edukacja

Monitoring w Wielkiej Brytanii był i jest przedmiotem publicznej debaty

W Polsce nie dyskutuje się publicznie o społecznych problemach związanych z rozrastającym się systemem monitoringu miejskiego. Pokazuje się przykład Londynu i rozrostu systemu monitoringu w tym mieście, jako coś, z czego doświadczeń należy korzystać. Jednak w Wielkiej Brytanii potrzeba instalowania kamer CCTV na ulicach (jak również ich "skuteczności" i przydatności do "określonych celów") była i jest przedmiotem publicznej debaty, ba, poddana została krytyce. Przeprowadzono również badania w innych miastach europejskich, takich jak Berlin i Oslo.

Trzecia edycja konkursu Itele©t

Ruszyła kolejna już edycja konkursu "ITele©t", który polega na rozwiązywaniu kazusów konkursowych. O wcześniejszych edycjach pisałem w ITele©t: rozwiąż kazus, wygraj stypendium oraz Finał Ogólnopolskiego Konkursu Itele©t. Wśród tegorocznych kazusów znalazł się jeden, który będzie zwłaszcza interesujący dla czytelników tego serwisu. Zaczyna się od słów: "W serwisie internetowym poświęconym prawnym aspektom internetu jego Autor publikuje notatki, komentarze, felietony, artykuły oraz zdjęcia i grafiki..."

Nowoczesne technologie w sądownictwie polskim: po seminarium we Wrocławiu

Kilka dni temu we Wrocławiu odbyło się seminarium poświęcone nowoczesnym technologiom w sądownictwie polskim, pn. "Nowoczesne technologie w wymiarze sprawiedliwości". Miło mi poinformować, że praktyka nagrywania i udostępniania fonogramów z tego typu konferencji naukowych jest coraz częstsza.

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

2008-12-03 01:00
2008-12-04 00:56
Etc/GMT+1

3. grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając ten dzień ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. W tym serwisie wspominam o tym dniu ze względu na podpisaną przez Polskę Konwencję ONZ w sprawie osób niepełnosprawnych. Konwencja ta już weszła w życie (chociaż Polska jeszcze jej nie ratyfikowała), a stało się to w dniu 3. maja 2008 roku (3. kwietnia 2008 roku dwudzieste z państw ratyfikowało traktat, a to oznacza, że od tego momentu należy liczyć 30 dni, po których konwencja wraz z protokołem dodatkowym weszła w życie).

Ochrona dzieci na rynku telekomunikacyjnym

Obok inicjatyw Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (por. Upowszechniajcie wiedzę o edukacji medialnej), obok działań rządu (por. Dyskryminacja nieletnich w mass mediach. Hmmm...) jest również inicjatywa Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który ma niebawem zaprezentować plan działania Prezesa UKE "w kwestii poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z usług dostępnych na rynku telekomunikacyjnym".

Kilka uwag po spotkaniu podzespołu ds. bezpieczeństwa internetowego i oprogramowania interaktywnego

14 października br. odbyło się posiedzenie podzespołu ds. bezpieczeństwa internetowego i oprogramowania interaktywnego, który funkcjonuje w ramach Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu, powołanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Panią Elżbietę Radziszewską. Uczestniczyłem w tym posiedzeniu reprezentując Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Format i uniwersytecki "atak" na "zaplecze konsumenckie" korporacji informacyjnej

Zapowiada się interesujący spór o format dokumentu. Potentat na rynku dostarczania informacji, tj. spółka Thomson Reuters, złożyła pozew przeciwko jednemu z amerykańskich uniwersytetów - George Mason University (GMU) z siedzibą w Fairfax, Virginia. Spór dotyczy wtyczki do przeglądarki Firefox, dostępnej pod nazwą Zotero, która to wtyczka służy do budowania dokumentacji naukowej. Zotero jest bezpłatna i ma otwarty kod, zaś Thomson Reuters rozwija oprogramowanie komercyjne (z zamkniętym kodem i "własnościowym formatem") pod nazwą EndNote. Teraz spółka twierdzi, że naukowcy rozwijając swoje rozwiązanie niszczą "bazę konsumencką" spółki. Domaga się 10 milionów odszkodowania.

Kolejne święto: Open Access Day

Wypada dziś, tj. 14 października. Święto ustanowiły (ogłosiły) dwie organizacje: Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture i Public Library of Science. O co chodzi? Chodzi o promowanie otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy i jak najszerszej wymiany doświadczeń. To może być niebezpieczne, wywrotowe hasło.

"Pobieranie danych" z "bazy danych" w sprawie C-304/07

czytelnik w Biubliotece Uniwersytetu WarszawskiegoWczoraj Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok dotyczący Dyrektywy 96/9/CE, a więc ochrony sui generis baz danych. Trybunał odniósł się w szczególności do pojęcia "pobieranie danych" (wcześniej Trybunał odnosił się m.in. do pojęcia "nakładu inwestycyjnego"; por. Ograniczone prawa do informacji w bazach, Sui generis ochrona baz danych). A wszystko w związku z wykorzystaniem przez pewne wydawnictwo wierszy z lat 1720–1933 (same wiersze nie są już chronione prawem autorskim, ale ich zestawienie, którego dokonał jeden z profesorów, jest utworem i podlega ochronie prawa autorskie - jak uznały sądy krajowe, zaś w tym konkretnym przypadku uczelnia może być dodatkowo uznana za "producenta bazy danych").

Dyskryminacja nieletnich w mass mediach. Hmmm...

Okazuje się, że jest coś takiego jak Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu, któremu przewodniczy Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewską. Niedawno powołany decyzją Pełnomocnika Zespół miał nawet spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I będą tam też podzespoły...