Dalszy ciąg sprawy osadzonego Josha Wolfa

Niedawno informowałem o sporze o tajemnicę dziennikarską blogera (por. Dziennikarstwo obywatelskie a ochrona tajemnic - sprawa blogera Josha Wolfa, Joshua Wolf v. United States, 06-16403). Wszystko wskazuje na to, że chłopak zostanie jednak uwięziony. Po orzeczeniu sądu dystryktowego sprawa trafiła do wyższej instancji (9th Circuit Court of Appeals), jednak sąd uznał, powołując się na precedensowe orzeczenie amerykańskiego Sądu Najwyższego z 1972 roku (Branzburg v. Hayes), że każdy winien stawić się przed Wielką Ławą Przysięgłych (również dziennikarz), jeśli zostanie wezwany. Sprawa - jak się wydaje - toczy się nadal. Na razie chłopak jest wciąż osadzony.

Wcześniej pisałem, że Wolf nie udostępnił ławie przysięgłych posiadanych przez siebie, wcześniej nieopublikowanych materiałów z zamieszek alterglobalistycznych, a sędzia dystryktowy postanowił ukarać dwudziestoczteroletniego blogera za zniewagę sądu (odmowę współpracy). Władze federalne argumentowały, iż mają prawo występować w tej sprawie, gdyż zdewastowany radiowóz policyjny (który być może był uwieczniony na materiale nagranym przez chłopaka) jest częściowo przynajmniej własnością federalną (policja z San Francisco finansowana jest z federalnych funduszy antyterrorystycznych). W ten sposób federalne organy ścigania starają się argumentować za uchyleniem stanowych gwarancji ochrony tajemnicy dziennikarskiej.

W całej sprawie chodzi nie tylko o 30 minutowy fragment nagrania, ale również o to, czy dziennikarza, nawet takiego "obywatelskiego") chronią przepisy o tajemnicy dziennikarskiej. Inna sprawa, że dziennikarza również można zwolnić z takiej tajemnicy. Po sześciu miesiącach sporów prawnych, po miesiącu przebywania w the Federal Correctional Institution w Dublin, po uwolnieniu go w związku z apelacją, chłopak został znów uwięziony. I może spędzić w odosobnieniu nawet do 18 miesięcy (może też być wcześniej zwolniony, jeśli udostępni materiał filmowy). Następnym krokiem jest odwołanie się chłopaka od decyzji 3 osobowego panelu, do pełnego składu sądu apelacyjnego.

Więcej o sprawie na specjalnie przygotowanej witrynie: The Free Josh Wolf Wiki - - Created to raising awareness about ..., sam Josha Wolf bloguje z więzienia.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>