Re-use w Polsce - praca organiczna

Logo edu.vagla.plWczoraj odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy dyskutowali na temat możliwości procesu stanowienia prawa dokonującego transpozycji Dyrektywy 2003/98/WE (por. dział Re-use niniejszego serwisu). Po tym spotkaniu postanowiłem rozpocząć "pozytywistyczny projekt społecznościowy", postanowiłem mianowicie umożliwić również innym (chociaż trzeba mieć konto) gromadzenie i systematyzowanie informacji na temat Re-use w ramach wiki na edu.vagla.pl. Ponoć tekst Propozycja planu publicznej dyskusji na temat Re-use był inspiracją do zaplanowania kilku konferencji/spotkań na Uniwersytecie Warszawskim. Powstałą też grupa dyskusyjna pod dumną nazwą "reuse-koalicja"...

Jeśli chodzi o grupę dyskusyjną - jest tam obecnie 17 osób, które reprezentują głównie różne organizacje pozarządowe, dla których temat Re-use jest istotny. Grupa założona została w ramach serwisu Google i można w niej uczestniczyć po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia przez moderatora.

Jeśli chodzi o wiki, działające w ramach systemu tego serwisu, to nikogo nie zachęcam do korzystania z niego, ale jeśli już ktoś rzeczywiście przypuszcza, że będzie chciał, mógł i potrafił z jego pomocą wnieść coś do gromadzenia informacji lub redagowania materiałów - proszę się do mnie odezwać. Tylko posiadacze konta mogą tam redagować materiały (i co do zasady tylko zalogowani mogą je przeglądać). Znając realia, w szczególności wiedząc, że wszyscy mamy mało czasu i wiele "na głowie", nie przypuszczam, by zbyt wiele osób chciało się włączyć w te prace. Ale może jest tak, że faktycznie pojawiają się w Polsce jakieś zręby społeczeństwa obywatelskiego, więc czemu by nie spróbować? Do takiej pozytywistycznej pracy nie trzeba być prawnikiem. Do zrobienia jest masa żmudnej, mało spektakularnej, mrówczej pracy. Trzeba na przykład wyszukać i zgromadzić informacje na temat "standardowych licencji", które pojawiły się w krajach członkowskich, trzeba wyszukać i usystematyzować przyjmowane w wyniku dokonywania transpozycji dyrektywy przepisy krajowe, opracować kompetencje urzędów właściwych ds Re-use w krajach członkowskich, zebrać i opracować wyroki dotyczące tematu. Zebrać przykłady istniejących dziś w Polsce rejestrów i innych zbiorów, które są atrakcyjne ze względu na ponowne ich wykorzystanie. Można też zbierać przykłady (case-y) pokazujące dobre i złe praktyki udostępniania informacji z sektora publicznego (np. KRS i zainstalowana tam ostatnio CAPCHA). Być może ktoś uzna, że jego pozytywistyczna praca przyda się w tym projekcie np. jako wsparcie tłumaczeń tekstów? Sam nie wiem. Jeśli tak, to znajdzie sposób, by przekonać mnie, że warto mu założyć konto na wiki. Zobaczymy, co z tego wyniknie.

Tymczasem na Uniwersytecie Warszawskim planowany jest cykl konferencji/spotkań. Kuba Bartosiak napisał:

...razem z Kołem Naukowym Prawa Własności Intelektualnej przy Wydziale Prawa UW, staramy się o zorganizowanie na Uniwersytecie cyklu przynajmniej 5 konferencji/spotkań dotyczących interesującego nas wszystkich tematu.

Wstępny projekt zakłada organizację spotkań począwszy od połowy listopada co tydzień-dwa. Spotkania mają mieć charakter panelowej dyskusji zaproszonych gości:

1) przedstawiciela MSWiA/rządu
2) przedstawiciela świata akademickiego
3) zainteresowanych przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców
4) zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych
5) innych ekspertów z pogranicza prawa, IT, public policy (może ktoś z ambasady UK, aby opowiedzieć o data.co.uk?)

Skład uzależniony będzie oczywiście od tematu danego spotkania.

Temat jest bardzo świeży i wiele spraw organizacyjnych dopiero się wyjaśnia, ale w piątek wieczorem powinno być znanych więcej szczegółów. :)

To oczywiście nie wszystko. Koleżanki i koledzy z Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej (które działa w ramach Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO)) pilotują złożone już wnioski o dostęp do informacji publicznej, dotyczące toczącego się aktualnie procesu stanowienia prawa nt Re-use.

Są też inne inicjatywy, ale nie wyprzedzajmy faktów.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>