pro bono

Plebiscyt "Wyważanie otwartych drzwi"

Do 30 czerwca 2010 r. zbierane są zgłoszenia do konkursu „Wyważanie otwartych drzwi”, zorganizowanego przez Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Centrum proponuje, by uczestnicy konkursu nadsyłali przykłady realizacji prawa dostępu do informacji publicznej (zarówno pozytywne przykłady, jak i negatywne). Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną nagrodzeni. Poza tym planowane jest także przyznanie nagrody lub anty-nagrody symbolicznej dla konkretnych, wybranych działań lub procedur stosowanych przez podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.

1% podatku dla Fundacji Nowoczesna Polska

Jeden procent podatku na OPPZ końcem kwietnia minie termin rozliczenia podatku dochodowego za 2009 rok. Jedni mają to już za sobą, inni jeszcze się nie rozliczyli. Jeśli macie to Państwo dopiero przed sobą, to - jako nowy Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska - zachęcam Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz tej właśnie organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać w formularzu PIT następujące dane: Fundacja Nowoczesna Polska, KRS 0000070056. Uzyskane w ten sposób fundusze zasilą rozwój szkolnej biblioteki internetowej Wolne Lektury.

Wyrok w sprawie komentarzy w serwisie NaszaKalwaria.pl

29 grudnia 2009 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział I Cywilny odbyła się rozprawa związana z pozwem o ochronę dóbr osobistych, który wniósł Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskej przeciwko administratorowi strony internetowej NaszaKalwaria.pl. Poszło o komentarze użytkowników, które były umieszczane pod tekstami publikowanymi w serwisie. Powód domagał się w pozwie usunięcia z serwisu wymienionych w pozwie osiemnastu komentarzy, które - jak podnosił - naruszają jego dobra osobiste. Wedle pozwu powód zwrócił się do administratora o usunięcie sformułowań oraz uniemożliwienie dalszego ich umieszczania. Pozwany odpowiedział wówczas, że "wypowiedzi mieszkańców są indywidualną oceną osób je wypowiadających", za teść których administrator nie odpowiada... Wczoraj w tej sprawie zapadł wyrok, w którym sąd oddalił powództwo, a w części, w której powód wycofał się z zarzutów w trakcie wcześniejszej rozprawy - umorzył postępowanie. Uzasadnienia wyroku jeszcze nie ma, chociaż są relacje na temat jego ustnych motywów. Do tez, które w tych relacjach się pojawiły mam kilka krytycznych uwag.

VII edycja konkursu Prawnik Pro Bono

W tym roku, przez tą dyskusję o RSiUN, nie zdążyłem wysłać zgłoszenia do konkursu Prawnik Pro Bono (miałem kandydatów, ale dałem się zaskoczyć; termin zgłaszania minął 31 stycznia). Ale tak, jak w latach ubiegłych (por. dział pro bono) przynajmniej odnotuję bieżącą, VII edycję Konkursu.

Re-use w Polsce - praca organiczna

Logo edu.vagla.plWczoraj odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy dyskutowali na temat możliwości procesu stanowienia prawa dokonującego transpozycji Dyrektywy 2003/98/WE (por. dział Re-use niniejszego serwisu). Po tym spotkaniu postanowiłem rozpocząć "pozytywistyczny projekt społecznościowy", postanowiłem mianowicie umożliwić również innym (chociaż trzeba mieć konto) gromadzenie i systematyzowanie informacji na temat Re-use w ramach wiki na edu.vagla.pl. Ponoć tekst Propozycja planu publicznej dyskusji na temat Re-use był inspiracją do zaplanowania kilku konferencji/spotkań na Uniwersytecie Warszawskim. Powstałą też grupa dyskusyjna pod dumną nazwą "reuse-koalicja"...

