Współpraca międzynarodowa

Nie ma sporu dotyczącego oceny pewnej sytuacji faktycznej: wobec cech Internetu, takich jak transgraniczność oraz globalny charakter tej sieci - konieczna jest współpraca międzynarodowa dotycząca ścigania przestępstw i tworzenia sponego systemu prawa międzynarodowego... Problem jednak powstaje gdy przychodzi do konkretów. Gdzie jest granica suwerenności państw? Chodzi o USA i Konwencję o cyberprzestępczości...

USA sygnowało Konwencję Rady Europy dotycząca zwalczania cyberprzestępczości (polska wersja językowa) tzw. Convention on Cybercrime, jednak amerykański Senat jeszcze jej nie ratyfikował...

Pojawiają się głosy sprzeciwu - dalczego amerykańscy obywatele mają znaleźć się nagle w potencjalnej dyspozycji zagranicznych wymiarów sprawiedliwości? Zwłaszcza takich krajów, w których prawa i wolności człowieka są chronione w inny sposób niż w USA? Dlaczego amerykański obywatel ma odpowiadać za coś, co w USA nie jest wykroczeniem przeciwko obowiązującemu tam systemowi prawnemu, a w innych krajach jest nielegalne (np. oferowanie pamiątek nazistowskich w serwisie eBay, wobec prawa francuskiego)?

[SecurityFocus]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>