fully on local sources of knowledge and expertise;

9. Promote and assess, on an ongoing basis, the embodiment of WSIS principles in Internet governance processes;

10. Discuss, inter alia, issues relating to critical Internet resources;

11. Help to find solutions to the issues arising from the use and misuse of the Internet, of particular concern to everyday users;

12. Publish its proceedings.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>