Amerykanie nie oddadzą kontroli nad internetem

Gazeta Wyborcza: "Internet rozrasta się w takim tempie, że trudno mówić o zarządzaniu czy kontroli jego zasobów. Jednak być może już w listopadzie tego roku okaże się, czy Sieć zostanie otoczona specjalnym międzynarodowym systemem zarządzania i "opieki". Implementację takiego systemu przewiduje raport grupy roboczej Working Group of Internet Governance, który zakłada utworzenie międzynarodowej organizacji do kontrolowania zawartości Sieci i reglamentacji adresów"

Jak pisze Gazeta - organ ten miałby też decydujący głos w sprawach dotyczących przyszłości i kierunku rozwoju Internetu.

"Maciej Kozłowski, dyrektor NASK, nie pozostawia złudzeń co do szansy wprowadzenia tych zamierzeń w życie: "Rząd Stanów Zjednoczonych nie pozwoli sobie na utratę kontroli nad Internetem". Czy Ameryka - militarny i ekonomiczny hegemon - stanie się tyranem światowej sieci WWW?"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>