Konsultacje Strategii Polityki Konsumenckiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracuje nad projektem "Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2007 – 2009". Prezes UOKiK zwraca się z prośbą o przesyłanie propozycji, sugestii oraz uwag dotyczących zarówno celów, jak i szczegółowych działań, które powinny zostać uwzględnione w dokumencie rządowym. Zdaniem UOKiK, nowa strategia powinna, w większym niż dotychczas zakresie, koncentrować się na dynamicznie rozwijających się obszarach rynku. Dotyczy to w szczególności sektora nowych technologii oraz coraz powszechniejszych usług on-line.

Z komunikatu prasowego dotyczącego prac nad strategią:

...W obszarze zainteresowania organów administracji publicznej powinny znaleźć się zatem telefonia mobilna i w technologii VoIP, bankowość elektroniczna i nowe formy płatności on-line, usługi muzyczne i filmowe on-line, handel elektroniczny, akcje internetowe oraz inne usługi multimedialne oraz interaktywne, jak również wszelkie inne formy zawierania umów z konsumentami za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość.

Według UOKiK ochrona konsumentów korzystających z ww. usług powinna odbywać się zarówno poprzez bieżący monitoring sektora oraz podejmowanie działań mających na cele egzekwowanie praw najsłabszych uczestników rynku, jak i działania edukacyjno-informacyjne.

Opinie i uwagi w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej należy kierować w terminie do dnia 15 sierpnia br. na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Departament Polityki Konsumenckiej
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
ddk@uokik.gov.pl

Dla porównania (i ukierunkowania napływających uwag) na stronie Urzędu opublikowano również strategie lat minionych, oraz strategie wspólnotowe:

Zachęcam do komentowania, a nawet do wysłania Urzędowi swoich uwag. Jutro w Parkiecie będzie na ten temat artykuł, ale myślę, że problematyka ochrony konsumentów w społeczeństwie informacyjnym zasługuje na gruntowną dyskusję. W mojej opinii UOKiK sporo robi w tym względzie (przynajmniej tyle, ile może w takich, a nie innych realiach). Warto jakoś zaktywizować stowarzyszenia konsumentów, które (będę im to pamiętał) nawet nie odpisały na moje maile w sprawie ich stanowiska dotyczącego projektowanych nowelizacji prawa autorskiego (por. DRM a nadawcy treści cyfrowych - amerykańskie pomysły - w tekście tym nawiązałem do aktywności amerykańskich stowarzyszeń konsumentów).

W moim odczuciu ważne, by większy nacisk położyć na edukację konsumentów, ale nie tylko w zakresie przysługujących im praw - jak do tej pory - ale również w zakresie korzystania z internetu. Jeśli słyszę z ust znanego prezentera telewizyjnego wypowiedziane na poważnie stwierdzenie, że aby na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania na określone hasło wyszukiwawcze znalazła się strona internetowa posła Wierzejskiego, to „muszą się tym zająć hakerzy”, albo - gdy czytam doniesienia publikowane w blogach, iż użytkownicy nie potrafią wpisywać znanego im adresu strony internetowej w pole do tego przeznaczone, tylko wchodzą do jakiegoś portalu internetowego i wpisują ten adres w pole wyszukiwarki tego portalu, by potem dopiero, z wyników wyszukiwania, trafić na konkretną witrynę, to myślę sobie, że sporo jest jeszcze do zrobienia. Chodzi mi o edukacje w zakresie korzystania z internetu. Po prostu korzystania.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>