Nieprecyzyjne zapisy informatyzacji...

Rzeczpospolita w tekście Podania składane do urzędu przez Internet donosi, że już niebawem mamy kontaktować się z administracją za pośrednictwem Internetu. Sławomir Wikariak wykazuje jednak, że przepisy pozostawiają "wiele niedomówień".

W artykule czytamy m.in.: "Obowiązująca od tygodnia ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne wprowadza m.in. zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego. Zaczną obowiązywać za niespełna siedem miesięcy. Nie dają, niestety, odpowiedzi na wiele podstawowych pytań".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>