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy uniewinnienie Leszka Szymczaka (sygn. akt VI Ka 202/09)

Program Spraw Precedensowych16 grudnia 2008 Sąd Rejonowy w Słupsku II Wydział Karny uniewinnił Leszka Szymczaka od zarzuconego mu czynu, naruszenia art 49a Prawa prasowego, tj. nieumyślnego opublikowania "materiału prasowego". Do Sądu Rejonowego sprawa trafiła po tym, jak Sąd Okręgowy rozpatrzył apelację. Jednak od rozstrzygnięcia grudniowego prokuratura się odwołała i sprawa znów trafiła do Sądu Okręgowego. Wczoraj, tj. 18 czerwca 2009 roku, Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok sądu I-instancji uniewinniający Leszka Szymczaka... Gorzej, że po wcześniejszym wyroku SO wiemy: w oczach sądów internetowy portal GBY.pl jest czasopismem, które trzeba było rejestrować, ale w ostatnim wyroku komentarze czytelników nie zostały uznane za "materiał prasowy" (jednak trzeba zwrócić uwagę na wzmianki o moderacji). Ważne też, że zastosowano art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ogłoszono listę nominowanych do tytułu Prawnika Pro Bono

Skoro miałem taką możliwość, skorzystałem z niej i dlatego wśród kandydatów, spośród których zostanie ostatecznie wyłoniony ten, który uhonorowany zostanie tytułem Prawnika Pro Bono, jest mec. Artur Kmieciak. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ogłosiła nazwiska dwudziestu sześciu nominowanych. Nazwisko Prawnika Pro Bono poznamy 16-tego kwietnia.

Zróbmy otwarty konkurs na prawniczy wideo-tutorial, co?

Monitor - model ruszający brwiamiTo tylko pomysł. Nie mam konkretnej wizji, a jedynie intuicyjnie czuję, że to może być ciekawe przedsięwzięcie. Oczekuję komentarzy, a może ujawnią się podmioty, które uznałyby, że tego typu przedsięwzięcie warte jest wsparcia (np. przez ufundowanie nagród dla zwycięzców, albo przez udział w organizacji). Jeśli tak by się stało - byłoby super.

Wyrok w sprawie GBY.pl (oskarżony wygrał część sprawy, która dotyczy odpowiedzialności za "materiał prasowy")

Sąd Rejonowy w Słupsku II Wydział Karny wydał dziś (16 grudnia 2008) wyrok, w którym uniewinnił Leszka Szymczaka od zarzuconego mu czynu, tj. nieumyślnego opublikowania "materiału prasowego" (chodziło o wpisy na forum internetowym), które - zdaniem prokuratury - zawierały znamiona nawoływania do popełnienia przestępstwa (zarzut z art. 49a Prawa prasowego). Sąd stwierdził, że choć Szymczak prowadzi działalność prasową i jest redaktorem w rozumieniu Prawa prasowego, to wpisy, które były umieszczane przez internautów na jego portalu nie stanowią materiału prasowego (Sygn. akt II K 367/08). Sąd Rejonowy zauważył ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. O sprawie wielokrotnie pisałem w dziale prasa niniejszego serwisu. W treści tej notatki znajdują się linki do wcześniejszych tekstów publikowanych w tej sprawie. Można powiedzieć - po części wygraliśmy. W drugiej części sprawy, tj. w sprawie "rejestracji serwisów www" - być może sprawę rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny.

Prawnik Pro Bono - VI edycja

2009-01-31 01:00
Etc/GMT+1

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennik Rzeczpospolita organizują konkurs Prawnik Pro Bono. Konkurs ten organizowany jest dodatkowo pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest coraz więcej przepisów, istnieje fikcja powszechnej znajomości prawa, a budujemy - podobno - społeczeństwo obywatelskie. Chociaż czasem widzę dziwne reakcje, gdy pytam przedstawicieli różnych kancelarii, czy zechcieliby poprowadzić jakąś sprawę pro bono, to jednak do tej pory każdy apel spotkał się z odzewem tych, którzy chcieli pomóc. Rozejrzyjcie się dookoła i zgłoście nominacje tych, którzy w waszej okolicy angażują się we wspieranie prawne słabszych, którzy angażują się w życie organizacji pozarządowych, "których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie".