Debata na temat wymiany ruchu IP - dyskusja o rynku i neutralności Sieci

Czym jest internet? Ustawodawca na to pytanie nie odpowiada (i uważam, że to dobrze). Internet to sieć sieci. Przynajmniej tak się mówi. Jeśli to sieć sieci, a każdą z tych sieci administruje inny podmiot, to pytanie brzmi - jak są regulowane wzajemne relacje między tymi podmiotami. Czy jest tak, że każdy ma obowiązek przepuszczać ruch przez swoją infrastrukturę? W tym względzie toczy się ożywiona dyskusja w Polsce (również w USA - por. Net Neutrality czyli spór o społeczeństwo informacyjne). Czy wystarczy oddać rynkowi w niewidzialne ręce sposób ustalania tych relacji gospodarczych, czy też na naszym rynku konieczna jest jakaś regulacja, wobec ewentualnej pozycji dominującej (?) jednego z graczy rynkowych?

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej udostępniono już materiały z wczorajszej debaty nt. wymiany ruchu internetowego (wymiany ruchu IP). Dostępne są zarówno zgłoszone prezentacje (w formacie PDF), jak również nagranie przebiegu debaty.

Przedstawiono następujące prezentacje:

1) Michał Małyszko, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) - „Wymiana ruchu IP na świecie a praktyka w Polsce. Dokąd zmierzamy?” (prezentacja PDF).

2) Michał Karpowicz, NASK - „Operacyjne zarządzanie wymianą ruchu IP: wybrane zagadnienia i propozycje rozwiązań” (prezentacja PDF).

3) Sylwester S. Biernacki, PL-IX – „Punkty wymiany ruchu IP i ich wpływ na rozwój Internetu w Polsce” (prezentacja PDF).

4) Jacek Świderski, o2.pl/Tlen.pl – „Wpływ decyzji Prezesa UKE z 10 lipca 2006 r. na wymianę ruchu IP w Polsce” (prezentacja PDF).

5) Krzysztof Milewski, Netia i Rafał Duczek, Kancelaria prawna GWW – "Polityka peeringowa - słuszny i konieczny kierunek" (prezentacja PDF).

6) Patrycja Klarecka i Leszek Bogdanowicz, Ośrodek Mediów Interaktywnych TVP S.A. – „Problemy w zakresie wymiany ruchu IP jako czynnik ograniczający rozwój rynku medialnego – ocena z punktu widzenia dostawcy treści i nadawcy publicznego” (prezentacja PDF).

o2.pl vs. TP SA

o2.pl vs. TP SA? Wymiana zdań w czasie debaty UKE. 11 stycznia spółka będąca właścicielem portalu o2.pl, wniosła skargę na Telekomunikację Polską S.A. do Prezesa URTiP - Kto ma rurę, ten ma władzę.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 10 lipca 2006 r. nałożył na Telekomunikację Polską S.A. (TP) obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia abonentom TP dostępu do portali i innych usług internetowych oferowanych przez konkurencyjnych przedsiębiorców. Decyzja UKE - Net Neutrality po polsku.

Jeden ze slajdów - Sytuacja w Polsce przed wydaniem decyzji przez Prezesa UKE

Sytuacja w Polsce przed wydaniem decyzji przez Prezesa UKE: jeden ze slajdów prezentacji p. Jacka Świderskiego z o2.pl „Wpływ decyzji Prezesa UKE z 10 lipca 2006 r. na wymianę ruchu IP w Polsce”. Obecnie trwa kontrola przestrzegania niedawno wydanej decyzji, która wszak nie dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy o2.pl i TPSA. Decyzja dotyczy wszystkich podmiotów działających na rynku Polskim. O2 mówi: nie ma problemu z opłatami za dostęp do sieci i klientów TP S.A., byle bezpośredni konkurenci spółki działający zza granicy mieli takie same problemy jak oni (a wśród bezpośrednich konkurentów wymieniono Google czy Skype’a)

Kto komu powinien płacić i za co? Czy rynek wymiany ruchu IP pomiędzy sieciami operatorów leży w zakresie regulacyjnym Prezesa UKE? Prezes UKE może notyfikować nowe rynki, Konkurencja między podmiotami monitorowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Unia Europejska zastanawia się nad zmianami w kwestii sektora telekomunikacyjnego, zapowiada się, że niektóre z 18 obecnych rynków znikną (chodzi o te rynki, które mogą być regulowane przez regulatorów krajowych, por. również Reforma europejskich tele-regulacji). Sytuacja jest dość ciekawa. Zrozumienie czym jest peering i tranzyt w sieciach operatorów jest ważne dla rozumienia na czym polega działanie internetu jako takiego. Infrastruktura to podstawa. Na ile można ingerować w to jak sobie z neutralnością poradzi rynek (por. Neutralność (szerokiego) dostępu).

Z jednej strony wskazano na to, że nie ma równych podmiotów na rynku, z drugiej zaś padło stwierdzenie, że rynek czeka na treści multimedialne, które będą już niebawem w Sieci generowały zapotrzebowanie na większą przepustowość, na konsumentów - użytkowników, etc... Kto komu i za co ma płacić? Czy ten kto ma użytkowników, do których chce dotrzeć ten, kto ma treści, czy też ten kto ma treści, za dostęp do użytkowników? A może to relacja symetryczna i wymiana ruchu będzie opierała się na wzajemnym porozumieniu barterowym (co ważne dla celów podatkowych, na co również zwracano uwagę)? Czy konieczne jest wypracowanie klas usług, które w tych relacjach będą mogły być przedmiotem umów międzyoperatorskich? W czasie debaty zaprezentowano m.in. przykłady rozwiązań dynamicznych giełd handlu ruchem, jednak od razu wyjaśniono, że to przykłady marginalne.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>